<b style="">Ev hizmetlerinde çalışanlardan vergi alınmaz</span>[/b]</font>

</span> </font>Ev
hizmetlerinde çalışanlar da SGK sigortalısı olurlar ve Onlar için de
sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödenir ama bu çalışanlar için
gelir vergisi ödenmediği için normal çalışanlara göre cebinizden
çıkacak para daha az olur…</font></span>
</span>

</span>Ali bey, ablam benim
bebeğime bakıcılık yapıyor ve ben de ona bunun karşılığında belli bir
ücret ödüyorum. Sanırım geçen sene bir televizyon programında bebek
bakıcısı olarak çalışanların sigorta durumu ve emeklilik durumu ile
ilgili bir açıklama yapmıştınız. Bu uygulamanın nasıl olduğu hakkında
bilgi verebilir misiniz? Ayşem Nişancı


A-Sürekli ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalıdır ama işçi değildir</span>

</span>Hanımefendi, 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince
(madde 6) aşağıda sayılanlar için SGK primi ödenmesi gerekmez;

a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

b) Aynı konutta
birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar
arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları
konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,


c) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),
…”

Madde metninden de
görüldüğü üzere ücretle ve sürekli olarak çalışan ev hizmetleri
görevlileri SGK’lı olmalı ama ücretsiz veya ücretli olup da süreksiz
çalışanlar için SGK primi ödenmesi gerekmemektedir.

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, sürekli işlerin tanımı şu şekilde yapılmıştır “Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.”

Yani, ev hizmetlisi
30 günden az çalışmışsa süreksiz iş olup bundan fazla devam etmiş ise
sürekli hale gelmiş demektir. Ancak bu durum sadece Sosyal Güvenlik
uygulamaları için geçerlidir.

Siz, ablanızı 30
günden fazladır çalıştırıyor dahi olsanız ablanız İş Kanunu’na tabi
işçi değildir yani 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan,

-Yıllık izin,
-Mesai ve fazla mesai,
-İhbar öneli veya tazminatı,
-Kıdem tazminatı gibi haklara sahip değildir.

Çünkü,
4857
sayılı İş Kanunu gereğince, kapıcıların çalıştıkları her bir yıl için
kıdem tazminatı ödenmesi zorunluluğu var iken kapıcı dışındaki
meslekler olan, dadılık, hizmetçilik, ev aşçılığı, bahçıvanlık, uşaklık
gibi işlerde çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekmemektedir.
Çünkü, “Ev hizmetlerinde,” çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı
dışındadırlar. İş Kanunu’nun çalışanlara sağladığı hakları
kullanamazlar.

</span>
Öte yandan, sürekli
ve ücretle çalıştığı için 5510 sayılı Kanun gereğince de SGK’ya her ay
bildirilmeli ve adına prim ödenmelidir.B-İşyeri ve işe giriş işlemleri yapılmalıdır</span>
5510 sayılı Kanun gereğince sürekli ve ücretle çalışan ev hizmetlilerini SGK’ya bildirmenin de bir usulü-esası vardır.</span>
Mevzuat gereğince, bir işçiyi (hizmetçiyi-kapıcıyı-bahçıvanı) işe alan ev sahibi,</span>
1-Aynı gün SGK’ya işyeri bildirgesi doldurup gönderecektir. (Bildirgelerin örnekleri www.sgk.gov.tr</font> web sayfasında “Formlar ve Dilekçeler” bölümünde var.) </span>
2-Ardından,
e-bildirge için şifre talep edip, internet üzerinden işe aldığı ev
hizmetlisi için bir ay içinde işe giriş bildirgesi doldurup SGK’ya
vereceklerdir. </span>
3-Öte
yandan her ay bir önceki ayda ev hizmetlisi için (693 liradan az
olmamak şartıyla) ayda kaç lira ücret ödendiğini belirten Aylık Prim ve
Hizmet Bildirgesi’ni de SGK’ya verecektir.</span>
SGK’nın
yeni uygulaması gereğince işverenler evde bir kişi dahi çalıştırıyor
dahi olsalar aylık bildirgeleri de elden değil e-bildirge sistemi
üzerinden SGK’ya internet üzerinden gönderme zorunluluğu vardır.</span>

</span>C- Ev hizmetlerinde çalışanlar işsizlik sigortasına dahil
</span>

Ev hizmetlerinde çalışanların tamamı ile kapıcılar, “İşsizlik Sigortası” kapsamı
içindedirler. Yani ev hizmetlerinde çalışanlara İş Kanunu kapsamında
ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi haklar verilmemiştir ama işsiz
kalırlarsa işsizlik sigortasından para da alabilirler. Tabi bunun için
4447 sayılı Kanun gereğince en az az 600 gün (20 ay) sigortalı çalışmak
birinci şarttır.</span>

D-Ev hizmetlileri için vergi ödenmez</span>
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesi gereğince, “...Hizmetçilerin
ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde,
apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta
hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel
hizmetlerde çalıştırılanlardır)...”
Gelir Vergisi’nden muaftır. Bu
durumda aylık 1000 YTL kazanç bildirilen bir kapıcılık-hizmetçilik
işyerinden SGK’ya eski adıyla SSK’lı yeni adıyla 4/A’lı gibi
bildirilirse ödenecek olan prim işsizlik sigortası dahil yüzde 36,5
oranıyla 365 YTL prim ödenecek ama hiç gelir-damga vergisi
ödenmeyecektir.
<br style=""><br style=""></span>
E-Ablanızı SGK’lı yapın
</span>
Tıpkı,
SSK’nın isteğe bağlısı sona erdikten sonra SSK’lı bir işe girip
çalışmak zorunda olanların tercih ettiği ev hizmetlileri sigortasında
sadece SGK ve işsizlik sigortası primi ödenir ama gelir vergisi
ödenmediğinden diğer işçilere göre daha az para vermiş olursunuz. Siz
de ablanızı, sürekli ve ücretle çalıştırıyorsanız SGK’ya her ay
internet üzerinden e-bildirge vermeli ve primlerini de ödemelisiniz.
<br style=""><br style="">
<b style="">SORU :[/b]
20.12.1989
işe girişli bir işçiyim. 2003 yılından beri özel bir denizcilik
firmasında sözleşmeli olarak çalışmaktayım, sözleşmeli olduğumuz için 6
ayda bir izne ayrılıyoruz, bu arada sigortamız kesiliyor. Size sormak
istediğim bu işyerinden ayrıldığımızda veya çıkartıldığımızda yada izne
ayrılmışsak fakat tekrar işbaşı için çağrılmamışsak bu işyerinden
tazminatlarımızı alabilir miyiz? Nedim Temel

<b style="">CEVAP :[/b]
Şayet
denizci yani gemi adamı iseniz 854 sayılı Deniz-İş Kanunu’na tabisiniz,
değilseniz 4857 sayılı İş Kanunu’na tabisiniz. Hangisi olursa olsun
altışar aylık belirli süreli hizmet akdi yapılıyor ve süresi sonunda
veya ara verilerek tekrarlanıyorsa kıdem tazminatı hakkınız doğar.
Ancak bunun için o işverendeki çalışma sürenizin en az 1 yılı geçmiş
olması gerekir.</span>
</span>Ali Tezel / Haber Türk
</span></span>