sayın arkadaşlar bu durumla ilgili bayram öncesi bir bilgi paylaşımı yapmıştık ve orda bazı arkadaşların bazı fikirlerini bu konularda kesin ve net olarak konuşmaları bana enteresan gelmişti şimdi eğer müsadeniz olursa bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum kanunların kapsamında,şimdi GV.ve KV.açısından bu türlü geçici ve kesin kabule dayanan ihaleli işler GVK.42,43,44.cü maddelerde anlatılmış ama özellikle 44.cü madde kapsamında bu durum değerlendirilmiş eğer iş geçici kabul yapılmış ise mesela eylül 2009'da bu işin K/Z'rı hesap- lanır ve ilgili takip eden yılın mart veya nisan ayında beyan edilir şimdi biz GV.kapsamında değerlendirelim mart ayında beyan edilir ve kesin kabulü beklenmez ve zaten buraya ka- darda bir sorun yok ama esas sorun bundan sonra eğer bu eylülden sonra 10,11,12.ci aylarda işle ilgili hasılat istihkak ve gider olursa bunlar iş bitim hasebiyle normal 600 ve 622 hesaplamı beyan edilir mart ayında yoksa olağan dışı gelir ve gider olarak gelir tablosunda 671 ve 681 hesaptamı gözükür,şimdi kanun 44.cü madde geçici kabulden sonra gelir ve gider olursa ilgili dönemde beyan edilir diyor yani mart ayında beyan edilir diyor ve bu kanunun hükmü burda bitiyor burda devreye VUK.nuna ekli MSUGT.leri ile getirilen Muhase- be standartları devreye giriyor ve bu standartlar kapsamında tek düzen hesap planı ve hesapların işleyişi devreye giriyor ve oraya baktığımızda bu ekim,kasım,aralık aylarında yapılan gelir ve giderlerin 681 ve 671 hesaplarda beyanı pek sağlıklı gözükmüyor çünkü mali tablolar ve açıklamaları kapsamında maliyet ve dönemsellik kapsamında değerlendirildiğinde bu türlü ve bu aylarda yapılan gelir ve giderlerin 600 ve 622 hesaplarda gözükmesi ve ke- sinlikle önceki dönem gelir ve gideri olarak değerlendirilmesi ve helehele kesinlikle olağan dışı gelir ve giderleri kapsamında değerlendirilmesi doğru olmayacağı açık ve nettir ama eğer 681 ve 671 hesaplarda gözükürse ne olur her iki haldede sonuçta beyan oluyor denebilir ama durum ondan ibaret değil çünkü bu MSUGT.leri uygulanmazsa eğer VUK.353 kapsamında 3.500 lira gibi bir cezası var ve bu cezanında tam olarak nasıl uygulanacağı net değil yani bir kaçtane tesbite göre bir kaçtane 3.500X? şeklinde uygulanabilir ve o zamanda bayağı ağır olur,ama eğer bu bazı gelir ve giderler 2010 yılında ocak,şubat vs.kesin kabule kadarki aylarda olursa o zamanda 600 ve 622 hesaplar kullanılmaz 671 ve 681 hesaplar kullanılmalıdır,neyse uzun oldu SGK'yıda başka zaman değerlendirelim derim,kolay gelsin hakkınızı helal edin ve sakına yazımı yanlış anlamayın derim bir işgüzarlık veya bilgiçlik taslama babında.