YATIRIMLARA DEVLET YARDIMLARI
<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Tüm ülkeyi kapsayan bölgelere ve illere göre yatırımları teşvik eden Başbakanımızın açıkladığı teşvik paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yatırımların yapılması için yeni fırsatlar ve imkânlar sunan teşvik paketinin içeriğine bakıldığında orta ve büyük ölçekli yatırımları teşvik etmektedir.

Yayınlanan teşvik paketi kapsamında ülkemiz dört kategori ayrılmış olup, bunlar sırası ile en az gelişmiş olan bölgeler dördüncü kategoriye olmak üzere en fazla gelişmiş olan bölgelerde birinci kategoriye alınmıştır. Aksaray ilimiz üçüncü bölge olarak değerlendirilmiş ve Aksaray a yapılması gereken yatırımlar da bu kategoriye göre oluşturulmuştur.

Bu teşvik paketi ile yatırımlara devlet yardımları sağlanmış ve orta ve büyük ölçekli yatırımların yapılmasına ağırlık verilmiştir. Açıklanan bu teşvik paketi ile katma değer vergisi desteği, gümrük vergisi desteği, vergi indirimi desteği, sigorta primi işveren hissesi prim desteği, arsa tahsisi, faiz desteği verileceği belirtilmiştir.

Bu teşvik paketi ile bina makine teçhizat gibi sabit yatırımların asgari beşyüzbin Türk lirası olması esas alınmıştır. Bu ve bunun üzerindeki yatırımların destekleneceği belirtilmiştir. Ayrıca hayvancılık yatırımlarında entegre yatırım olması ve teşvik paketinde belirtilen canlı hayvan sayılarını geçmesi halinde destek sağlanacağı açıklanmıştır.

Diğer önemli bir hususta yatırım projelerinin uygun görülmesi ve teşvik belgesine bağlanması hususudur. Sağlanacak devlet yardımlarından faydalanmak için yapılacak olan yatırımların mutlaka teşvik belgesine bağlanması gerekmektedir. Bu konuda birde kolaylık getirilmiş olup isteğe bağlı olarak teşvik belgeleri direkt hazine müsteşarlığından alınması yerine illerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarına müracaat ederek bu odalar vasıtasıyla da alınabilmesine imkân tanınmıştır.

Yapılacak yatırımların bölgelere ve sektörlere göre belirlenmesi kalkınmanın dengeli olması ve bölgelerdeki ihtiyaçlara göre yatırım yapılması açısından önemli ve yerinde bir uygulamadır.

Bu teşvik paketi ile hedeflenen orta ve büyük ölçekli yatırımlarda en önemli eksikliklerden biri bu gibi yatırımlar için çok ortaklı şirketlerin kurulmasının teşvik edilmemesidir. Sermayesi yüksek ve belirli bir ortak sayısının üzerinde olan profesyonel şekilde yönetilen şirketlere ayrıca destek verilmek suretiyle desteklenmesi halinde yatırımların daha da hızlı artacağına ve verimli olacağına inanıyorum.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin sermaye ve bilgi birikiminin yetersiz olması ve gerekli danışmanlık vb. hizmetleri temin edemediği için uzun vadede verimli olamamaktadır.

Tabi ki teşvik paketinin yayınlanması tek başına yeterli değildir. Teşvik paketinin tanıtılması ve uygulanması sırasında illerde başta Valilikler, Belediyeler, Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Yatırımcılara yatırım yapma ve devamında, yatırımın kısa sürede hizmete girmesinde yasalar çerçevesinde tüm imkânların seferber edilmesi ve yatırımların kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi sağlanmalıdır.

Aksaray”ın çevre illere göre sanayi bakımından Konya kadar olmasa da gelişme göstermektedir. Şu ana kadar yapılan yatırımların büyük çoğunluğu küçük ölçekli yatırımlardı. Bu yatırımların hızla büyüyen ve nüfusu artan Aksaray için yeterli olmadığı ve yatırımlarda istenilen düzeye ulaşılamadığı açıktır. İnanıyorum ki bu teşvik paketinden sonra orta ve büyük ölçekli yatırımlar artacaktır. 26.07.2009 Aksaray

S.M. Mali Müşavir İSA ÖZKİŞİ