2004 yılında Finans kanalı ile ödeme zorunluğu haddi ne kadardır