Değerli meslektaşlarım,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Birçok alanda olduğu gibi vergi sistemimizinde çağın çok gerisinde kaldığı ve hatta eskiden taşıdığı (beyan esası gibi) güzel nitelikleri-derinliği dahi yamama değişikliklerle kaybettiği bu durumun toplumu ve bu sahada çalışan bizleri birçok angaryaya maruz bırakmasının yanında deyim yerindeyse mağdur ettiği, devletimizin dış ve iç borçlarının büyüklüğü ve bu borçlar nedeniyle borç verenlerin dayatmalarınında etkisiyle vergi uygulamalarında yaşanan sorunların aşılması için düşünülen reformları güdük bıraktığı-bırakmaya devam edeceği hepimizce malum.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Kayıtdışı ile mücadelede bu zeminde ve yıpranmış esasen işe yaramadığı yıllarca test edilmiş yöntemlerle “yol denetimi-çarşı pazar denetimi ile; bu ne?,kim gönderiyor?kimin bu mallar?sahibi nerde?Bu mallar ticarimi?değilmi?Vergi levhası neden tasdiksiz?Araçlarda vergi levhasının fotokopisi geçerli-geçersiz…al sana tutanak-[img]smileys/smiley18.gif[/img] [img]smileys/smiley19.gif[/img]indirim hakkını kullan…[img]smileys/smiley9.gif[/img].. v.s. ile”yapılmaya devam ediliyor.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Ve e-beyanname ile boşa çıkan memurlarımız belirli bir sayıda tutanak düzenlemekle “memur” ediliyor[img]smileys/smiley11.gif[/img].Sonuç ortada.[img]smileys/smiley32.gif[/img]<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
“Yaygın ve yoğun” denetimler arttı.”Memur” edilenler de haklı olarak kargolara akın ediyorlar[img]smileys/smiley2.gif[/img].Yanında irsaliyesi bulunmayan mallar orada bol.(Bir rehavet var kargolarda mevcut irsaliyeleri dahi ibraz edemiyorlar) Ve bir ambarda bir aylık tutanak düzenlenebiliyorl.Pirincin taşını yine meslektaşlar ayıklamakla zaman harcıyorlar.O nedenle (her ne kadar yargıda düşsede yargı masrafları kesilen cezayı geçtiğinden) müşterilerimizi uyaralım kargo firmalarını uyarsınlar sevk irsaliyelerini mutlaka kolilere rapdettirsinler ve ibraz ettirsinler.<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
Bir diğer husuda “Araçlarda Vergi Levhası” vardı-yoktu-olacaktı-olmayacaktı-fotokopisi geçerdi-geçmezdi” konusunda tutanaklar düzenleniyor bu husustada faydalı olacağını umduğum bir soruyu ve cevabını kısaltarak aşağıya alıyorum.<O:P></O:P>
<DIV style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt">
<O:P></O:P>
1 hafta önce nakliyecilik faaliyeti yapmayan şirket adına kayıtlı bulunan Ford Connect marka hususi aracımıza içinde bulunan eskiden kalma vergi levhasına tasdiksiz diye tutanak tuttular.<O:P></O:P>
…………<O:P></O:P>
Dilekçe ekinde Tunatakla vergi dairesine müracaaat etmeyi düşünüyorum.
Fakat hangi kanuna ve tebliğe dayanarak dilekçe yazmamız gerekir. Şirket işlerinde kullanılan hususu araçlara vergi levhası asılmayacağı hangi tebliğde vs. var. Vergi Dairesi Müdür şimdide araçta tasdikli fotokopisi olması gerekirdi diyor. Tamam Nakliyecilik işi yapılırsa tasdikli fotokopisinin asılacağını kabul ediyoruz dedik. Fakat nafile. Hususilerde de aynı şey vardır. diyor.<O:P></O:P>
---------------------<O:P></O:P>
Sayın ……….
Vergi levhasının taşıt işletmesi yapan işletmelerin taşıtlarına asılacağı diğerlerine asılmayacağı 142 ve 143 sıra numaralı tebliğlerde açıkca ve hatta sizin sorununuza yönelik bir açıklama ile düzenlenmiştir.Araçlarda fotokopi bulunmasına ait bir muktezayıda aşağıya alıyorum bu mukteza araç işletmeciliği yapanlara yöneliktir.V.D.Md.ne teessüflerimi iletin.

