Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: ücret kesintileri

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  11.Haziran.2009
  Mesajlar
  91
  slm mahkemenin işçiye ödemizi istediği ücretten hangikesintileri yapacağız %15 gelirvergisive %0,6 damga vergisi hariç bir kesinti olacak mı?

 2. #2
  Üye
  Üyelik tarihi
  11.Haziran.2009
  Mesajlar
  91
  arkadaşlar acill yardım edebilirmisiniz

 3. #3
  Üye
  Üyelik tarihi
  11.Haziran.2009
  Mesajlar
  91


  ?

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294


  Ücretten kastınızı bir yazsanız. Maaş mı, tazminat mı?
  SMMM, Özcan Bayram

 5. #5
  Üye
  Üyelik tarihi
  11.Haziran.2009
  Mesajlar
  91
  mahkemelik olduğumuz işçiye mahkemenin tarafımızdan ödememizi istediği haftasonu,genel tatil,yıllık izin,fazla çalışma ve ücret alacağı

 6. #6
  Üye
  Üyelik tarihi
  11.Haziran.2009
  Mesajlar
  91
  ve bunların faizleri gider olurmu?

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294

  <TABLE style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #eae6dd; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #eae6dd; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #eae6dd; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #eae6dd; : transparent">
  İş Sözleşmesinin Geçersiz Feshi Nedeniyle Mahkeme Kararına Göre İşçiye Ödenen Tazminattan Gelir Vergisi Kesilmesi Gerekmektedir<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></TD></TR>
  <TR style="HEIGHT: 15pt">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #eae6dd; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #eae6dd; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #eae6dd; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #eae6dd; HEIGHT: 15pt; : transparent">

  4857 sayılı İş Kanununun 21’nci maddesine göre; “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir”.
  Yukarıdaki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, mahkeme veya özel hakem kararı ile iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği tespit edildiğinde işverenin iki seçeneği bulunmaktadır:
  a-) İşçinin işe iadesi,
  b-) İade yapılamayacak ise mahkeme veya özel hakem kararında belirtilen tazminatın ödenmesi.
  Yazımızda Mahkeme kararına istinaden ödenen bu türdeki tazminatların gider olarak kaydedilmesi konusuna değineceğiz.
  Sendikal Tazminat:
  Sendikal tazminatta Mahkeme Kararına istinaden ödenen tazminatlardan biridir.
  2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30’ncu maddesinde, işyeri sendika temsilcisinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedileceği yer almaktadır.
  Aynı Kanunun 31’nci maddesinde; işçilerin, sendikaya üye olmaları veya olmamalarından veya iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamayacakları veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamayacakları belirtilmiştir. İşveren bu hükümlere aykırı davranırsa veya Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdini feshederse işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda kalacaktır.
  Vergi İdaresine Göre Mahkeme Kararına İstinaden Ödenen Tazminatlardan Gelir Vergisi Kesilmesi Gerekmektedir:
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının verdiği bir özelgede; Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesine göre, ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiş ve ödenen tazminatın akdin feshinin mahkeme tarafından reddedilmesi nedeniyle sözleşmenin halen yürürlükte olmasına binaen ve evvelce yapılmış hizmetlere istinaden ödendiği için ücret sayılacağı, ücret sayılan bu ödemelerin, nakden veya hesaben ödenmesi sırasında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı, diğer taraftan, söz konusu tazminatın işlemiş faizleri ile diğer masraflarının, işverenin mahkemece kusurlu bulunması nedeniyle gider olarak kaydedilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
  Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 29.01.2007 tarih ve 2006/4216 esas numaralı kararında ise; mahkeme tarafından sözleşmenin feshinin geçersizliğine ve çalışanın işe iadesine karar verilmesine rağmen işçiyi işe başlatmayan işveren aleyhine hükmolunan tazminatın ödenmesi, iş sözleşmesinin tarafları arasındaki çalışma ilişkisinin sona ermesi sonucunu yarattığı, Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde ücret ve ücret sayılan ödemelerin ortak özelliğinin, bu ödemelerin çalışanın işverene bağlılığı ve hizmeti karşılığında yapıldığı, çalışanı işe iade etmeyerek çalışma ilişkisini sona erdiren işveren tarafından yargı kararına istinaden ödenen tazminatın, ücret sayılan ödemelerin ortak özelliklerini taşımadığından, bu ödemelerden vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmadığı belirtilmiştir.
  Maliyenin Görüşü Danıştayın Görüşüne Göre Vergi Avantajı Yaratıyor:
  Gelir İdaresinin görüşüne göre, ödenen tazminatlar ücret sayıldığı için üzerinden stopaj yapmak gerekecek, ancak ücret olması nedeniyle gider kaydedilebilecektir. (Yalnızca işlemiş faizleri ile diğer masrafları, işverenin mahkemece kusurlu bulunması nedeniyle, gider kaydedilemeyecektir.)
  Danıştayın kararına göre ise, ödenen tazminat ücret sayılmadığı için üzerinden stopaj yapılmayacak, ancak Mahkeme Kararına göre ödense bile Gelir Vergisi Kanununun 41/6. Maddesine göre işverenin suçundan doğduğu için gider kaydedilemeyecektir.
  Bu durumda, işçiye Mahkeme Kararına göre ödenen tazminatların muhasebeleştirilmesi konusunda; Maliyenin görüşüne uygun olarak ödenecek tutar üzerinden stopaj yapmak ve kalan tutarı işçiye ödemek (bize göre brüt ücret mahkemece hükmedilen tutardır) ve brüt tutarı gider olarak kaydetmek vergisel açıdan daha avantajlı olmaktadır</TD></TR></T></TABLE>
  SMMM, Özcan Bayram

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •