Bağ-Kur Borcu Nedeniyle Aylık Bağlanmıyor, Çıkış Yolu Yok mu?</span></font>
Soru:
Eşi kanser hastası olan 1951 doğumlu erkek yakınımın 2 bin 700 SSK prim
günü ve 4,5 yılı borçlu olmak üzere 25 yıllık Bağ-Kur sigortalılığı
bulunuyor. Bağ-Kur’un borcu nedeniyle aylık bağlamadığı, borcunu ödeme
durumu da olmayan yakınım için bir çıkış yolu yok mudur? Kazım ÖZKAYA</span>
</font>
</span></font>
Cevap:
Hizmet birleştirme zorunlu bir işlem değildir. Askerlik borçlanması da
yaparak bir an önce SSK’dan 3 bin 600 günü tamamlayıp aylık talebinde
bulunur ve ret işlemi üzerine İş Mahkemesinde dava açarsa “Sigortalının
birleştirilmesini talep ettiği kurumlardaki primi ödenmiş hizmetleri
toplamı üzerinden SSK’ca bağlanacak yaşlılık aylığı parası, Bağ-Kur
hizmetlerinin de birleştirilme yoluyla Bağ-Kur'dan bağlanacak yaşlılık
aylığı parasından çok daha fazla olduğu gibi, 21. Hukuk Dairesinin
bozma kararında dayandığı yasadaki sözcükten hareket edildiğinde
Bağ-Kur'dan aylık bağlanabilmesi için davacıya Bağ-Kur kapsamına
alındığı tarihten itibaren birikmiş prim ve gecikme zamları toplamını
kuruma ödemesi külfeti yüklenmiş olur ki, bu husus sosyal güvenlik
sistemi ile yasanın amacına da aykırılık oluşturur. Yasanın amacı sözle
çelişiyorsa, söze değil öze önem verilmek gerekir” görüşündeki Yargıtay
HGK kararı doğrultusunda SSK’dan aylık bağlatabileceğini düşünüyorum. </span>
</font>
</font>
</font>
Soru:
15.03.1965 doğ. 01.12.1983 sigorta başlangıcım var. Toplamda 4 bin 18
günüm olduğuna göre ne zaman emekli olabilirim? Ramazan ARSLAN
</font>
</span></font>
Cevap:
Sigortalılık başlangıcınız 24.11.1983-23.05.1985 arasında olduğundan 5
bin 225 günü tamamlamak koşuluyla 15.03.2013’te emekli olabilirsiniz.</span>
</font>
</font>
</font>
Soru:
21.12.1956 doğ. 01.02.1996 sigortalılığa başladım. 3 bin 752 günlük
ödenmiş prim günüm var ve çalışmaya devam ediyorum. 720 gün askerlik
sürem var. Emekliliğim konusunda tavsiyelerinizi alabilir miyim? Fikri
MUTLU
</font>
</font>
Cevap:
Sigortalılığa 1996’da başladığınızdan 720 günü borçlansanız bile 25 yıl
koşulu nedeniyle 01.02.2019’dan önce normal emekli olamazsınız. Oysa
bundan sonra hiç prim ödemeseniz bile 59 yaşını dolduracağınız
21.12.2015’de yaştan emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması
yapmanıza hiç gerek yok.</span>
</font>
</font>
</font>
Soru:
26.08.1975 doğ. Temmuz 1991’de başladığım SSK sigortalılığında halen 3
bin 701 günüm var. 2003’den beri isteğe bağlı prim ödüyorum.
Emekliliğim için ne kadar isteğe bağlı ne kadar çalışarak prim
ödemeliyim? Yasemin KUKUL
</font>
</font>
Cevap:
Bundan sonra hiç prim ödemezseniz 26.08.2033’te yaştan emekli
olabilirsiniz. Fakat en geç Şubat 2012’ye kadar isteğe bağlı ödeyip
kalan 894 günü çalışarak öderseniz 5 bin 525 günle 26.08.2023’te emekli
olabilirsiniz.</span>
</font>
</span></font>
</font>
Soru:
1919 doğumlu annemin 1984’te başlayan 10 yıl 4 aylık Bağ-Kur
sigortalılığı mevcuttur. Nasıl emekli olabilir? Hikmet EFENDİOĞLU
</font>
</font>
Cevap:
Anneniz yaşı itibariyle SSK’lı çalışması pek mümkün olamayacağından 4
yıl 8 ay daha isteğe bağlı sigorta primi öderse bu sürenin sonunda
emekli olabilir.

Şevket Tezel / Sözcü
</span>
</font>