Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Eylül.2009
  Mesajlar
  11


  Herkese Selamlar,
  Ben bir soru sormak istiyorum.Kooperatifelere ait olan birgayrimenkulun vergi mükellefi olan bir kişi/kuruma kiralanması durumunda hem kdv hem stopaj uygulaması hakkında bilginiz var mı_?Bu konuda tebliğ ve özelge varmıdır?
  Her Başarı Yanan Bir Yüreğin Hikayesidir...

 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  13.Ocak.2009
  Mesajlar
  215
  <DIV style="tab-stops: 45.0pt">
  <DIV style="tab-stops: 45.0pt">TARİH : 27.12.2006
  <DIV style="tab-stops: 45.0pt">SAYI : B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.06.55/5335
  <DIV style="tab-stops: 36.0pt 45.0pt">KONU : Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı
  <DIV style="tab-stops: 54.0pt"> yapılacak ödemelerde tevkifat oranı
  <DIV style="tab-stops: 54.0pt">
  <DIV style="tab-stops: 54.0pt">
  <DIV style="tab-stops: 36.0pt 45.0pt">
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">……………….KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ</H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINA </H1>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </H1>
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 36.0pt 126.0pt"> Başkanlığımıza verilen 15.12.2006 tarihli dilekçede, ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………….. vergi numarasında kayıtlı olduğunuzdan bahisle, kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılacak ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı konusunda bilgi talep edilmektedir.
  <DIV style="TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify">5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben %15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar."; fıkranın (b) bendinde de, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinin tevkifat kapsamında olduğu hükmü yer almış olup, aynı maddenin (4) numaralı fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunun, bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine göre %20) oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre yada portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.
  <DIV style="TEXT-INDENT: 35.4pt; TEXT-ALIGN: justify">Aynı Kanunun Geçici 1’inci maddesinin (4) numaralı fıkrası, “Bu Kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında vergi oranlarına ve diğer hususlara ilişkin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan düzenlemeler, bu Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere geçerliliğini korur.” hükmünü içermektedir.
  <DIV style="TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify">Uygulamaya ilişkin olarak 28.06.2006 tarihinde yayınlanan 2006/1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nin "21.06.2006 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kesinti Oranı" başlıklı 3’üncü bölümünde de, "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’uncu maddeleri ile geçici birinci maddesinin (4) numaralı fıkrası, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanunun yayım tarihi olan 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre, söz konusu maddeler kapsamında olup, 21.06.2006 tarihinden sonra yapılacak ödemeler üzerinden, Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere, 10.12.2003 tarihli ve 2003/6575 ile 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen oranlar esas alınarak kesinti yapılmaya devam edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.
  <DIV style="TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify">Bu hüküm ve açıklamalara göre, 21.06.2006 tarihinden itibaren kooperatifinize ait taşınmazların kiralanması karşılığında tarafınıza yapılacak kira ödemelerinin gayri safi tutarları üzerinden (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %22 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmekte ise de bu oranın, 5520 sayılı Kanunun 15’nci maddesinde belirlenen yasal sınır olan %20 oranındaki kurumlar vergisi oranının üstünde olması nedeniyle) %20 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
  <DIV style="TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify">Bilgi edinilmesini rica ederim.
  <DIV style="TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify">
  Bilgi,sınırı olmayan bir denizdir.Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır...Hz Mevlana

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Eylül.2009
  Mesajlar
  11
  teşekkür ederim ancak oran konusunda bir problem yok,
  Her Başarı Yanan Bir Yüreğin Hikayesidir...

 4. #4
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  13.Ocak.2009
  Mesajlar
  215
  Bilgi,sınırı olmayan bir denizdir.Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır...Hz Mevlana

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  26.Eylül.2007
  Nereden
  Uşak
  Mesajlar
  1,974
  <TABLE width=581 height=20>
  <T>
  <TR><a href="https://www.gib.gov.tr/index.php?id=1233" target="_blank">
  <TD height=20 width=597 align=left>Kooperatiflerin aktifine kayıtlı olan gayrımenkulleri Limited Şirkete kiraya vermesi karşılığında hangi belge düzenlenecektir? KDV hesaplanacak mı? Stopaj yapılacak mı? Bu vergiler düzenlenecek belgede gösterilecek mi? 20-07-09 09:03 </TD></A></TR>
  <TR>
  <TD width=597 align=left>
  </TD></TR>
  <TR>
  <TD width=597 align=left>

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=48 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=48 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 36.0pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 488.25pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=48 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=48 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 68.4pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 318.35pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=91 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=91 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 148.2pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 184.05pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=198 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=198 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 36.0pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 246.2pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=48 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=48 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 171.0pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 184.05pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=228 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=228 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 125.4pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 246.2pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=167 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=167 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 36.0pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 272.75pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=48 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=48 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 68.4pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 404.55pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=91 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=91 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 45.6pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 394.4pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=61 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=61 vAlign=top align=left>

  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 36.0pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 370.35pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=48 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=48 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 102.6pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 412.2pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=137 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=137 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 125.4pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 295.55pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=167 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=167 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 102.6pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 261.35pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=137 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=137 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 125.4pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 370.35pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=167 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=167 vAlign=top align=left>
  <DIV style="mso-element: ; mso-element--width: 366.0pt; mso-element--height: 125.4pt; mso-element-wrap: auto; mso-element-anchor-vertical: page; mso-element-anchor-horiz&#111;ntal: page; mso-element-left: 354.05pt; mso-element-top: 184.05pt; mso-height-rule: exactly">  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=488 height=167 ="0" ="0">
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0pt; : transparent; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0pt" height=167 vAlign=top align=left>
  Ki durum sözkonusudur : 1- Kooperatifin KDV mükellefiyeti var ise genel esaslara göre beyan edileceği tabiidir. Bu durumda kira ödemesi için düzenlenecek faturada hem KDV hem de Stopaj hesaplanacaktır. 2-Kooperatifin başka faaliyetinden dolayı KDV mükellefiyeti yok ise kiracı tarafından sorumluluk kapsamında 2 nolu KDV beyannamesi ile bildirilmesi gerekmektedir. Kira ödemeleri üzerinden yapılacak vergi kesintisinde ise kooperatifin türü, mükellef veya muaf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.


  1/1/2007 tarihinden itibaren 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.</TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>
  İyi olmak bu dünyada çözüm değil.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •