Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Selin vurduğu ihraç malına üç ay ek süre

 1. #1
  Admin Hüseyin URAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2006
  Nereden
  Konya
  Mesajlar
  14,494
  <div>İhraç etmek için alınan
  ancak selden zarar gören mallar için vergi dairelerine başvurulduğunda
  üç ay ek süre alınabiliyor. İhracatçı bundan yararlanabilmek için,
  malın ihracatçıya teslim tarihini takip eden üç aylık sürenin
  dolmasının ardından 15 gün içinde başvuru yapmalı.</span>
  </div>
  <div></div>
  <div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color text; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;">İHRAÇ KAYDI İLE ALINIP SEL NEDENİYLE İHRAÇ EDİLEMEYEN MALIN KDV'Sİ</span></div>
  </div>
  <div></div>
  <div>SORU:</span>
  Yaşanan doğal afet nedeniyle ihraç kayıtlı olarak satın aldığımız
  malları süresi içinde ihraç etmemiz imkânsız hale geldi. Böyle bir
  durumda, Katma Değer Vergisi uygulaması açısından ihraç istisnasından
  yararlanmamız imkânsız hale geldi. Bize malı teslim eden kuruluşlar
  bizden, kendilerinden maliyenin isteyeceği Katma Değer Vergisi'ni rücu
  edebilirler mi? Bunun telafi edilmesi mümkün müdür? </span></div>
  <div>YANIT: </span>Katma
  Değer Vergisi Yasası'nın 11-c maddesi gereği, ihraç koşuluyla
  imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait Katma
  Değer Vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemektedir. İmalatçılar
  tarafından tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan
  edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek
  tecil olunmaktadır.</span></div>
  <div>Söz konusu malların, ihracatçıya
  teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç
  edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.</span></div>
  <div>Aynı yasal düzenleme çerçevesinde
  ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma
  Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.</span></div>
  <div>İhracatın mücbir sebepler veya
  beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilmemesi
  halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün
  içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığı'nca veya bakanlığın
  uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre
  verilebilmektedir. Su basması mücbir sebeptir. (Vergi Usul Yasası
  Md:13/2.)</span></div>
  <div>Maliye Bakanlığı tarafından konuya
  ilişkin olarak 112 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile
  yapılan açıklamalar doğrultusunda, ihraç kaydıyla teslim edilen malın
  teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üçüncü ayın sonuna kadar
  ihracatın gerçekleşmemesi halinde, ek süre ihracatçılar tarafından en
  geç üç aylık sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde ya bağlı oldukları
  vergi dairesine ya da ilgili vergi dairesi başkanlığı veya
  defterdarlığa verilecek bir dilekçe ile istenecektir. </span></div>
  <div>İhracatçı ek süre istemine ilişkin
  dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu belirtecek, bu dilekçeye
  yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini
  ekleyecektir. Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık,
  mükelleflerden ek süre istemine neden gösterilen olay veya durumun
  kanıtlanmasına yönelik herhangi bir belge talep etmeyecektir.</span></div>
  <div>Sözü edilen genel tebliğde
  belirtildiği üzere, ihracatın yapılacağı ülkedeki savaş hali / siyasal
  karışıklıklar, ekonomik belirsizlik ve durgunluk, yurtdışındaki
  alıcının sipariş ertelemesi / iptal etmesi, teslim programındaki
  değişiklikler, bedelin transferinde karşılaşılan aksaklıklar veya
  gecikmeler, akreditif sürenin dolması, ihraç edilecek malın tüketim
  mevsiminin geçmesi, uygun depolama koşullarına sahip olunamaması,
  ithalatçı ülkeyle yaşanan siyasi veya ekonomik sorunlar, ihraç malının
  taşınmasında karşılaşılan sorunlar (geminin yükleme limanlarına
  gecikmeli yanaşması, taşıma aracı veya konteynir bulunamaması, milli
  tatiller, iklim koşulları, gümrüklerde araç yoğunluğu, gümrüklerde
  grev-iş yavaşlatma), resmi makamlardan ihracat için izin alınamaması
  gibi haller beklenmedik durumlar olarak değerlendirilecektir.</span></div>
  <div>Yapılan bu açıklamadan da
  anlaşılacağı üzere iklim koşulları içerisinde değerlendirilmesi gereken
  yaşanan sel felaketi nedeniyle ilgili vergi dairesine başvurmanız
  halinde size de ek süre verilebilecektir. (V. Seviğ)</span></div>
  <div></div>
  <div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color text; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;"></div>
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;">ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ YÖNTEMİ</span></div>
  </div>
  <div></div>
  <div>SORU: </span>İcra
  Dairesi tarafından şahsıma yapılan tebligatta, "müşterilerimden
  birisinin benden bir alacağı olup olmadığı, alacağı varsa veya malı
  bulunuyorsa yedi gün içerisinde icra dairesine bildirilmesi, aksi
  takdirde müşterimin borcundan benim sorumlu olacağım" bundan üç-dört ay
  önce tarafıma bildirilmişti. Ben de tebligat için sözü edilen şahsın
  bende herhangi bir alacağı ve malı bulunmadığını iadeli taahhütlü bir
  mektupla ilgili icra dairesine bildirmiştim. Şimdi almış bulunduğum,
  "İkinci Haciz İhbarnamesi"nde birinci ihbara cevap vermediğim
  bildirildikten sonra yine bildirimde bulunmam isteniyor. Ne yapmam
  gerekiyor?</span></div>
  <div>YANIT: </span>İcra
  dairelerinden yapılan tebligatlara karşılık verilecek yazılı cevapların
  her şeyden önce ya ilgili icra dairesine bizzat giderek yazılı veya
  sözlü olarak verilmesi veyahut da bulunduğunuz il veya ilçede bulunan
  icra daireleri aracılığı ile itirazınızı yapmanız gerekmektedir.</span></div>
  <div>İcra-İflas Yasası'nın 89'uncu
  maddesinin birinci fıkrası uyarınca "...borçlunun üçüncü şahıs elindeki
  menkul bir malı haczedilirse icra müdürü; borçlu olan hakiki veya hükmü
  şahsa", bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve
  takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde
  bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine
  teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesi, aksi takdirde
  malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını haciz
  ihbarnamesi ile bildirir. </span></div>
  <div>Üçüncü şahıs; borcu olmadığını veya
  malın kendinde bulunmadığını veyahut da haciz ihbarnamesinin
  tebliğinden önce borç ödenmiş ise bu durumu haciz ihbarnamesinin
  kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine
  yazılı veya sözlü olarak bildirmek zorundadır.</span></div>
  <div>Ancak üçüncü şahıs haciz
  ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde
  ilgili icra dairesine gerekli yanıtı vermezse, kendisine ikinci haciz
  ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnameye de yanıt verilmezse üçüncü şahıs
  hakkında cebri tahsil yoluna gidilir.</span></div>
  <div>Yukarıda da belirttiğimiz gibi
  takibi gerçekleştirilen icra dairelerine konuya ilişkin yanıtlar, ya
  tebligatın muhatabı tarafından bizzat icra dairesine gidilecek yazılı
  verilmesi veyahut tebligatın muhatabı olan kişi veya kurumun bulunduğu
  yerdeki yetkili icra dairesi aracılığı ile gerekli yanıtın daha doğrusu
  bilginin ilgili icra dairesine gönderilmesi gerekmektedir. (V. Seviğ)</span></div>
  <div></div>
  <div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color text; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;">VADESİZ SENEDE DAYANARAK KASAYA GİRİŞ KAYDI YAPILIRSA </span></div>
  </div>
  <div></div>
  <div>SORU: </span>İki
  yıldır müşterimizden almış bulunduğumuz vadesi olmayan iki senedi
  kasamızda muhafaza ediyoruz. Bu işlemin nedeni müşterimizin "Borcumu
  hemen ödeyeceğim" demesidir. Biz bu senetlerin toplamını kasamıza nakit
  girişi şeklinde gösterdik. Müşterimizin durumu bozulması nedeniyle biz
  bu defa kendisinden 180 gün vadeli senet aldık. Bu nedenle kasa
  yekûnuna dâhil olan bu miktarı muhasebe maddesi ile çıkartarak
  senetleri hesabına alabilir miyiz?</span></div>
  <div>YANIT: </span>Vergi
  Usul Yasası'nın 353/6 maddesi hükmü gereği olarak öncelikle yapmış
  bulunduğunuz ve yapacağınız muhasebe maddesi nedeniyle, muhasebe
  standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul
  ve esaslarla örtüşmeyen bu işlem için 3500 TL özel usulsüzlük cezası
  ödemeniz gerekebilecektir.</span></div>
  <div>Bilindiği üzere tek düzen hesap
  planında yapılması söz konusu olan muhasebe işlemlerinin hangi
  hesaplara işlenebileceği hususu açıklanmış olup, işlemlerin bu
  açıklamalar çerçevesinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
  böyle bir muhasebe işleminin gerçek özellikleri büyük bir olasılıkla
  yapılması muhtemel incelemede inceleme elemanı tarafından
  araştırılacaktır. Eğer yapmış bulunduğunuz bu hatalı kaydın, sadece bir
  bilgi yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılırsa, bu takdirde
  hakkınızda sadece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. (V. Seviğ)</span></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color text; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;">YARGI KARARLARINDA</span></div>
  </div>
  <div></div>
  <div>İHTİYATİ HACİZ </span></div>
  <div>1. Danıştay 4. Dairesi'nin E.2006/5436, K.2007/2901 sayı ve 25.9.2007 tarihli kararı;</span></div>
  <div>"6183 sayılı Kanun'un 64. maddesi
  uyarınca, haciz işlemleri, haciz varakasına dayalı olarak yapılabilir.
  Tahsil dairelerince düzenlenecek olan haciz varakasını imzalama yetkisi
  ise alacaklı kamu idaresinin mahalli en büyük memuruna aittir. Ancak bu
  durum 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığını Kuruluş Kanunu'nun 33.
  maddesinde yapılan değişiklik neticesinde 4.4.2007 tarihinden itibaren
  geçerli olmak üzere değişmiştir. Bu tarihten sonra mahallin en büyük
  memuruna yapılan atıfların ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve
  başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde vergi
  dairesi müdürü veya müdürlüğüne yapılmış sayılması öngörülmüştür. Söz
  konusu değişiklik öncesinde 6.3.2006 tarihinde alınan ihtiyati haciz
  kararının söz konusu tarihte açık olarak yetkilendirilmemiş olan vergi
  dairesi başkanı tarafından tasdik edilmesi yasaya uygun değildir. </span></div>
  <div></div>
  <div>2. Danıştay 4. Dairesi'nin E.2006/2620, K.2007/451 sayı ve 21.2.2007 tarihli kararı;</span></div>
  <div>"Kesinleşip ödenmeyen vergi
  borçları olduğu ileri sürülen şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri
  aleyhine tesis edilen ihtiyati haciz işlemlerinin iptali talebi ile
  açılan dava, vergi ziyalı cezanın kesinleşmesi halinde ayrıca bir yasal
  düzenlemeye gerek olmaksızın ihtiyati haciz kararı alınabileceği
  gerekçesiyle Yerel Mahkemece reddedilmiştir. Davanın reddi Kararını;
  6183 sayılı Kanun 13. ve 9. maddeleri düzenlemeleri uyarınca, ancak
  vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara
  göre teminat istenebileceği ve ihtiyati haciz kararı alınabileceği,
  olayda ise kesinleşen ve şirketten tahsil edilemeyen bir kamu
  alacağının tahsilinin güvence altına alınma gayesiyle şirket yönetim
  kurulu başkan ve üyeleri aleyhine yapılan ihtiyati haciz işleminin söz
  konusu olduğu, kesinleşen borçlar için ihtiyati haciz kararı
  alınamayacağı gerekçesiyle bozan Danıştay Dairesi Kararına karşı yalpan
  karar düzeltme talebi yerinde değildir."</span></div>
  <div></div>
  <div>3. Danıştay 7. Dairesi'nin E.2004/1765, K.2006/840 sayı ve 15.3.2006 tarihli kararı;</span></div>
  <div>"6183 sayılı Kanun'un 13/6.
  maddesinde para cezasını gerektiren fiil sebebiyle kamu davası açılmış
  olması halinde, ihtiyati haciz kararı alınabileceği düzenlemesi ile
  ceza yargılaması sonunda hüküm altına alınacak para cezasının güvence
  altına alınması amaçlanmıştır. Bununla beraber, söz konusu maddenin
  tatbiki için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş olması
  yeterli olmayıp, kamu davasının açılmış olması gerekir. Dava konusu
  olayda, sanıklar hakkında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na
  muhalefet suçundan Cumhuriyet Savcılığı nezdinde kamu davası açıldığı
  belirtilmekte ise de ilgili mahkemece açılmış bulunan bir kamu davasına
  ait, bu mahkemenin ismi ve dosyanın numarası verilmemiş bulunmaktadır.
  Bu durumda, anılan ihtiyati haciz işleminin hukuki sebebi yönünden
  hukuka aykırı olup olmadığı hususu, açılmış bir kamu davasının olup
  olmadığı belirlenmeden, dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan
  davanın reddi yönünden verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir."</span></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color text; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;">ÖZELGELERDE </span></div>
  </div>
  <div></div>
  <div>KURUMLAR VERGİSİ </span></div>
  <div>1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.7.2009 tarih ve 529 sayılı özelgesi;</span></div>
  <div>"GVK'nın 40. Maddesi'nde ticari
  kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderlerin vergiye
  tabi safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu
  yapılabileceği kabul edilmiştir. Ücret ise GVK'nın 61. maddesinde genel
  olarak işçiye hizmeti karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan
  ve para ile temsil edilebilen menfaatler bütünü olarak tanımlanmıştır.
  GVK'nın 23/10. maddesi ile ise çalışanların toplu olarak işyerine gidip
  gelmelerini sağlamak için işveren tarafından yapılan toplu taşıma
  giderleri ücret açısından gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  Şirketin, çalışanlarının her birine ayrı ayrı işyerine gidip gelmeleri
  için, başka bir şirketten satın aldığı toplu taşıma kartları vermesi
  halinde, çalışanların toplu olarak işe getirilip götürülmesi durumu söz
  konusu değildir. Bu sebeple, bahsi geçen hükümler uyarınca, söz konusu
  kart bedellerinin doğrudan gider yazılması söz konusu olmamakla
  beraber, ücretin bir unsuru olması sebebiyle, ücret içinde
  vergilendirilmiş olması şartı ile kurum kazancının tespitinde gider
  olarak kabul edilmesi mümkündür."</span></div>
  <div></div>
  <div>2. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 4.2.2009 tarih ve 2517 sayılı özelgesi;</span></div>
  <div>"Ticari kazancın tespitinde
  tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri geçerlidir. Bu ilkeler uyarınca, gelir
  ve gider unsurlarının ilgili oldukları döneme kaydedilmesi gerektiği
  gibi gelir unsurlarının da mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştikleri
  dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaları gerekir. Bu sebeple,
  müşterilerle yapılan yıllık bakım sözleşmelerinin bakım bedelinin
  tamamının sözleşmenin yapıldığı tarihte fatura edilmesine rağmen işin
  devam eden yıl bitirilmesi halinde, yapılan işten elde edilen kazancın,
  mahiyeti ve tutarı fatura tarihi itibariyle kesinleştiği nazara
  alınarak fatura tanzim tarihinde kurum kazancına dâhil edilmesi
  gerekir."</span></div>
  <div></div>
  <div>3. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 21.4.2009 tarih ve 13376 sayılı özelgesi;</span></div>
  <div>"Özel iletişim vergisi mükellefi
  olmayan şirketin, sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetlerinden
  yararlanması neticesinde adına düzenlenen faturalarda yer alan özel
  iletişim vergisini, 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu'nun 6. maddesi ve
  19 seri No'lu KVK Sirkülerinin açıklamaları uyarınca, kurum kazancının
  tespitinde gider olarak nazara alması mümkün değildir."</span></div>
  <div></div>
  <div>4. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 23.3.2009 tarih ve 9289 sayılı özelgesi;</span></div>
  <div>"KDVK'nın 29. maddesi hükmünde ve
  23 seri No'lu KDVK Genel tebliğinde açıklandığı üzere, ilgili yıl hesap
  dönemi kapandıktan sonra alınan faturalara ilişkin katma değer
  vergisinin, vergiyi doğuran olayın olduğu hesap dönemi kapandıktan
  sonra indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bununla birlikte,
  ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkeleri esas olup,
  kurum kazancı da ticari kazanç ilklerine göre tespit edilmektedir. Bu
  açıklamalar uyarınca, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalar,
  tahakkuk ettikleri yıl gideri olarak nazara alınır. Faturanın geç
  gelmesi nedeniyle indirim konusu yapılamayan katma değer vergisi tutarı
  ise maliyet veya gider unsuru olarak kurum kazancının tespitinde
  dikkate alınır."</span></div>
  <div></div>
  <div>5. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 19.9.2008 tarih ve 2542 sayılı özelgesi;</span></div>
  <div>"Ödenen tazminatların gider olarak
  yazılabilmeleri için, işle ilgili olmaları, işletme sahibinin
  kusurundan kaynaklanmamaları, sözleşmeye, ilam ve kanun emrine
  istinaden ödenmiş olmaları şarttır. Bu sebeple, şirket ortağının şirket
  aracını kullanırken kişisel kusuru ile sebebiyet verdiği trafik kazası
  sonucunda, mahkeme kararına istinaden ödenen tazminatın kurum
  kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmesi söz konusu değildir."</span></div>
  <div></div>
  <div>6. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 3.4.2009 tarih ve 2998 sayılı özelgesi;</span></div>
  <div>"Şirketin kiralamış olduğu işyeri
  için deprem, su baskını, yangın, terör vb. olaylara karşı mülkiyet
  olarak yapılan sigorta poliçesinin, şirket adına düzenlenmesi ve
  sigorta prim ödemelerinin de şirket tarafından yapılmış olması şartı
  ile prim ödemeleri kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate
  alınabilir."</span></div>
  <div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color text; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;">
  <div style="border: medium n&#111;ne ; padding: 0cm;"></div>
  </div>
  <div></div>
  <div>SÖZÜN ÖZÜ </span></div>
  <div>"Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir."</span></div>
  <div>F. Bacon

  Referan / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz
  </span>
  </div>
  Hüseyin URAY
  SMMM / KONYA

  www.mustafagulsen.com

 2. #2
  Ziyaretci


  ölenlere rahmet diliyorum

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •