Sağlık sisteminde neler oluyor, Global Bütçe ne getirecek?</span></font>
Sağlıkta
dönüşüm kararı sonrasında, koruyucu sağlık bir kenara bırakılıp,
vatandaşın hastalanması üzerine kurulu yeni bir sistem getirildi… Artık
doktorların görevi, hastalık ve hasta yok etmek değil aksine hasta ve
hastalık bulmak oldu. Yeni sistem gereğince de hekim ne kadar çok hasta
ve hastalık bulursa o kadar çok kazanacaktı ve kazanıyorlar…</font></span>
Öte yandan, hasta ve hastalık bulundukça da reçete yazılması da gerekmekteydi… Bu da ilaç şirketlerini zengin ediyor…</font></span>
Fakat,
bu iki uygulama sonrasında devletin sağlık harcamaları katlandı,
dayanılmaz boyutlara ulaştığı gibi yabancı sermayeli ilaç şirketleri
ile hastane zincirleri kazançlarını katladılar…</font></span>
Devletin
sağlık harcamaları son yıllarda katlanarak büyüyor ve Bütçe içinde
büyük yer kaplamaya başlayınca, ekonomi yöneticileri sağlık
harcamalarına sınır getirmek için “Global Bütçe” uygulamasını ortaya
attı…</font></span>
“Global
Bütçe” ile devlet 2010 yılı için özel hastanelere vereceği parayı
baştan belli edecek ama özel hastanelerin vatandaştan daha fazla para
istemesine ise izin verebilecek…İlaca da cebimizden daha fazla
vereceğiz…</font></span>
</font></span>
1-Devletin sağlık harcamaları katlanıyor</span></font>
SSK,
Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı, SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı adı altında birleştirildi ama ülkemizde sadece SGK sağlık
harcaması yapmıyor, devlet gerek çalıştırdığı memurlar ile bakmakla
yükümlü olduğu eş-çocuklarına, milletvekilleri ve etrafına, yeşil kart
ile fakirlere sağlık harcamaları yapıyor. Bu harcamalar da her yıl
büyüyor.</font></span>
Tablodan
görüyorsunuz, 2003 yılının üzerinden çok geçmedi, şunun şurasında 6 yıl
olmuş ama 2003 yılında, devletin tüm sağlık harcamaları 13,87 milyar
lira iken bu rakam 2009 yılında 40 milyar lirayı aşacak hale gelmiştir.
Yani altı yılda sağlık harcamalarımız 3 kattan fazla artmıştır.</font></span>
Bu
artışta özel hastanelerin artış oranı ise genel artış oranını bile
kıskandıracak kadar fazla olmuş 2003 yılında özel hastanelere sadece
yarım milyar lira ödenmişken, 2009 yılında bu rakam 11 kat artarak 5,5
milyara ulaşacaktır.</font></span>
</font></span>
Devletin tümünün sağlığa harcadığı para;</span></font>
<ul style="margin-top: 0cm;" ="square"><li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">Yılı </span> </span>Sağlık Gideri </span>Özel Hastane payı</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2003 yılında </span> </span>13,87 </span>0,578</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2004 yılında </span> </span>16,82 </span>0,991</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2005 yılında </span> </span>17,61 </span>1.276</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2006 yılında </span> </span>23 </span>2.053</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2007 yılında </span> </span>26,65 </span>2.727</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2008 yılında </span> </span>32,25 </span>4,812</span> </span></span>
<li ="Ms&#111;normal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal;">2009 yılında beklenen 40 milyar... </span> </span>5,321 milyar lira…</span></font>[/list]
</span></font>
2-SGK’nın da sağlık harcamaları katlanıyor</span></font>


Kamu
sağlık harcamaları içinde en önemli pay SGK’ya ait zira nüfusumuzun
büyük bir kısmı SGK’nın şemsiyesi altında. Tablodan da görüleceği üzere
SGK’nın da sağlık harcamaları büyük adımlarla ilerliyor.</font></font>


Yine
Tablodan görüleceği üzere SGK 2008 yılında 25,5 milyar lira sağlık
harcaması yapmış olup bu rakamın kabaca dağılımı da şöyledir.</font></font>


- 11 milyar TL ilaç parası
- 14 milyar TL tedavi gideri <br style=""><br style=""></font></font>


2008 yılında SGK tarafından ödenen 14 milyarlık hastane ödemelerinin dağılımı da şöyle;</font></font>
- 7 milyar TL’yi devlet hastaneleri
- 2 milyar TL’yi üniversite hastaneleri
- 5 milyar TL’yi özel hastaneler aldı. </font></span>


Bu
artışta en önemli etken, 19 Şubat 2005 günü SSK’nınkiler de dahil olmak
üzere tüm kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmesi sonrasında,
tüm SSK’lıların devlet hastanesine gitmelerinin önünün açılması ve tüm
özel eczaneler SSK’lılara hizmet vermeye başlamasıdır.</font></font>


İkinci
önemli faktör ise 2007 yılında Resmi Gazetede yayınlanan kısa SUT olan
Sağlık Uygulama Tebliği’dir ki bu Tebliğ ile tüm SSK ve Bağ-Kur’lulara
özel hastanelerin kapıları sonuna kadar açılmıştır.</font></font>


3-Bütçeden SGK’ya aktarılan pay da artıyor</font></font></font>


Son
yıllarda SGK’nın ve kamunun sağlığa harcadığı para artarken, Hazinenin
SGK’ya aktardığı para da büyümektedir. Mesela, 2007 yılında 33 milyar
olan aktarım, 2009 yılında 50 milyara doğru gitmektedir.</font></font>


SGK gelirler ve giderleri (Milyar YTL) </span></font></font></font>


</span>2007 </span>2008 </span>2009* </span></font></font></font>


Gelir </span>54.5 </span>65.6 </span>81.3 </span></font></font></font>


Gider </span>79.6 </span>90.2 </span>102.7 </span></font></font></font>


Sağlık Gideri </span>20.0 </span>25.5 </span>27.6 </span></font></font></font>


Bütçe transferi-Açık </span>33.0 </span>32.8 </span>46.4 </span></font></font></font>
4-Bulunan çözüm “Global Bütçe”</span></font>
Sağlık
sistemine aktarılan para büyüyünce kamu ekonomisinin yöneticileri
“Global Bütçe” teklifini getirdiler, bu teklife göre 2010 yılında özel
hastanelere önceden belli edilen bir rakam verilecek (mesela 6 milyar
lira), aynı şekilde ilaç şirketlerine de 13 milyar lira para verilecek.
Bu parayı aşan sayıda muayene-tedavi ve ilaç gideri olursa,
muayene-tedavi ve ilaçların fiyatları da orantılı olarak düşülecek.</font></span>
İşte
bu teklifi gören özel hastaneler sektörü, bu teklifi kabule karşılık,
vatandaşlardan aldıkları yüzde 30 oranının sınırsız hale getirilmesini
isterken, ilaç şirketleri de vatandaşlardan alınan yüzde 10-20’lik
vatandaş katkısının yüzde 50 oranından arttırılarak emeklilerden yüzde
15 ve çalışanlardan da yüzde 30 oranında ilaç katılım payı alınmasını
istemiştir.</font></span>
***Global
Bütçe uygulaması 2010 yılında yürürlüğe girerse, devletin sağlık
harcamaları sabitlenecek ama özel hastaneler ile ilaç şirketlerinin
devletten alamadığı tutarlar vatandaşlardan alınmaya başlanacak. </font></span>
***</span>Yeni
getirilecek uygulamayı şu şekilde özetlemek mümkündür, Sağlıkta Dönüşüm
Politikaları sonrasında, sistematik olarak arttırılan kamu sağlık
harcamaları tavan yapmış durumdadır bu birinci amaca ulaşıldığını
gösterir, şimdi ikinci amaç olarak vatandaşların cebinden de
alınabilinecek en yüksek rakamlı sağlık-ilaç katkı payı alınması sıraya
sokulmalıdır……</span></font>
</span></font>
Acilen sağlıkta politika değiştirilmelidir….</span></font>
Sağlık
sistemimizi kökten değiştirip, vatandaşların az hastalandığı, az tedavi
masrafı ödenecek sisteme geçilmelidir… Bunun için ise hasta ve hastalık
bulan doktorlara değil, hastalık defeden doktorlara ihtiyacımız var…</font></span>
Mesela,</font></span>
1-Var
olan 105 bin hekimden isteyene 10 bin nüfusluk bölgeler verip, her kişi
başına 2 lira para verip, hekime hem bilgilerini yenileyecek hem de
kendisine yaraşır bir hayat sürmesini temin etmeliyiz…</font></span>
2-Nüfusa
göre belli bir dönemde belirlenen sayıdan daha fazla hastalık çıkarsa
da kendisine verilen rakamdan düşülmelidir. Mesela bir ayda 70 hastadan
fazla kişi hastalanırsa her bir hasta için 10 lira kesinti yapılmalıdır.</font></span>
3-
Bu durumda doktor, hasta sayısı arttıkça hastalığın sebeplerini bulup,
yok etmek için halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda sağlığı, sağlık
eğitimi bilinçlendirme uygulamaları yapacaktır.

Ziya Perver / Zaman
</font></span>