Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İNŞAAT YAPI DENETİM KAYDI

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasım.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  13
  aEdited by: abidinkursun
  Abidin Kurşun

 2. #2
  Moderatör KAYALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Aralık.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  2,343
  Kat karşılığı inşaat işi yapan bir kuruluşuz. Arsa sahibi ile mevcut sözleşme gereği inşaatın bitimi itibariyle bazı bölümler bizim şirketimize devir edilecektir. Ancak inşaat sırasında arsa sahibi adına yapı denetimi hizmet bedelini biz ödüyoruz. Yapılan bu ödemeler arsa sahibi adına olmaktadır. Bu ödemeleri kayıtlarımızda giderleştirmemiz mümkün müdür?
  Kurumlar Vergisi Yasası'nın 6'ncı maddesinde safi durum kazancının tespiti sırasında indirim konusu yapılabilecek giderler belirlenmiş bulunmaktadır. Aynı yasanın 6'ncı maddesinde ise kurumlarda safi kurum kazancının tespiti sırasında Gelir Vergisi Yasası'nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin geçerli olduğu hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır.
  Dolayısıyla kurumlar bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kazancı hesaplarken öncelikle Gelir Vergisi Yasası'nın 40'ıncı maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunan indirim konularını dikkate alacaklar, bilahare eğer varsa Kurumlar Vergisi Yasası'nın 6'ncı maddesinde belirlenmiş bulunan harcamalarını indirim konusu yapabileceklerdir.
  Diğer yandan Vergi Usul Yasası'nın "Mükellef ve Vergi Sorumlusu" başlıklı 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası şöyle der; "Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz."
  Gerçekte arsa sahibinin isteği üzerine sizin yapmış bulunduğunuz inşaat mevcut belgeler, çerçevesinde arsa sahibine aittir. Yapı denetim hizmeti de bu bağlamda arsa sahibi adına yapılmakta, dolayısıyla arsa sahibi adına düzenlenmiş belgeler üzerine ödeme sizin tarafınızdan gerçekleştirilmektedir.
  Böyle bir durumda mevcut yasal düzenleme çerçevesinde mükellefiyet ve vergi sorumluluğu ile ilgili özel sözleşmeler vergi idaresini bağlamayacağından, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca şirketiniz tarafından ödenen, ancak ödeme belgeleri arsa sahibi adına düzenlenen yapı denetim bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak kayıtlarınızda indirim konusu yapılması mümkün değildir.
  Ancak sözleşme gereği sizin tarafınızdan bu tür ödemelerin yapılması öngörülmüş bulunuyorsa, yapılan ve yapılacak ödemelerin arsa sahibinin hesabına borç kaydedilmesi suretiyle sürdürülmesi mümkün bulunmaktadır.
  Bilahare yapılan işin sonucunda söz konusu borç toplamı, işin yapımından sonra elde edilen ve vergisi ödenmiş kazancından ortaklara dağıtılması söz konusu olabilecek kâr payından indirim konusu yapılabilir.(V. Seviğ)

 3. #3
  Moderatör KAYALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Aralık.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  2,343
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=800 align=center>
  <T>
  <TR>
  <TD vAlign=top align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=767>
  <T>
  <TR>
  <TD vAlign=top>
  </TD>
  <TD style="-: left 50%; -: ..ayarlarresimlertablo2-3.gif; -REPEAT: repeat-y">

  <TABLE width="100%">
  <T>
  <TR>
  <TD width=10></TD>
  <TD>
  Kat karşılığı inşaatta arsa sahibi adına yapılan giderler hk (10.07.2006)
  <HR>

  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">T.C. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">[/B]

  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">Sayı : [/B]B.07.1.GİB.4.06.16.01/
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">Konu : [/B]Yapı sahibi adına ödenen giderlerinin İndirilmesi.<B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628"> [/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: xyz27628">[/B]
  Sayın …………..

  İlgi ……………tarihli dilekçeniz.
  İlgide kayıtlı dilekçenizde; kat karşılığı inşaat müteahhitliği faaliyetinden dolayı…………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….vergi numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, yapı denetim sözleşmesi gereği yapı sahibi tarafından ödenmesi gereken ancak, tarafınızca yapılan ödemelerin inşaatın maliyetini oluşturduğunu belirterek; tarafınızca ödenen ancak yapı sahibi adına düzenlenen bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep etmektesiniz.
  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasında yapı denetim hizmetinin, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği ve yapı sahibinin yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil olarak tayin edemeyeceği, aynı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında ise, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedileceği hükme bağlanmıştır.
  Konu ile ilgili olarak, 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin “Yapı Denetimi Hesabının Tutulması” başlıklı 13’üncü maddesinde; yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin karşılanması amacıyla, il özel idareleri ve belediyeler adına bankada yapı denetim hesabı açılacağı, yapı denetim için 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile öngörülen hizmet bedellerinin yapı sahipleri tarafından bu hesaba yatırılacağı açıklamalarına yer verilmiştir.
  Diğer yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin 1’inci bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
  Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.
  Öte yandan; bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ile yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.
  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hüküm altına alınmıştır.
  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre hizmet bedellerinin yapı sahibince ödenmesi gerektiğinden bu ödemelere ilişkin belgeler de yapı sahibi adına düzenlenmektedir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre vergilendirmede olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan söz konusu ödemelerin yapı sahibi adına tarafınızca yapıldığının aranızda düzenlenen ve bu hususlarında yer aldığı sözleşme veya banka dekontu ile belgelendirilmesi halinde bu ödemelerin GVK’nın 40’ıncı maddesine göre ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.</TD>
  <TD width=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
  <TR>
  <TD></TD>
  <TD></TD>
  <TD></TD></TR></T></TABLE></TD></TR>
  <TR>
  <TD>
  </TD></TR></T></TABLE>

 4. #4
  Moderatör KAYALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Aralık.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  2,343
  SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.01/ /GVK.08.103
  KONU: İnşaat ruhsatının arsa sahibi üzerinde olması durumunda faturaların inşaat maliyetine ilave edilip edilemeyeceği
  ………………….
  …………….
  İlgide kayıtlı dilekçenizde…………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi kimlik numarasında S.M.M.Müşavirlik faaliyeti yaptığınızı, müteahhitlik yapan mükelleflerinizin, yapı denetim firmalarına ödenen bedeller karşısında almış olduğu faturaların arsa sahibi adına düzenlendiğini ve bu nedenle gider yazamadığını belirterek, arsa sahibi adına düzenlenen bu faturaları gider yazıp yazamayacağınızı ve arsa sahibine kesilen faturaların müteahhit adına kesilmesini nasıl sağlayacağınız konusunda görüşümüz sorulmaktadır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinin 4'üncü bendinde; "Gayrimenkullerin alım,satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden "doğan kazançlarının ticari kazanç olduğu açıklanmıştır.
  Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesinde işletmeye dahil ve işle ilgili olan giderlerin indirilebileceği, 41. maddesinde de işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan giderlerin indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  Öte yandan, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 1.maddesinde; yapı sahibinin yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan. gerçek ve tüzel kişileri, yapı müteahhidinin ise yapı işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla yada kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek, odasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiyi ifade ettiği; 2.maddesinde de yapı denetim hizmetinin yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekil arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği, yapı sahibinin yapım işi için anlaştığı yapı müteahhidini vekil tayin edemeyeceği hükme bağlanmıştır.
  Yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca; kat karşılığı yapılan inşaatlarla ilgili olarak verilen yapı denetim hizmetlerinde arsa inşaat başlamadan tapu sicilinde müteahhit adına tescil edildiyse müteahhit adına, sadece sözleşmeye dayalı müteahhide arsa teslimi yapıldıysa arsa sahibi adına yapı denetim faturası düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile yapı denetim şirketi tarafından verilen yapı denetim hizmetleri ile ilgili düzenlenecek faturalar yapı sahipleri adına düzenlenecektir.
  Buna göre; yapı sahibi ile yapı denetim firması arasında yapılan sözleşmeye istinaden ödenen tutarlara ait faturanın arsa sahibi adına düzenlenmesi durumunda gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasım.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  13


  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM SON BİR SORUM OLACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARI FATURA VEYA FATURA YERİNE GEÇECEK BİR BELGE VERİYORLARMI
  Abidin Kurşun

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  19.Ekim.2008
  Mesajlar
  339
  abidin kurşun ile sorumuz aynı olmuş tesadüfün böylesi
  Allahım yarebbim

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  19.Ekim.2008
  Mesajlar
  339
  yapı denetim firması arsa sahibine fatura ediyor arsa sahibi bize fatura etse biz bunu gider yazamazmıyız

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  19.Ekim.2008
  Mesajlar
  339
  idarenin verdiği bazı kararlarda indirim konusu yapılabileceği bazılarında ise yapılamayacağında bahsetmektedir.

  şimdi bu nun için den nasıl çıkacağız ?

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •