Toplam 5 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 5 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: ZİRAAİ MAHSUL ALIMI

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  06.Ekim.2008
  Mesajlar
  188
  HERKESE HAYIRLI RAMAZANLAR ÖNCELİKLE
  ZİRAİ MAHSUL ALIMINDA % 1 Mİ YOKSA %5 Mİ KESİLCEK KANUNUNDAKİ YERİNİ GÖSTERİRSENİZ SEVİNİRİM
  AKIL BAŞKA YERDE OLUNCA GÖZLER KÖR OLUR

 2. #2
  Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ocak.2009
  Nereden
  SMMM
  Yaş
  60
  Mesajlar
  74
  ZİRAİ MAHSULLERDE BORSAYA TESCİL ETTİRMEDEN % 4 BORSAYA TESCİL ETTİRİLİRSE % 2 STOPAJ KESİNTİSİ YAPILIR

 3. #3
  Ziyaretci
  Evet müstahsille alımlarda borsalı ise %2 değilse %4 ten alınır.bunun üzerinden stopajlandırılır.valla ben yapıyorum aynen böyle.

 4. #4
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  13.Ocak.2009
  Mesajlar
  215
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 16.05pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>4369 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN ZİRAİ
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 16.05pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-rule: exactly" align=center>KAZANCI VERGİLEME USULÜ
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 288pt; TEXT-INDENT: 36pt">Dr. Levent DEMİRDAĞ
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 360pt">Vergi Denetmeni
  <H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">I- GİRİŞ </H3>
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4369 sayılı yasa, muhtelif Vergi Kanunlarında değişiklikler yapmıştır.Bunların en önemlisi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda olmuştur. Özellikle gerçek kişilerin, bu güne kadar gelir tanımına girmemesi nedeniyle
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">vergi dışı ve dolayısıyla da kayıt dışı kalan kazançların, kayıt içine alınarak vergilendirilmesi hedeflenmiştir. Bu yönü ile de gerçek bir vergi re- formu niteliği taşımaktadır.
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Kayıt dışı kalan önemli gelir unsurlarından biriside, zirai faaliyetler sonucunda üretilen zirai ürün bedellerini elde eden kişilerin gelirleri ile bu ürünleri girdi maddesi olarak kullanan sanayicilerin elde ettiği gelirlerdir. Gelir unsurları arasında vergilendirilecek kazanç olarak sayılmakla birlik- te, vergileme rejimindeki yetersizlikler nedeniyle bu tür kazançlar vergi dışı kalabilmekteydi. Zirai sistemdeki "Küçük Çiftçi Muaflığı" sınırını aşmamak için mümkün mertebede belge toplamamaya çalışılmaktaydı. Herhangi bir üretime belgesiz giren zirai ürün mamulü de belgesiz satılmaktaydı. Kısacası zincirleme kayıt dışılık ve aynı boyutta vergi kayıp ve kaçağı...
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">İşte; içerdiği ciddi, gerçekçi ve güvenli unsurlar nedeniyle, zirai kazancın yeni vergileme rejimi, bu tür gelirin belgelendirme yoluyla kayda alınarak vergilendirmesini özendirmektedir. Bu yönü ile de çağdaş, bir vergi anlayışı içermektedir.
  <DIV style="mso-paginati&#111;n: n&#111;ne">II- ZİRAİ KAZANÇ:
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde sayılan gelir unsur- larının 2. si zirai kazançtır. Yasanın 52. maddesinde her türlü zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu belirtilmiştir. "Zirai faaliyet ise; arazide de deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yolları veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali- nin avlanmasını, avcılar ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanmasını ifade eder" şeklinde açıklanmıştır.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly"> Zirai faaliyetin içinde yapıldığı işletmeye Zirai İşletme, zirai işletme- leri işleten gerçek kişilere Çiftçi, zirai faaliyet sonucunda elde edilen ürüne Mahsul denir. Kişinin çiftçi unvanı alması için vergiye tabi olması gerekmez. Zirai bir faaliyetin işleticisi olması yeterlidir.
  <DIV style="MARGIN: 0.2pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.6pt; mso-line-height-rule: exactly">Kollektif şirket ortakları ile adi ve komandit şirketlerin komandite ortaklarını şirket zirai faaliyetinden elde ettikleri kar paylan zirai kazanç değil, şahsi ticari kazançları hükmündedir. Zirai şirketlerin uğraş konusu zirai faaliyet de olsa çiftçi sayılmazlar. Adi şirketler ise zirai faaliyette bulunmaları halinde çiftçi sayılmaktadır.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 16.05pt; mso-line-height-rule: exactly">III- ZİRAİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 16.05pt; mso-line-height-rule: exactly">A- VERGİ TEVKİFİ (STOPAJI) YOLUYLA:
