BU KONU ÜZERİNDE SANIRIM FAZLA DURULMADI HATIRLATMAK İSTEDİM...
G E N E L G E


2009 - 113

18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmis olan sözkonusu geçici maddede;
“2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına
ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, ise alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dısındaki
kisilerden olmak kaydıyla ise alınan ve fiilen çalıstırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin isveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca
Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanır. Bu madde kapsamında ise almaya iliskin 31/12/2009
tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Fondan karsılanma süresini ise altı aya kadar
daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.