<h1>Vergi mükelleflerine karne verilecek</h1><h2>Gelir İdaresi
Başkanlığı, vergi mükelleflerini izlemek için yeni bir sistem
başlatıyor. Artık, vergisini zamanında ödeyen, geciktiren ve hiç
ödemeyene ayrı ayrı not verilecek.</h2><div><div pcid="0" style="padding-bottom: 20px;">getCSS("3053751")</div></div><div><div>ntvmsnbc ve Ajanslar</div><div>Güncelleme: 15:37</span> TSİ 22 Eylül. 2009 Salı</span></span></div></div>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">ANKARA
- Gelir İdaresi Başkanlığı, risk analizlerini yapacak yeni bir yazılım
sistemiyle bütün mükelleflere karne vermeye hazırlanıyor. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Gelir
İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde, Vergi Daireleri Otomasyon
Sistemi VEDOP-3 çerçevesinde yeni bir yazılım programı uygulamaya
konuluyor. Program, Türkiye çapında bütün mükelleflerin çeşitli
kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulması öngörüyor. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Yeni
sistemde gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel iletişim
vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel işlem vergisi ile
diğer vergi mükellefleri elektronik ortamda sürekli takibe alınacak.
</a>

<a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Mükelleflerin beyanname bilgileri,
beyannamelerde yer alan gelir rakamları, ödedikleri ve ödemedikleri
vergiler, alış ve satışlarıyla ilgili bilgi formları, banka, tapu ve
araç bilgileri, kredi kartı alış verişleri ve sahte fatura kullanımı
ile Vergi İstihbarat Merkezinde yer alan diğer bilgiler, Bilgi İşlemde
toplanacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Yeni
yazılım programında mükelleflerin risk analizi ve değerlendirmelerine
dönük onlarca değişik kriter yer alacak. Örneğin beyannamesini düzenli
veren ile naylon fatura düzenlediği tespit edilen bir mükellefin
karnesine bu bilgiler işlenecek ve buna göre bir puanlama yapılacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">A
mükellefinin sahte fatura kullandığı tespit edilmişse, kendisine
örneğin eksi 10 puan, beyanname vermediyse eksi 2 puan verilecek.
Sektör ortalamalarının üstünde gelir beyan ettiyse artı 3 puan alacak.
Yine bir mükellef yeni bir yatırıma giriyor, ancak vergisel
yükümlülüklerini yerine getirmeden, burayı öylece bırakıp, başka bir
işe başlıyorsa bu da mükellefin eksi hanesine yazılacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">AYLIK KARNELER HAZIRLANACAK
Her
sektör ve her mükellef için çeşitli kriterlere göre yapılacak
değerlendirme ve not verme işlemi, mükellefin yıl içindeki ve yıl
sonundaki karnesini de ortaya koyacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Yeni
yazılım sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığında bir tuşa basılarak,
Edirne'den Kars'a, Artvin'den Muğla'nın en uç noktasındaki mükellefe
kadar Türkiye genelindeki bütün mükellefler için belirlenen kriterler
çerçevesinde notlama işlemi gerçekleştirilecek. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Söz
konusu işlem, aylık ya da 3 ayda bir yine elektronik ortamda
güncellenecek. Böylece hangi mükellefte hangi gelişmenin yaşandığı an
ve an izlenebilecek. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Gelir
İdaresi Başkanlığı, puanlama ile her mükellef için mükellef karnesi
hazırlamış olacak. Karne notu düşük olanlar riskli mükellef sayılacak.
Vergi incelemeleri de bu risk analizlerine göre yapılacak.
İncelemelerde notu düşük mükellefler öncelik alacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Daha
önce mükelleflerin elle tutulan kayıtlarla izlenebildiğine dikkat çeken
Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, yeni sistemde ise her türlü
bilginin elektronik ortamda derlendiğini ve yine elektronik ortamda
analize tabi tutulduğunu ifade ettiler. Yetkililer, ''Bu şekilde tek
tuşla mükellefin karnesine ulaşmak da mümkün hale gelecek'' dediler. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Gelir
İdaresi Başkanlığı, risk analizi ve not verme sistemine dönük yeni
yazılım programı için önümüzdeki günlerde pilot uygulama yapacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">FATURA DA TAM ELEKTRONİK OLUYOR
Bu
arada Gelir İdaresi Başkanlığı yeni dönemde pilot uygulaması devam eden
belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini öngören elektronik
faturayı (e-fatura) da uygulamaya koyuyor. Projeyle ülke çapında banka
sistemiyle entegre bir elektronik fatura modeli oluşturulması
hedefleniyor. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Kayıt
sistemi altyapısı kurulan elektronik fatura sistemi ile kurum ve
kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgiler,
belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi
Başkanlığı sistemine aktarılacak. Faturalara ait ikinci nüshaların
kağıt ortamında saklanması zorunluluğu kalkacak. </a>

</span><a href="https://www.ntvmsnbc.com/default.ashx/id/3053751/" target="_blank">Sistem
ile alıcılara verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da
güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan
sağlanacak.</a>
Edited by: maruf42