<b style="">Emekli engelliler çalışabilir ve özürlü kontenjanında sayılır</span>[/b]
Malülen
emeklilik ile en çok karıştırılan konu engelli-özürlü emekliliğidir.
Kural olarak malülen emekli olanlar emekli olduktan sonra çalışırlarsa
emekli aylığını kaybederler. Ancak, özürlü-engelli raporuyla emekli
olanlar ise normal emeklilerden sayılırlar ve emekli olduktan sonra hem
emekli aylığını alıp hem de bir işyerinde çalışmak hakkına sahiptir.
Öte yandan emekli özürlüler de engelli kontenjanından sayılır…Fakat,
emekli özürlüler için işverenlerine teşvik ödenmez…</span>
</span>
Ali
bey, işyerimizde özürlü kontenjanında çalışan bir işçimiz geçen ay
emekli oldu. Şimdi onu emekli olarak yeniden işe almayı düşünüyoruz ama
kendisi işe girersem emekli aylığım kesilir diye korkuyor. İkinci
olarak da emekli olarak aylığı kesilmeden işe alabilirsek bu engelli
kontenjanından sayılır mı? </span><b style="">Halil Kuru[/b]<b style=""></span>[/b]
<b style="">[/b]
<b style="">[/b]


Sayın okurum, birçoklarının kavram kargaşası yaşadığı bir soruyu
bana yöneltmişsiniz. Kavram kargaşası, malulen emeklilik ile
engelli-özürlü olması nedeniyle erken emeklilik olayının birbirine
karıştırılmasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda </span>malülen
emekli olanlar, malüllük aylıklarını alıp da yeniden çalışamazlar.
Çalışırlarsa malullük aylıkları kesilir. Ancak, kanuni tabiriyle
sakatlıktan emekliliğin malulen emeklilikle hiçbir ilgisi yoktur.
Engelli olarak emekli olanlar, malulen emekli değil de normal emekli
sayıldığından hem emekli aylığınızı alıp hem de bir işyerinde
çalışabilirsiniz. Tabii çalıştığınız işyerinden alacağınız ücretten
SGK`ya SGDP</font></span></span> (Sosyal güvenlik destek primi) kesilmesi şartı var. </span>
<b style="">[/b]
<b style="">1-Engelliler erken emekli olurlar</span>[/b]
<b style=""></span>[/b]
Normal şartlarda emeklilik olabilmek için işe giriş tarihine göre belli edilen 3 şart vardır.</span></span>
a-Belli bir yaşı tamamlamak</span>
b-Belli bir prim ödeme gününü tamamlamak</span>
c-Belli bir sigortalılık süresini tamamlamak.</span>
</span>
Ancak, sigortalı engelli ise bu şartlardan ilki olan yaş şartı ortadan kalkar diğer iki şart ise biraz daha basitleştirilir.</span>
</span>
Mesela, 5510 sayılı Kanun’un </span>geçici 10 uncu maddesine göre eski adıyla SSK’lı yeni adıyla 4/A’lı olarak emekli olacak olanlardan;

§</span><b style="">A-[/b]Sigortalı
olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı
gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu
nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne
olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla
yaşlılık aylığından yararlanırlar.

§</span><b style="">B-[/b]Sakatlığı
nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan
sigortalılar hakkında ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga
60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci maddesine </span>(yani aşağıdaki tabloya) göre emeklilik zamanı belli edilmektedir.

*** Görüldüğü üzere
engelliler için yaş şartı yoktur ve prim ödeme gün sayıları ile
sigortalılık süreleri de basitleştirilmiştir. Mesela, III üncü derece
(%40 – 59) engelli raporu ile vergi indirim belgesi olan birisi
10.10.1997 günü işe girmişse 18 yıllık sigortalılık süresi (ki
10.10.2015 günü tamamlanır) ve en az 4080 gün ile emekli olabilir.
<table ="Ms&#111;normalTable" style="margin: auto auto auto 2.75pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border: 1pt solid text; padding: 0cm 3.5pt; width: 450.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" colspan="4" valign="bottom" width="601" nowrap="nowrap">
Rapor oranı ve derecesi</span></td></tr>
<tr style="height: 25.5pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 25.5pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
18 yaşından sonra olmak kaydıyla sigortalılık başlangıcı</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 25.5pt; : transparent;" valign="bottom" width="108">
I. Derece
(Yüzde 80 +)</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 25.5pt; : transparent;" valign="bottom" width="144">
II. Derece
(Yüzde 60-79)</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 25.5pt; : transparent;" valign="bottom" width="144">
III. Derece
(Yüzde 40-59)</span>
</td></tr>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
05.08.1991 ve daha önce</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="108" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td></tr>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
06.08.1991-05.08.1994 arasında</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="108" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
15 yıl, 8 ay-3680 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
16 yıl, 3760 gün</span></td></tr>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
06.08.1994-05.08.1997 arasında</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="108" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
16 yıl, 4 ay-3760 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
17 yıl, 3920 gün</span></td></tr>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
06.08.1997-05.08.2000 arasında</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="108" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
17 yıl, 3840 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
18 yıl, 4080 gün</span></td></tr>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
06.08.2000-05.08.2003 arasında</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="108" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
17 yıl, 8 ay-3920</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
19 yıl, 4240 gün</span></td></tr>
<tr style="height: 12.75pt;">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 3.5pt; width: 153.75pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="205" nowrap="nowrap">
05.08.2003-30.09.2008 arasında</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 81pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="108" nowrap="nowrap">
15 yıl- 3600 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
18 yıl-4000 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 3.5pt; width: 108pt; height: 12.75pt; : transparent;" valign="bottom" width="144" nowrap="nowrap">
20 yıl-4400 gün</span></td></tr></t></table>
</span>
</span>

§</span><b style="">C-Yeni Kanunla gelen özürlü emekliliği</span>[/b] </span>
5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi </span>1
Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi ve SSK ve Bağ-Kur’lular ile reformdan
sonra ilk defa işe girecek olan memurlar için geçerli olan bu maddeye
göre özürlülerin-engellilerin emeklilik şartları değiştirilmiştir.

Yeni düzenlemeye
göre sigortalılık başlangıcına göre ne zaman emekli olunacağı da
aşağıdaki tabloya göre belli edilecektir. Tablodan da görüldüğü üzere
oranlar da değişmiş, şartlar da ağırlaştırılmıştır.
</span><table ="Ms&#111;normalTable" style="border: medium n&#111;ne ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t>
<tr style="">
<td style="border: 1pt solid text; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" rowspan="2" valign="top" width="163">
18 yaşından sonra olmak kaydıyla sigortalılık başlangıcı</span></span></td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: text text text rgb240, 240, 240; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 333pt; : transparent;" colspan="3" valign="top" width="444">
Çalışma Gücünde Kayıp Oranı</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
%60 ve daha çok olanlar</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
%50 – %59 arası olanlar</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
%40 - %49 arası olanlar</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.10.2008 – 31.12.2008</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 700 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 3 bin 700 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 100 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2009 – 31.12.2009</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 800 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 3 bin 800 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 200 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2010 – 31.12.2010</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 900 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 3 bin 900 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 300 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2011 – 31.12.2011</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 960 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 4 bin gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 400 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2012 – 31.12.2012</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 960 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 4 bin 100 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 500 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2013 – 31.12.2013</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 960 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 4 bin 200 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 600 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2014 – 31.12.2014</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 960 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 4 bin 300 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 680 gün</span></td></tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: rgb240, 240, 240 text text; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 122.4pt; : transparent;" valign="top" width="163">
01.01.2015’den sonra</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 107.9pt; : transparent;" valign="top" width="144">
15 yıl, 3 bin 960 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 115.15pt; : transparent;" valign="top" width="154">
16 yıl, 4 bin 320 gün</span></td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: rgb240, 240, 240 text text rgb240, 240, 240; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 109.95pt; : transparent;" valign="top" width="147">
18 yıl, 4 bin 680 gün</span></td></tr></t></table>
</span>

<b style="">2-İşverenler engelli çalıştırmak zorundadır</span>[/b]
</span>
4857 sayılı İş Kanunu’nun </span><b style="">“Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” [/b]başlıklı 30 uncu maddesine göre;</span>
<b style="">“İşverenler,
elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde
yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki
eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde
çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla
işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi
sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır…”.[/b]
</span>
Görüldüğü
üzere aynı işverenin aynı ile sınırları içinde 50 ve daha fazla sayıda
işçi çalıştırması halinde bu sayıya ilave olarak yüzde 3 oranında da
özürlü işçi işe almak zorundadır.</span>
</span>
<b style="">3-Engellinin emekli olup olmamasının önemi yoktur</span>[/b]
İşverenlerin
belli sayıda istihdam etmek zorunda oldukları engellilerin-özürlülerin,
emekli olup olmadıkları işverenleri ilgilendiren bir husus da değildir.
Bu nedenle emekli de olsa özürlü çalıştırabilir ve engelli kadronuzu
tamamlayabilirsiniz. Aslında burada bir yasal düzenleme yapıp emekli
olan engellilerin, özürlü kadrosuna dahil edilmesinin engellenmesi
benim kişisel düşüncemdir. </span></span>
</span>
<b style="">4-Emekli engellilerden teşvik alamazsınız</span>[/b]
Bilindiği
üzere, engelli işçi çalıştıran özel sektör işverenlerine teşvik
verilmektedir. Teşviğe göre zorunlu sayıdaki özürlünün asgari ücret
üzerinden işveren primlerinin tamamı (140’şar lira) , zorunlu orandan
fazla sayıdaki özürlünün de işveren primlerinin yarısı (70’şer lira)
hazine tarafından karşılanmaktadır. Ancak, SGDP ile çalışan
engelliler-özürlüler için bu teşvik ödenmemektedir.</span></span>

SORU :
01/04/1993
tarihinden, 07/11/2000 tarihine kadar geçen sürede 1281 iş günü SSK'lı
olarak çalıştıktan sonra 23/11/2000 tarihi itibariyle memur olarak
çalışmaya başladım. Ben 22/05/1975 doğumluyum ve kaç yaşımda emekli
olurum? Levent Demir

CEVAP :
Memuriyete
devam ederseniz, daha önceki 1281 günlük SSK günlerinizden 18 yaşın
ikmalinden sonra geçenleri, Emekli Sandığı hizmetleri ile
birleştirilir. 1281 günün hepsi 18 yaşın ikmalinden sonra geçmiş ise
23.11.2000 olan memuriyet başlangıcınız 1281 gün geriye giderek, mayıs
1997 ayına götürecektir. Bu başlangıca göre de 56 yaşında en az 9000
günle Emekli Sandığından emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’lı olur ve
olduktan sonra en az 3,5 yıl SSK primi öderseniz bu kere 54 yaşında en
az 5675 günle SSK’dan emekli olursunuz.
</span>
Borçlanma yapmanıza gerek yok</span>
SSK’da
1982 üçüncü ayda ilk girişim var ve o yıl 120 gün prim yatmış
sonrasında 1983’de ise 30 gün prim yatırılmış. Sonrasında ise Bağ-Kur
dan 3337 günüm var. Şu an SSK lı olarak işe devam etmekteyim. Eskiler
dahil SSK’da 2009 yılı Temmuz ayı itibarı ile 1787 gün hizmetim var.
Bunlar doğrultusunda ne zaman emekli olacağım ve emekli olursam ne
kadar maaş alacağım. Ayrıca; yurtdışı hizmetim 1500 gün. Bir de 540 gün
askerlik borçlanması var. Bunları yatırmak için kaç lira ödeme yapmak
lazım? Bunları yatırırsam ek bir avantajım ne olur, bunları da ödediğim
takdir de emeklilik maaşımda ne kadar artma olur? Son olarak 2008-2009
yılları arası ortalama maaş bordrom aylık net: 1.300 liradır. Hasan Doğan-Samandağ</span>
</span>
Hasan
bey, 1982 yılı mart ayı işe girişiniz ile SSK’dan 47 yaşında (2011
yılında) emekli olursunuz ama toplam prim ödeme gün sayınızın en az
5150 gün olması gerekir. Bugün emekli olsaydınız alacağınız emekli
aylığı 620 lira kadar olurdu. Yurtdışı ve askerlik sürenizi ödemek
isterseniz günlüğüne en az 7,4 lira, en fazla da 48 ödeyebilirsiniz. Ne
kadar ödeyeceğinize siz karar vereceksiniz ama ben ödemenizi tavsiye
etmem. Mesela en düşük günlük borçlanma rakamı olan 7,4 liradan
öderseniz, 2000 gün için 14800 lira para vermeniz gerekir ama bu
ödemeden sonra emekli aylığınız 680 lira olur. En yüksek rakamdan yani
günlüğüne 48 lira ödeme yaparsanız da 96 bin lira vereceksiniz ve
alacağınız emekli aylığı en fazla 900 lira olur.

Ali Tezel / Haber Türk
</span>