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.6pt; mso-line-height-rule: exactly">Yazımızın yukarıdaki bölümünde zirai kazancın ne olduğu ve kimlerin çiftçi sayılacağı belirtildikten sonra bu bölümünde de zirai kazancın vergilendirme usul ve esasları anlatılacaktır.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.6pt; mso-line-height-rule: exactly">Zirai kazanç, prensip olarak hasılat üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilecektir. Çiftçi denilen kişiler zirai mahsullerini Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin birinci fıkrasında sayılan gerçek veya tüzel kişilere satmaları halinde bu kişiler tarafından çiftçilere mahsul be-deli olarak nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden gelir vergi- si tevkifatı yapılacaktır. Yapılacak olan bu vergi tevkifatı çiftçinin nihai vergisi olduğundan. Bu kazanç unsuru için ayrıca yıllık gelir vergiye beyannamesi vermeyecektir. Hatta zirai kazancı, vergi tevkif usulü ile vergilendirilen kişi, bir başka kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekse bile zirai kazancını bu beyannameye dahil etmeyecektir.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.6pt; mso-line-height-rule: exactly">Vergi kesinti oranı ise, satılan ürünün nevi ve borsada kayıtlı olup ol- mamasına bağlı olarak değişir. Şayet satılan ürün hayvan veya hayvan mahsulü ise ve bu mahsul borsada tescil ettirilerek satılıyorsa % 1 borsada tescil ettirilmeden satılıyorsa %2 diğer zirai ürünlerin borsada tescil ettirilerek satılmasında %2, borsada tescil ettirilmeden satılmasında ise %4 tür.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">Kanunun 94. maddesinde belirtilen kişiler tarafından çiftçi mahsul bedeli ve çiftçi adına yapılan bu gelir vergisi stopajı, kesintisinin yapıldığı ayı izleyen ayın 20'sine kadar ilgili vergi dairesine (ödeme veya tahakkukun bağlı olduğu daire) bildirmeye mecburdurlar. Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanların, muhtasar beyanname ile yapacakları bu bildirimin diğer tevkifat bildirimlerinden farkı, bildirimin zamanının hiç bir şekilde uzamamasıdır. Oysa Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre yapılan diğer tevkifatlarda, tevkifat yapanların çalıştırdıkları hizmet ' erbabının 10 ve daha az olması halinde ve bağlı oldukları vergi dairelerine önceden bildirmek koşulu ile her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 20. günü akşamına kadar verebilirler.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.6pt; mso-line-height-rule: exactly">, Stopaj Gelir Vergisi tevkifatı mahsul bedelinin ödenmesi sırasında, ödemeyi yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiye- l tinde olan çiftçiler tarafından düzenleme zorunluluğu olan müstahsil makbuzu iki nüsha olarak düzenlenir. Mahsul bedeli ve tevkif edilen vergi makbuzda gösterilir. Makbuzun bir nüshası makbuzu düzenleyen tarafın- dan imzalanarak çiftçiye verilir Diğer nüshası çiftçiye imzalatılarak alınır. Müstahsil makbuzunun mahsul alan ve vergi tevkifatı yapan nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçmektedir. Makbuz düzenlemede dik- kat edilecek husus, mal teslim edilmeden ve avans ödeyerek yapılan alımlarda müstahsil makbuzunun malın teslimi sırasında düzenlenmesidir.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">Yasada yapılan düzenleme, çiftçilerin sattıkları mahsuller için müstahsil makbuzu alma ve saklamanın kendi yararlarına olduğu gibi vergi kaçırmayı önlemeye de yönelik bulunmaktadır. Şöyle ki;
  <DIV style="MARGIN: 0.2pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">ü a- Üretim aşamasında belgelendirilmeyen zirai ürün, kademeli olarak nihai tüketiciye kadar belgesiz yani kayıt dışı kalabilmekte ve dolayısıyla stopaj gelir vergisi, KDV, yıllık gelir veya kurumlar vergisi kaybına neden olabilmektedir. İşte her zirai ürün bedeline müstahsil makbuzu düzenlemekle bu vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmektedir.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">b- Fazla müstahsil makbuzu toplamak çiftçiyi, gerçek usulde vergilendirmeye götürmeyeceğinden makbuz almaktan kaçınılmayacaktır. Tam tersine, çiftçi gerçek anlamda müstahsil makbuzu aldıkça yani mahsul ürün bedelini belgelendirdikçe ve bu belgeleri (müstahsil makbuzlarını) VUK da açıklanan "belge alma, belge verme, belge saklama ve gerektiğinde de bu belgeleri ilgili makamlara ibraz etme" görevlerini yerine getirmeleri,
