Gelir İdaresi'nden mükellefe karne...</font>

Gelir
İdaresi Başkanlığı, yeni bir yazılım sistemini uygulamaya koyuyor.
Pilot çalışması yapılacak yeni sistemde tüm mükelleflere, belirli
kriterlere göre not verilecek</font>

ANKARA</font>
Gelir
İdaresi Başkanlığı, risk analizlerini yapacak yeni bir yazılım
sistemiyle bütün mükelleflere karne vermeye hazırlanıyor. Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde, Vergi Daireleri Otomasyon Sistemi
VEDOP-3 çerçevesinde yeni bir yazılım programı uygulamaya konuluyor.
Program, Türkiye çapında bütün mükelleflerin çeşitli kriterler
çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulması öngörüyor. </font>


Mükelleflerin beyanname bilgileri,
beyannamelerde yer alan gelir rakamları, ödedikleri ve ödemedikleri
vergiler, alış ve satışlarıyla ilgili bilgi formları, banka, tapu ve
araç bilgileri, kredi kartı alış verişleri ve sahte fatura kullanımı
ile Vergi İstihbarat Merkezinde yer alan diğer bilgiler, Bilgi İşlemde
toplanacak. Yeni yazılım programında mükelleflerin risk analizi ve
değerlendirmelerine dönük onlarca değişik kriter yer alacak. Örneğin
beyannamesini düzenli veren ile naylon fatura düzenlediği tespit edilen
bir mükellefin karnesine bu bilgiler işlenecek ve buna göre bir
puanlama yapılacak. A mükellefinin sahte fatura kullandığı tespit
edilmişse, kendisine örneğin eksi 10 puan, beyanname vermediyse eksi 2
puan verilecek. Sektör ortalamalarının üstünde gelir beyan ettiyse artı
3 puan alacak. Yine bir mükellef yeni bir yatırıma giriyor, ancak
vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeden, burayı öylece bırakıp,
başka bir işe başlıyorsa bu da mükellefin eksi hanesine yazılacak. </font>

Elektronik fatura...</font>


Gelir İdaresi Başkanlığı yeni dönemde
e-fatura'yı da uygulamaya koyuyor. Kayıt sistemi altyapısı kurulan
elektronik fatura sistemi ile kurum ve kuruluşların düzenledikleri
faturalarda bulunan bazı bilgiler, belirlenen uygulama ve veri
standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine
aktarılacak. Faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamında
saklanması zorunluluğu kalkacak.</font>


yeni şafak
</font>