Büyük hayallerle başladı sağlıkta dönüşüm. Herkes istediği hastaneye
gidebilecek, istediği doktora muayene olacak ve istediği yerden ilaç
alabilecekti.

Hepimiz mutluyduk. Hastaneler, diğer sağlık kuruluşları, eczaneler ve hastalar yeni sisteme çabuk adapte olduk. (Şüphesiz
bu kurum-kişilerin tümünün sistemi suistimal ettiği anlaşılmamalıdır.
Dürüst, fedakar ve sistemde hiçbir suistimale karışmamış kurumlar
elbette çok fazla. Ama, sistemdeki bir gedik tüm aktörleri olumsuz
etkiliyor.)


Sağlık hizmetlerine ulaşmadaki bu kolaylık ve bazı suistimaller sistem üzerindeki mali yükleri önemli oranda artırdı.

Gereksiz ilaç kullanımı sağlık sistemini ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Öyle ki hastalar, “en çok ilaç yazan doktor, en iyi doktordur” der oldu.

Bundan 4 yıl önce; “Eğer
sağlık kurumları kendilerine çekidüzen vermez ve “hastaları yolunacak
kaz”, sosyal güvenlik kurumlarını da “vurgun kapısı” olarak görmeye
devam ederlerse sistem hızla çökecek”
diye yazmışım (26/08/2005-Dünya). Haklı çıkmış olmaktan memnun değilim.

Hastane, doktor, eczaneler ve hastalar birlik olup, öldürdük yeni sağlık sistemini.

Tam da sosyal güvenlik reformunun birinci yıl dönümünde, 1 Ekim 2009’da geriye dönüş başlıyor.

Özel’de muayene 15 TL

Memur ve SGK’lıların sağlıktan yararlanmalarına ilişkin iki tebliğ 18 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

SGK
sigortalıları, yeşil kartlılar, emekliler ve de devlet memurlarının
muayene ve tedavilerinde çok önemli değişiklikler yapıldı.

Son düzenleme ile hastanelerde muayene ve tedavilerde 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren katkı payı zamlı ödenecek.

Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle SGK
sigortalılarının sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş
hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları;

n Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL

n İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,

n Özel sağlık kurumlarında 15 TL,

Olarak
belirlenmiştir. Böylece daha önce sağlık ocaklarında alınmayan katkı
payı yeni dönemde 2 TL olacak. Ancak sağlık hizmeti sunucularında
yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile
eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık
kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak,
ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık
kurumlarındaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılacaktır.

Katılım payı nasıl alınacak

Birinci
basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL
tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile
eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecektir. İkinci ve
üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler
için 8 TL öngörülen katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık
alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki
kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye
ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden,

b) Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilecektir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının;

a)
Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler
için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL lik tutar ise
kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında
eczaneden tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 12 TL
katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL’lik tutar
ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat
aşamasında eczaneden tahsil edilecek.

Kamu görevlilerinin katkı payı

n Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL

n İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,

n Özel sağlık kurumlarında 15 TL,

Katılım payı ödeyecek.

İlaç
sarfiyatında çok büyük artışlar olduğu doğrudur. Bunun en büyük nedeni
hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki rahatlıktır. Ayrıca, bu
rahatlığın beraberinde getirdiği suistimallerdir.

Bence asıl
yapılması gereken (daha önce de yazdığım gibi) kamu hastanelerinde,
etik olmayan ilişkilerle görüntüleme veya tetkik-tedavi-tahlil
merkezlerine gereksiz hasta sevkinin yapılmasının önlenmesi,
hastalardan “bıçak parası” denen rüşvet alınması veya ilaç kotasını
doldurmak için hastalara yazılan gereksiz ilaçların hesabının
sorulmasıdır. Doktorların kamudaki mesailerini yürütürken etkin ve
verimli çalışmasının sağlanmasındadır.

Star / Resul Kurt