Vergide oran indirimine tamam mı, devam mı</span>

</span>BAŞBAKAN
Yardımcısı Ali Babacan, orta vadeli ekonomik programı açıklarken
yaptığı konuşmada, “Ekonomik kriz nedeniyle oranları indirilen
vergilerde, oran indiriminin devam ettirilip ettirilmeyeceğinin, Eylül
sonuna doğru belli olacağını” açıkladı.
Şimdi merakla, oran indiriminin devam etmeyeceğine dair açıklama bekleniyor.</span>
BAZI GÖRÜŞLER</span>
Vergi oranları ile ilgili çoğunuzun bildiği Haldun-Laffer </span>
teorisine
göre; marjinal vergi oranlarındaki değişiklikler, göreli fiyatları
pozitif (negatif) olarak etkiler. Sonuç olarak toplam vergi geliri
artar (azalır). Yani vergi oranlarındaki artış, vergi gelirleri
üzerinde olumsuz etki yaratırken, azalışlar da vergi gelirleri üzerinde
olumlu etki yaratır.</span>
Adam Smith </span>ise “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde şu görüşü savunuyor: “Yüksek
vergiler, bazen vergiye tabi malların tüketimini azaltmak ve bazen
vergi kaçakçılığını teşvik etmek suretiyle, düşük vergilerden
sağlanacak hasılattan daha düşük bir hasılat sağlar. Gelirin azalması,
tüketimin azalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmışsa, çözüm
yollarından birisi, vergi oranlarını indirmektir.”
</span></span>
Diğer
klasik iktisatçılar da düşük vergi oranlarının yüksek vergi hasılatı
sağlayacağı ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini ifade etmişlerdi.
Örneğin J.R. McCulloch’a göre; “... Vergilerin indirilmesi,
vergi gelirlerinin artması sonucunu doğurur… Vergilerin artırılması da
gelirin azalması sonucunu doğurur.”
</span>
BAZI GERÇEKLER</span>
3
yıl önce Kurumlar Vergisi oranı yüzde 30’dan 20’ye düşürüldüğünde, 2007
yılı kurumlar vergisi tahsilat hedefi 11 milyar 924 milyon TL idi.</span></span>
Oran
indiriminden sonra toplanan vergiye bakıyoruz; 2007 yılı sonunda hedef
1 milyar 827 milyon TL aşıldı. 13 milyar 751 milyon TL tahsil edildi.</span>
Sonuç olarak, Kurumlar Vergisindeki oran indirimi, vergi gelirlerini olumlu yönde etkilemişti.</span>
Şarapta
ÖTV oranı indirildiğinde de kayıtdışılık azaldı ve ÖTV gelirleri arttı.
Otomobil, beyaz eşya, bilgisayar, elektronik eşya </span>ve mobilya gibi vergi oranı indirilen ürünlerde, hem satışlar arttı hem de vergi gelirleri... Gayrimenkullerle ilgili “tapu harcı” oranı indirildi, satışlarda patlama yaşandı. </span>
2008
yılına kıyasla yüzde 20.2 artış hedeflenen 2009 yılı vergi gelirleri,
Ocak-Ağustos döneminde, 2008’in aynı dönemine göre yüzde 2.3 geriledi.
Buna karşılık ekonomik kriz nedeniyle piyasaları canlandırmak için bazı
mallarda KDV oranı indirilince, Dahilde Alınan
KDV 2008 yılının ilk 8 ayına göre, yüzde 16 arttı.</span>
Olaya
yalnızca KDV ya da ÖTV gelir artışı olarak bakmamak gerekiyor. Gelir ve
Kurumlar Vergisi gelirleri de artıyor, kayıtdışılık azalıyor.
Piyasalara bir canlılık geliyor.</span>
Sonuç olarak, vergi oranları yüksek olduğunda ya da artırıldığında, Fransızların dediği gibi “Fazla vergi vergiyi öldürüyor”.
Vergi indirimlerinin önümüzdeki aylarda da hatta yıllarda da devam etmesinde yarar var.

Hürriyet / Şükrü Kızılot
</span>