Geçen hafta İstanbul ve çevresinde yaşanan sel felaketi nedeniyle
mağdur olan işletmelerin zayi olan kayıt ve belgeler için neler yapması
gerektiğini yazmıştım.

***

Halkalı gümrüğüne okur tepkisi

“Sel
mağduru işletmeler ne yapmalı?” başlıklı yazımdan sonra özellikle bu
bölgede ikamet eden veya çalışan okurlarımızdan çok sayıda e-posta
geldi. Okurlarımız diyor ki, bölgede trafiği, alt yapıyı ve yolları
allak bullak eden Kamyon ve Tırlara çeki düzen verilmelidir. Halkalı
gümrüğü boşaltılarak şehir dışında uygun bir alana taşınmalıdır. Sel
felaketi yöneticilere ders olmalı, daha büyük felaketler yaşanmadan
halkalı gümrüğü derhal taşınmalıdır. Hem bölge trafiğini, hem de ağır
yükleri nedeniyle alt yapıyı olumsuz etkileyen bu durum çözülmelidir.

***

SGK prim borcuna erteleme

İstanbul
ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu bölgede bulunan
bazı işverenler ile sigortalıların büyük zarara uğradıkları da dikkate
alınarak SGK ya borcu bulunan ve zarara uğrayan işverenlerin, prim
ertelenmesi söz konusu olabilecektir.

Tabi, sel felaketi
hepimizi derinden üzdü. Şimdi yaraları sarma zamanı. Bu bağlamda Sosyal
Güvenlik Kurumu en çabuk hareket eden kurum oldu. Özellikle sosyal
güvenlik reformu sonrasında kurum yönetimine genç, liyakatli
yöneticilerin getirilmiş olmasının bunda büyük katkısı var.

5510
Sayılı Kanunun 91 inci maddesinde “İşyerleri yangın, su baskını, yer
kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal
faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri
kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte
bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme
sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş
mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren
tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten
itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.” hükmü yer almaktadır.

İşverenlerin
SGK prim borçlarının ertelenmesine ilişkin taleplerine ek olarak, bu
durumu kanıtlayacak resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler ile
de belgelendirmeleri gerekmektedir.

Afete uğradıklarını ileri
sürerek erteleme talebinde bulunan işverenlerin/sigortalıların
taleplerinin değerlendirilmesi, işverenlerin prim ödeme aczine
düştüklerinin yapılacak inceleme sonucunda anlaşılması halinde mümkün
olacaktır.

Bu inceleme SGK’nın İl müdürlüklerinde görev yapan
sosyal güvenlik kontrol memurlarınca yürütülmektedir. Sosyal güvenlik
kontrol memurlarının, selzedelerin prim ödeme aczine düştüklerini
tespit etmesi halinde işverenler bu haktan yararlanabilecektir.

***

Üç ay içinde başvuru şart

Prim
borcunun ertelenebilmesi için afet tarihinden itibaren 3 ay içinde
işverenin veya zarar gören sigortalının SGK’ya yazılı başvurması
gerekiyor. Ortaya çıkan afetten işverenin zarar gördüğünün tespit
edilmesi de gerekmektedir. Yani, SGK Kontrol Memurları yapacakları
inceleme ile durumu belirleyerek, işverenlerin yararlanma koşullarını
araştıracaklardır.

***

Ertelenen borca faiz yok

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemeyecek ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

***

Prim belgesine erteleme

Afetin
meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi,
aylık fiili hizmet süreli zammı prim belgesi ve yıllık itibari hizmet
süresi prim belgesi afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde
Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılmaktadır.

Star / Resul Kurt