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">- Ziraat Odasından, ziraat odası olmayan yerlerde Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesini almaları şartları ile,
  <DIV style="MARGIN: 0.45pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">1- Çiftçilerin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi unsurlarından yararlanabilecekler.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">2- Kazançları bu şekilde yani vergi tevkif sureti ile vergilendirilen çift- çilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, mahsul bedeli karşılığı aldıkları müstahsil makbuzlarında yer alan kısım diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir. (Bu bakımdan çiftçinin makbuz almama gibi eğilimi düşünülemez.) Tabi ki aşan kısmın vergilendirilebilmesi için bu nun 1999 yılında 3,5 milyarı aşması şarttır. Vergilendirmenin söz konusu olması halinde de, diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecek olan gelir unsuruna isabet edecek vergiye 2003 yılına kadar vergi ziyan cezası ile usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.
  <DIV style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.15pt; mso-line-height-rule: exactly">3- Zirai kazancı, vergi tevkif suretiyle vergilendirilen çiftçiler, yıllık beyanname vermeyeceklerinden.
  <DIV style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.15pt; mso-line-height-rule: exactly">B- GERÇEK USULDE
  <DIV style="MARGIN: 1.9pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.15pt; mso-line-height-rule: exactly">Zirai kazancı vergilendirmenin ikinci şekli ise gerçek usuldür. Anca~ zirai kazancın gerçek usulde vergilendirilmesi yıllık satış hasılatına bağlı olmaktan çıkartılmış tamamen farklı bir şekle bağlanmıştır. Bu şekil işletme büyüklüğü ölçüsüdür. Yasada belirlenen işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler, bu ölçüleri aştıkları yılı izleyen vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler:
  <DIV style="MARGIN: 0.95pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.15pt; mso-line-height-rule: exactly">İşletme büyüklüğünü belirleyen ölçüler ise, işletmenin nevine göre değişmektedir. Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyette dönüm ya da ağaç sayısı büyük ve küçükbaş hayvanlarda havyan sayısı balık yetiştiriciliğinde ağ kafes, balık avcılığında tekne boyu, arıcılıkta kovan sayısı , ipek böcekçiliğinde kutu sayısı olarak dikkate alınmaktadır. Örneğin bir çiftçinin 1999 yılındaki meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliğindeki ağaç sayısı 4500'ü geçtiyse, bu çiftçinin bu tür kazancı 2000 yılından itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir.
  <DIV style="MARGIN: 2.15pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.15pt; mso-line-height-rule: exactly">Yasada işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçilerin gerçek usulde vergilendirileceği belirtildikten başka, işletme büyüklüğü dışındaki bazı kazançlarla da gerçek usulde vergilemenin söz konusu olduğu açıklanmıştır.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 13.2pt; mso-line-height-rule: exactly">Bu kazanımlar;
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 13.2pt; mso-line-height-rule: exactly">1- Bir biçerdövere sahip olan çiftçi
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 13.2pt; mso-line-height-rule: exactly">2- Biçer döver mahiyetinde bir motorlu araca sahip olan çiftçi 3- On yaşına kadar ( on yaşını geçmemiş) ikiden fazla traktöre sahip çiftçi
  <DIV style="MARGIN: 2.85pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 14.15pt; mso-line-height-rule: exactly">Gerek işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar ve gerekse yukarıda belirtilen zirai faaliyet araçlarını elde edenlerin zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilir. Bunun dışında, gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler de isterlerse gerçek usulde vergilendirilebilirler. Bu gibilerin istemlerini yazılı olarak vergi dairesine yapmaları gerekir. İstemlerinin yapıldığı tarihi izleyen vergilendirme döneminden itibaren bu usulde vergilendirilirler.
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yeni işe başlayanlar ise istemleri halinde, işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilebilirler.
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C- GERÇEK USULDE VERGİLENDİRMENİN MAHİYETİ
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilecek çiftçiler, "İşletme Hesabı" ya da bilanço esasına göre defter tutmak zorundalar. Buradaki zorunluluk defter tutmaya yöneliktir. Bilanço ya da işletme hesabı esasına ~ göre defter tutmakta ise seçimlik hakları vardır. Ancak bilanço esasına göre tercihi bulunan kişi, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez. Bu usulü talep edenler, tabi iki taleplerini yazılı olarak ilgili vergi dairesine yapacaklar ve talebin yapıldığı tarihi izleyen vergilendirme dönemi başından itibaren hüküm ifade edecektir. Yani 20 Eylül 1998 tarihinde Bilanço esasına göre defter tutmak istediğini ilgili vergi dairesine bildirebilir. Çiftçi, l.l.1999 tarihinden itibaren bu usulde defter tutacak 1.1.2000 tarihine kadar da bu usulden dönemeyecektir.
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Zirai kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde; Hesap dönemi içinde para ile tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki müspet fark-
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">;,~ tır. Bu usulde, dönem başındaki mahsullerin değeri giderlere, hesap döne- , mi sonundaki mahsullerin değeri ise hasılata eklenir.
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Zirai kazancın Bilanço esasına göre tespitinde ise, muhasebe işlemleri, bilançonun gerektirdiği ilkelerle tutulacak ancak zirai kazancın saptan- masında gider ve hasılat kalemlerinin nelerden ibaret olduğu 193 sayılı
  <DIV style="MARGIN: 0.2pt 0cm 0pt">~ Gelir Vergisi Yasasının 56,57 ve 58 madde hükümleri de dikkate alınarak, ticari kazancın bilanço esasına göre tespitindeki hükümleri uygulanır.
  <DIV style="MARGIN: 0.45pt 0cm 0pt">Yasanın söz konusu maddelerinden 56. maddesi, zirai işletme hesabı esasına göre hasılatın hangi unsurlardan, 57. maddesi, zirai işletme hesabı esasına göre giderlerin hangi unsurlardan, 58. maddesi ise, hasılattan ~ indirilemeyecek gider kalemlerinin hangi unsurlardan oluştuğu açıklanmaktadır. Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç mükellefleri, bir yıl içeri- sindeki zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak zirai kazançları dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. Öyle ki bu zirai faaliyetleri sonucunda zarar dahi etseler yine de yıllık beyanname verme zorunlulukları vardır. (GVK md. 85)
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Zirai kazanç mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini, faaliyetin ilgili olduğu yılı izleyen yılın Mart ayında vergi dairesine verecekler. Tahakkuk eden vergiyi de, Maliye Bakanlığınca özel ödeme zamanı tayin
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 16.05pt; mso-line-height-rule: exactly">edilmemişse, Mart, Haziran ve Eylül ayında olmak üzere üç eşit taksitte öderler.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 13.9pt; mso-line-height-rule: exactly">IV- SONUÇ
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.4pt; mso-line-height-rule: exactly">4369 sayılı Yasa ile gelir vergisi yasasında yapılan önemli değişiklik- ; lerden birisi de zirai kazancın vergilendirilmesindeki usul ve esaslardır. Bu usul ve esasların temeli, kazancın belgeye dayandırılmasını sağlamak- tır. Belge düzenini sağlamak için ise, çiftçiye ayrıntı yükü yüklemeden, hasılatından vergi tevkifatı yapmak suretiyle vergilendirmek olmuştur. Tevkif edilen bu vergi, çiftçinin nihai vergisi sayılmıştır. Nihai vergisi sayıldığı için de bu kazanç için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Vergi tevkifatı müstahsil makbuzuna dayalı olarak yapılacağından, belgelendirme ve dolayısıyla kayıtlama zinciri bununla başlamaktadır.
  <DIV style="LINE-HEIGHT: 14.6pt; mso-line-height-rule: exactly">Bu durumda; yeni vergileme rejiminde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek durumunda kalan çiftçiler, zirai kazancı gerçek usulde (Zirai işletme hesabı veya bilanço esasına göre fark etmez) vergilendirilen çiftçilerdir.
  <DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
  Bilgi,sınırı olmayan bir denizdir.Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır...Hz Mevlana

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasım.2010
  Nereden
  MUHASEBE
  Mesajlar
  1


  ARKADAŞLAR, BİR FİRMANIN 1 YIL (2009) İÇERİSİDE BİR ÇİFTÇİDEN ALMIŞ OLDUĞU, MÜSTAHSİL TOPLAMI İKİYÜZ YİRMİ BEŞBİN TL BİZ BUNUN %2 STOPAJINI ÖDEDİK AMA KAFAMA TAKILAN SORU BU ÇİFTÇİ ZİRAİ MÜKELLEF OLURMU, KOTAYI AŞTIMI BA BS FORMUNDADA BELİRTTİM
  SAYGILAR

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •