Avukatı olmayan kooperatife ve şirkete ceza var</span>

</span>“KAÇ lira?” diye soranlar için açıklayalım;Avukat tayin etmedikleri her ay için asgari ücretin
iki aylık brüt tutarı yani
1386 TL.</span>
Buna
göre, sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olan ancak buna uymayan
kooperatifler ve anonim şirketlere, her ay için idari para cezası
kesilecek.</span>
KİMLER ZORUNLU</span>
Avukat bulundurma ile ilgili zorunluluk, Avukatlık Kanunu’nda yer alıyor.</span>
Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; </span>
1- Esas sermayesi 250 bin TL ve daha fazla olan anonim şirketler,</span>
2- Üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri, </span>
sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundalar.</span>
Buna
aykırı davranan anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine, Cumhuriyet
Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için,
sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde
yürürlükte olan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para
cezası kesilir.</span>
Hemen belirtelim, buradaki zorunluluk davası bulunan kooperatifler</span>
ve anonim şirketlerle ilgili.</span>
Nitekim ilgili yasa maddesinde de herkesin dava açma ve davayı takip etmede serbest olduğu belirtilmiş ardından da “ancak”
diye başlayan cümlede; sermayesi 250 bin TL ve daha fazla olan anonim
şirketler ile üye sayısı 100 ve daha fazla olan anonim şirketlerde,
dava açma ve davayı takip için avukatla sözleşme yapılması zorunlu
kılınmıştır. </span>
Bu
hükümden, herhangi bir davası bulunmayan anonim şirketler ile konut
yapı kooperatiflerinin, avukat bulundurma zorunluluğunun olmadığı
sonucu ortaya çıkmaktadır.</span>
YÖNETİCİLERİN </span>SORUMLULUĞU</span>
Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinden, “asgari ücretin iki aylık brüt tutarı” kadar olan idari para cezasının, ilgili anonim şirket ya da kooperatife kesileceği anlaşılmaktadır.</span>
Ancak
Kooperatifler Kanunu’nun 62. maddesinde; yönetim kurulu üyeleri ve
kooperatif memurlarının, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan
sorumlu olacakları, belirtildiği için, ödenen ceza, dava açılmak
suretiyle yöneticilere yansıtılabilir.</span>
ONBİNLERCE ŞİRKET </span>VE KOOPERATİF</span>
Avukat tayin edilmesi ile ilgili zorunluluk, onbinlerce anonim şirketi ve kooperatifi yakından ilgilendiriyor.</span>
Yukarıda
açıkladığımız zorunluluk Kooperatifler Kanunu ya da Ticaret Kanunu’nda
değil de Avukatlık Kanunu’nda yer aldığı için çok kişi tarafından
bilinmiyor olabilir. </span>
Ancak
kanunları bilmemek, mazeret olmadığı için hiç değilse bu yazıyı
okuduktan sonra, kapsama giren anonim şirketler ile kooperatiflerin,
gerekeni yapmalarında yarar var.

Hürriyet / Şükrü Kızılot
</span>