<div id="ctl00_ortayer_haberBaslik" ="haberBaslik">'Global bütçe' tutar mı?</div>
<div id="ctl00_ortayer_haberOzet" ="haberOzet">Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal güvenlik reformunun en önemli hedefi harcamaları azaltmaktı. </div>
Nitekim
emeklilik yaşının gelecek yıllar için 65'e çıkarılması ve aylık bağlama
oranlarının düşürülmesi gibi düzenlemeler bu amaca matuftu. Ancak aynı
reform paketiyle hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası (GSS), beklentileri tersyüz etti ve harcamalarda azalma yerine artış meydana geldi.</span>
GSS ile birlikte, vatandaşın aldığı sağlık hizmetinin hem kalitesi hem de kapsamında artış yaşanırken, özel sektör de hizmet sunucu olarak
sisteme dahil edildi. Sistemde bu denli iyileşme olunca vatandaş,
yıllardır ertelediği sağlık sorunları için sağlık kurumlarına akın etti
ve SGK'ya çıkarılan fatura kabarmaya başladı. Faturanın kabarmasında
kimi özel sağlık kuruluşlarının suistimallerinin bulunduğunu da
unutmamak lazım.</span>
Fatura nasıl düşürülecek?</span></span>
Yukarıda
ifade ettiğimiz tablo, doğal olarak siyasi iradeyi konuya bir çekidüzen
vermeye zorluyor. İşte bu kapsamda bugün üzerinde tartışılan çözüm
önerisi, sağlık harcamalarında global bütçe uygulamasına
gidilmesi. Eğer 2010 yılında global bütçe uygulamasına geçilirse,
devlet sağlık sektörüne (aslında özel sağlık kuruluşlarına) diyecek ki,
"2010 yılı için benim size verebileceğim para şu kadar, ister yetirin, ister artırın".
Böyle bir uygulamanın mutlaka bazı artıları olacaktır. Harcamaların,
bütün taraflar için öngörülebilir olması gibi. Ancak uygulamaya dair
bazı şüphelerimizin de olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.</span>
Her şeyden önce sağlık sistemimizde harcama boyutuna dair işleyen bir denetim mekanizması kurabilmiş
değiliz. Aynı bayana bir yılda 7 kez doğum yaptırılması, mezardaki
ölüye ameliyat yapılması, %30'la sınırlandırılan hasta fark
ücretlerinde aşırı tahsilât yapılması gibi suistimaller, mevcut durumda
dahi ciddi denetim boşluklarına işaret ediyor. Hal böyle iken, diyelim
ki gelecek yıl için global bütçeye geçtik. Peki, global bütçeyi kabul
ederek SGK ile anlaşma yapan bir özel sağlık kuruluşu, yılın 7. ayında
kendine ayrılan bütçeyi doldurursa ne olacak? Doğal olarak bu aydan
sonra SGK'dan herhangi ödeme talep edemeyecek. Öte yandan sözleşme
gereği, 7. aydan sonra gelen hastalara aynı kalitede hizmet vermeye mecbur olacak. Fakat acaba gerçekten aynı kalite ve aynı yoğunlukta hizmet vermeye devam edecek mi? Daha doğrudan sorarsak, hizmet sunan sağlık kuruluşları SGK ile yaptıkları sözleşme şartlarına bütün yıl boyunca sadık kalacaklar mı? İşte bize göre bunu belirleyecek olan SGK'nın denetim ve yaptırım gücü olacak. </span>
Denetlenebilir </span>olmayan bir alanın, yönetilebilir olamayacağını üniversite yıllarımızda yönetim bilimci Ömer Dinçer Hoca'mızdan
öğrendik. Dolayısıyla kendisi şimdi Çalışma Bakanı olarak, konunun bu
boyutuna mutlaka eğilecektir. Umarız sağlık harcamalarının
sürdürülebilirliği ile vatandaşın hizmet kalitesi arasında bir denge
sağlanabilir. </span>
Engelliye diş jesti!</span></span>
Diş
tedavileri konusunda bir muammadır sürüp gidiyordu. Türk Diş Hekimleri
Birliği'nin beklentisi, bütün sigortalılar için serbest diş hekimlerine
başvuru yolunun açılacağı yönünde idi. Fakat sağlık harcamalarındaki
yükseliş, mevcut harcama kalemlerinin artırılmasına müsaade etmediği
için, bu yönde bir düzenleme yapılmadı. Buna rağmen SGK tarafından
geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile engellilerin sevke tabi olmaksızın (doğrudan) bütün
sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimlerine başvurmalarının
yolu açılmış oldu. Düzenlemeye göre en az %40 engelli raporu olan bir
kişi, kamu hastanelerinden sevke tabi olmaksızın, doğrudan istediği diş
hekimine muayene olabilecek. </span>
Ülkemizde
yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşımızın olduğunu dikkate alırsak,
düzenleme ile hem engelliler hem de diş hekimlerine önemli bir imkân
sağlanmış oldu.</span>
Söz konusu düzenlemeden yararlanacak engellinin; </span>
·
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun engelli
raporunun bulunması,</span>
· Diş tedavisi sonucu düzenlenen faturanın ekine, engelli raporunun onaylı bir örneğinin de eklenmesi gerekiyor.

Sadettin orhan / Bugün
</span>