142 sıra numaralı tebliğin ilgili bölümü; <O:P></O:P>
<O:P></O:P>
<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 90%; mso-padding-alt: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt; mso-cellspacing: .7pt" cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" ="Ms&#111;normalTable"><T><T>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
Alıntı:<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-LEFT: 2.25pt; BACKGROUND: #fafafa; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #d1d7dc 1pt solid; mso-border-alt: solid #D1D7DC .75pt">
III-Vergi Levhalarının Asılacağı Yerler :
Vergi levhası asmak mecburiyetinde olan mükellefler bu tebliğin B/II bölümündeki bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;


a-Merkezlerinde,
b-Şubelerinde,
c-Satış mağazalarında,
d-Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
e-Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında,
İş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılacaktır.

Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır. <O:P></O:P></TD></TR></T></T></T></TABLE>


143 sıra numaralı tebliğin ilgili bölümü; <O:P></O:P>
<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 90%; mso-padding-alt: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt; mso-cellspacing: .7pt" cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" ="Ms&#111;normalTable"><T><T>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
Alıntı:<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-LEFT: 2.25pt; BACKGROUND: #fafafa; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #d1d7dc 1pt solid; mso-border-alt: solid #D1D7DC .75pt">
III-ERGİLERİN İLANI VE VERGİ LEVHASI:
………………………….<O:P></O:P>

Diğer taraftan, 142 sıra numaralı Genel Tebliğin "B - III/e" bölümünde açıklanan Taşıt İşletmelerinin taşıtlarına da vergi levhası asması yükümlülüğünün, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarına da teşmili suretiyle uygulamanın yanlış yürütüldüğü Bakanlığımıza intikal eden müracaatlardan anlaşılmaktadır. <O:P></O:P>

Taşıt işletmesi deyimi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, yapılan kontroller sırasında düzenlenen tutanaklara göre işlem yapılmadan önce, ilgili vergi dairesince mükellefin faaliyet konusunun araştırılması ve bu araştırma sonunda faaliyetin Taşıt İşletmeciliği olmadığının tespiti halinde, mükellef adına ceza uygulanmaması gerekmektedir.
…………………. <O:P></O:P></TD></TR></T></T></T></TABLE>


Mukteza örneği; <O:P></O:P>
<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 90%; mso-padding-alt: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt; mso-cellspacing: .7pt" cellSpacing=1 cellPadding=0 width="90%" ="Ms&#111;normalTable"><T><T>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #d4d0c8; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8">
Alıntı:<O:P></O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 2.25pt; BORDER-TOP: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-LEFT: 2.25pt; BACKGROUND: #fafafa; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #d1d7dc 1pt solid; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #d1d7dc 1pt solid; mso-border-alt: solid #D1D7DC .75pt">
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

TARİH : 23.12.2003
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-5-9540
KONU : Vergi levhasının fotokopilerinin araçlarda bulundurulmasının mümkün olup olmadığı hk.

...
İLGİ: ... tarih ve ... sayılı dilekçeniz.

Dilekçenizde, şirket merkezinizde vergi levhanızın aslını bulundurduğunuzu belirterek, söz konusu nakliye araçlarınızda vergi levhanızın fotokopilerinin bulundurulmasının mümkün olup olmadığı hususu sorulmaktadır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde


"Gelir Vergisi mükellefleri (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar."
hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 146 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; iş yerlerinde vergi levhasının bulundurulmasına dair esasları belirleyen 142 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür, denilmiştir.

Bu duruma göre, taşımacılık faaliyetinde kullandığınız araçlarda, işyeri merkezinde asılan onaylı vergi levhasının fotokopisinin asılması yeterli olup ayrıca vergi levhasının tastik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. <O:P></O:P></TD></TR></T></T></T></TABLE>Çokmu kısa oldu ne[img]smileys/smiley9.gif[/img]Edited by: mkemal