Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 19 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 4/CSGK Aylık Prim ve Hizmet VErme Süreleri Değişti

 1. #1
  Müdavim Üye cemo22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Temmuz.2007
  Mesajlar
  1,006
  Tüm meslektaşlarıma güzel ve kazançlı bir hafta dilerkenkısmen kötü bir haber verdiyorum. Buna göre aylık prim ve hizmet belgelerini verme süremiz değişti, hayırlısı olsun...


  <TABLE =MsoTableGrid id=table833 style="WIDTH: 489px; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR style="HEIGHT: 15.85pt">
  <TD style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 146.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #660066 1pt solid; HEIGHT: 15.85pt" width=195>
  28 Eylül 2009 PAZARTESİ</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 146.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #660066 1pt solid; HEIGHT: 15.85pt" width=195>
  Resmî Gazete</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 79px; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #660066 1pt solid; HEIGHT: 15.85pt">
  Sayı : 27360</TD></TR></T></TABLE>

  Sosyal Güvenlik Kurumundan:

  AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
  VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL
  VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, “g.1 – Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi” bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,
  01 İstirahat 10 Genel hayatı etkileyen olaylar
  02 Ücretsiz/aylıksız izin 11 Doğal afet
  03 Disiplin cezası 12 Birden fazla
  04 Gözaltına alınma 13 Diğer
  05 Tutukluluk 15 Devamsızlık
  06 Kısmi istihdam 16 Fesih tarihinde çalışmamış
  07 Puantaj kayıtları 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
  08 Grev 18 Kısa çalışma ödeneği
  09 Lokavt
  eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır.”
  MADDE 2 – Aynı Tebliğin, “g.2-İşten çıkış nedenlerinin bildirilmesi” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Sigortalının ay içinde işten ayrılması halinde, işten çıkış tarihi sisteme girildikten sonra, işten ayrılma nedeninin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. İşten ayrılma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,
  01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
  02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
  03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
  04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
  05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
  08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
  09 Malulen emeklilik
  10 Ölüm
  11 İş kazası sonucu ölüm
  12 Askerlik
  13 Kadın işçinin evlenmesi
  14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
  15 Toplu işçi çıkarma
  16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
  17 İşyerinin kapanması
  18 İşin sona ermesi
  19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
  20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
  21 Statü değişikliği
  22 Diğer nedenler
  23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
  24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
  25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
  26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
  27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
  28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
  29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
  30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
  31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
  32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
  33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
  34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
  işten ayrılma nedenleri arasında sayılmıştır.”
  MADDE 3 – Aynı Tebliğin, “2.1.3 Belgeye ilişkin bilgiler” bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci paragrafında yer alan “Libya’da Türk işçisi çalıştıran işletmeler; 14 nolu belge türünü,” ibaresinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki ibareler eklenmiştir.
  “Belge türleri, aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında
  01 Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)
  02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar
  04 Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
  05 Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
  06 Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
  07 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler
  12 Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar
  13 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler
  14 Libya'da Çalışanlar
  19 Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular
  20 İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçiler
  21 Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri
  22 Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler
  23 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
  24 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
  25 Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler
  28 4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar
  29 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  30 İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  31 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  32 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  33 İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  34 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  35 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  36 İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  37 Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
  39 Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler
  41 Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar
  90 İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
  91 60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
  92 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
  olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla aynı işyerinde çalışmakla birlikte, farklı nitelikteki sigortalılar, farklı belge türü seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecektir.”
  “ – Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işçisi çalıştıran işverenler 21 nolu belge türünü,
  – Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alan sigortalıları çalıştıran işverenler 23 ve 24 nolu belge türlerini,
  – Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler 39 nolu belge türünü,”
  MADDE 4 – Tebliğin, “2.2.2 – Yasal süresi dışında Kuruma verilecek/gönderilecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri Kuruma elden verilir ya da posta kanalıyla gönderilir.
  İşveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar tarafından yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır.
  Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, belgede kayıtlı sigortalıların çalıştırılmadığına yönelik bir tespitin olmaması, şüpheli bir durumun bulunmaması ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.
  Örnek 1 – (A) Limited Şirketince 2009/Ağustos ayına ilişkin olarak düzenlenen ve 5 sigortalının kayıtlı olduğu aylık prim ve belgesinin 26/11//2009 tarihinde Kuruma verildiği varsayıldığında, sözkonusu prim belgesi,
  – Belgede kayıtlı sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya yasal süresi dışında olmakla birlikte 1/8/2009 tarihinden önce Kuruma verilmiş olması,
  – Belgede kayıtlı sigortalıların çalıştırılmadığına dair (sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmiş olması gibi) açık bir tespitin bulunmaması,
  – Şüpheli bir durumun (gelir veya aylığa hak kazanma vb.) olmaması,
  hâlinde, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınacaktır.
  Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmaz.
  Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde; düzeltme amaçlı olarak verilen iptal ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri,
  – Belgenin, yasal olarak verilmesi gereken sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde Kuruma verilmiş olması halinde, üçüncü paragrafta belirtilen şartların gerçekleşmiş olması kaydıyla,
  – Belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç aylık süre dışında Kuruma verilmiş olması halinde ise, belgede kayıtlı sigortalıların çalışmalarının fiili hizmet süresi zammı kapsamında olup olmadığı, fiili hizmet süresi zammı kapsamında olması halinde kaç günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamında olduğu hususu Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edildikten sonra, uygun görülmesi halinde,
  işleme alınır.”
  MADDE 5 – Aynı Tebliğin, “4.2.2 – Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin örneği Tebliğ ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesini (EK:2) ve (EK:3), en geç maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-sigorta kanalı ile Kuruma göndermekle yükümlüdür. Buna göre, bu işverenler, söz konusu belgeleri;
  a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,
  b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,
  c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25’inci günü sonuna kadar,
  d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 11’inci günü sonuna kadar,
  her bir maaş ödeme dönemi için ayrı ayrı Kuruma vermekle yükümlüdür. Son günün resmi tatile rastlaması durumunda aylık prim ve hizmet belgeleri bu günü izleyen ilk iş günü sonuna kadar gönderilecektir.
  Örnek – (A) Kamu idaresince, 4 ayrı maaş ödeme dönemine ait sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, bu kamu idaresince 2009/Ekim ayına ilişkin asıl veya ek nitelikteki,
  a) 15/10/2009-14/11/2009 ayına ait ücretleri 15/10/2009 tarihinde peşin ödenen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 25/10/2009 gününün hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 26/10/2009 günü sonuna kadar,
  b) 1/10/2009-31/10/2009 ayına ait ücretleri 1/10/2009 tarihinde peşin ödenen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, aylık prim ve hizmet belgelerinin verileme sürelerine ilişkin değişikliğin 15/10/2009 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle sadece örneğe konu 1/10/2009-31/10/2009 ayına özgü olmak üzere son kez yürürlükten kaldırılacak hükme göre 15/10/2009 günü sonuna kadar,
  c) 15/10/2009-14/11/2009 ayına ait ücretleri 15/11/2009 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 25/11/2009 günü sonuna kadar,
  d) 1/10/2009-31/10/2009 ayına ait ücretleri 1/11/2009 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 11/11/2009 günü sonuna kadar,
  Kuruma gönderilmesi zorunludur.”
  MADDE 6 – Aynı Tebliğin, “4.2.3 – Sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgeleri” başlıklı bölümünde yer alan “on beşinci günün” ibareleri “onuncu günün” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-2 Açıklamalar ve Ek-3 Açıklamalar” ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
  MADDE 8 – Yürürlük Tarihi
  Bu Tebliğin,
  a) 3 üncü maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  b) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  c) 4 üncü maddesi 20/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  d) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri 15/10/2009 tarihinde,
  yürürlüğe girer.
  Tebliğ olunur.

  Ekler:
  1. Ek-2 Açıklamalar
  2. Ek-3 Açıklamalar
  .

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ekim.2007
  Nereden
  Zonguldak
  Mesajlar
  445
  bu uygulama 2009/10 döneminden itibaren mi başlayacak yoksa 2009/09danmı? zaten herşey bitti bi bu kaldı..

  tameryigit

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  21.Temmuz.2009
  Mesajlar
  593
  sayın cemo 22 günaydın hayırlı işleriniz olsun. tebliği bende inceliyorum. Bu kanunun 4. maddesinin c bendi denince sanki kamu idarelerinde çalışanları kapsıyor gibi. ama tamda emin olamadım.
  SM

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  28.Ağustos.2008
  Mesajlar
  91
  arkadaşlar sabah sabah yapmayın böyle şakalar.tebliği tekrar okursanız 4c lileri kapsadığını göreceksiniz.

 5. #5
  Ziyaretci
  evet 4c

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  06.Temmuz.2005
  Nereden
  Turkey
  Mesajlar
  1,014


  Sayın Cemo... lütfen dikkat 4c maddesine tabi olanlarla ilgili değişiklik yapılmış.. lütfen dikkat kötü şakalarla başlamayalım haftaya

 7. #7
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Mayıs.2009
  Mesajlar
  64
  sabah sabak soğuk duş....

  yakında 4-a lılardanda isterlerse şaşırmam


 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ocak.2009
  Mesajlar
  29


  AMAN HOCAM İNTERNETİN KULAĞI VAR, DUYMASIN SGK ZATEN HEP İŞİMİZ YOKUŞ YUKARI...

 9. #9
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  15.Ocak.2009
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  477
  Arkadaşlar benim anlamadığım.. 07 kod ile iş sözleşmesinin haklı nedenler ile işveren tarafından feshi vardı.. şimdi bu kod yok.. Personel izinsiz olarak işe gelmiyor, tutanak tuttuk, noterden ihtarname çektik, hala gelmiyor. ben hangi koda göre bunun çıkışını yapacağım.

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  03.Eylül.2009
  Nereden
  BOLU
  Mesajlar
  25


  valla bende şok oldum.Tatilden sonra gözlerimi açmama yardımcı oldunuz))

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •