Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 27 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Aracın satılabilmesi için alınan kamyon lastikleri

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  22.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  1,124
  Firma aracını satmak için eskimiş ve yıpranmış araç lastiklerini yeniliyor. Bu durumda yeni alınan (ve araç için yapılan bakım onarım giderlerini) hangi hesaba yazmak gerekir?
  Mezardakilerin hesabını veremedikleri dünya malları için insanların birbirlerini yedikleri tezini düşündükçe ürperiyorum

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294
  Eğer üretim işletmesi iseniz, lastikler için amortisman ayırmak zorunda değilsiniz. 730 hesaba yazabilirsiniz. Üretimde kullanmıyorsanız lastikler için amortisman ayıracaksınız.
  SMMM, Özcan Bayram

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  22.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  1,124
  Firmanın işikum, mıcır, demir...taşımacılığı.Dolayısıyla lastikler de bu tür taşımacılıkta kullanılan kamyon lastikleri.
  Mezardakilerin hesabını veremedikleri dünya malları için insanların birbirlerini yedikleri tezini düşündükçe ürperiyorum

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294
  Bu konuda mukteza örneği forumda yayınlanmıştı.
  SMMM, Özcan Bayram

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  22.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  1,124
  aradım, bulamadım
  Mezardakilerin hesabını veremedikleri dünya malları için insanların birbirlerini yedikleri tezini düşündükçe ürperiyorum

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294
  Bulursam göndereceğim. Emin olun.
  SMMM, Özcan Bayram

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  345 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  Resmi Gazete Sayısı 25741
  Resmi Gazete Tarihi 28/02/2005
  ........
  I-TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN İKTİSAP EDİLEN LASTİKLERİN FAYDALI ÖMÜRLERİ

  Vergi Usul Kanunun 5024 sayılı Kanunla(16) değişen 315 inci maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfasında faydalı ömürlerin dikkate alınacağı ve bunlara ilişkin oranların da Bakanlığımızca tespit ve ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

  Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 333(17) ve 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde(18) açıklanmıştır.

  339 Sıra Numaralı Tebliğ ile değişik 333 Sıra Numaralı Tebliğ eki listenin 3.72 numaralı bölümünde otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları da % 50,00 olarak tespit edilmiştir.

  Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bazı sektörlerin çalışma şartları gereği, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere iktisap ettikleri lastiklerin faydalı ömürlerinin söz konusu Tebliğde ilan edilen faydalı ömürden daha az olduğu anlaşılmıştır.

  Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

  Bu itibarla, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği tabiidir.

  Tebliğ olunur.


  bundan bahsediyorsunuz sanırım
  İyi olmak bu dünyada çözüm değil.

 8. #8
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  3,236
  Firma aracını satmak için eskimiş ve yıpranmış araç lastiklerini yeniliyor.

  Sayın İsmail Demir benim bu sorudan anladıgım kadarı ıle bu yenıleme ıktısadı kıymetın satışı aşamasından hemen once gerceklesıyor bunu gıder olarakmı yazılması dogrudur , yoksa ıktısadı kıymetın bunyesınde mı degerlendırme yapılmalıdır.Sankı bu ıkılemde kalınmıs gıbı anladım , şayet bu durum yoksa arkadasımızın ekledıgı gıbı 345 vuk geçerlıdır durumunuzda.İyi çalışmalar.


  Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

 9. #9
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  20.Mayıs.2009
  Nereden
  Kdz.Ereğli
  Mesajlar
  1,294
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)


  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/32
  Konu : Dilekçeniz.

  …...................


  İlgi : … tarihli ve … sayılı dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde; araç lastiklerine nasıl amortisman ayrılacağı, yabancı para cinsinden banka kredilerine ilişkin dönem sonunda oluşan olumsuz kur farklarının hangi hesapta izleneceği ve Adi Posta Gönderisi Teslim Belgesine ilişkin tutarın gider yazılıp KDV’sinin ise indirilip indirilemeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
  I-Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları Yönünden Değerlendirme
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendinde ise; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.
  Bir giderin kazancın elde edilmesi ile ilgili olduğunun kabulü için; giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekmekte olup, bu şartlar dahilinde şirketinizce yapılan posta giderinin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
  II-Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Verginin konusunu teşkil eden işlemler” başlıklı 1 inci maddesinin 3/a bendinde; Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri sayılmış olup, “Vergi indirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde ise, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği, 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.
  Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde, yurt içinden sağlanan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturaları veya benzeri vesikalar üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirileceği, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Bakanlığımızca tespit edileceği hükme bağlanmış olup; 53 üncü maddesinde ise “Bu kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade eder.” denilmektedir.
  Buna göre, posta, telgraf ücretlerine isabet eden katma değer vergisi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak dikkate alınan Kayıtsız (Adi) Posta Gönderisi Teslim Belgesine dayanılarak, şirketiniz yetkilileri tarafından imzalı ve işletme veya firma kaşesi basılı postaya verilen evrakın niteliğinin yazılı bulunduğu bordroda yer alan toplam bedel üzerinden iç yüzde yoluyla ayrılarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  III-Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

  Değeri (1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) 560-YTL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 560-YTL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar, amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.
  Aynı Kanunun 315 inci maddesinde;“(5024 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen madde: Yürürlük;01.01.2004) Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiş, söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339 ve 365 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.
  Öte yandan, 345 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “I-Ticari Amaçla Kullanılan Araçlar İçin İktisap Edilen Lastiklerin Faydalı Ömürleri” başlıklı (I) bölümünde;
  “…339 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 333 sıra numaralı Tebliğ eki listenin 3.72 numaralı bölümünde otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları da % 50,00 olarak tespit edilmiştir.
  Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bazı sektörlerin çalışma şartları gereği, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere iktisap ettikleri lastiklerin faydalı ömürlerinin söz konusu Tebliğde ilan edilen faydalı ömürden daha az olduğu anlaşılmıştır.
  Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.
  Bu itibarla, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği tabiidir.” açıklamasına yer verilmiştir.
  Buna göre, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin değerinin (1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) 560-YTL’yi aşması ve faydalı ömürlerinin bir yıldan fazla olması durumunda 339 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 3.72 numaralı bölümü uyarınca faydalı ömrünün 2 yıl ve amortisman oranının %50 olarak uygulanması gerekmekte olup, bu şartların birlikte gerçekleşmemesi halinde ise, söz konusu lastiklerin amortismana tabi tutulmayarak kayıtlara doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, yabancı para cinsinden banka kredilerine ilişkin olarak dönem sonunda oluşacak olumsuz kur farklarının ise, 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Muhasebe Usul ve Esasları/V-Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları başlığı altında yer alan C-Hesap Planı Açıklamaları bölümünde belirtildiği üzere, “780-Finansman Giderleri Hesabı”nın borçlandırılması suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  SMMM, Özcan Bayram

 10. #10
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  iki taraftan da bakıldığında 345 nolu tebliğlede olsa sonuç aynı yere çıkar.
  araç satımından önce alındığında (amaç göz ardı edilse dahi satış işlemi yani) ve amortisman uygulansa dahi yine aynı sonuca ulaşacağı kesindir.
  İyi olmak bu dünyada çözüm değil.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •