Toplam 10 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: CEZAYA BAKIN CEZAYA..!

 1. #1
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Şubat.2009
  Nereden
  Bursa/Nilüfer
  Mesajlar
  4,640
  Doğan Yayın’a 3.8 milyar liralık görülmemiş vergi cezası yazdılar


  9 Eylül 2009  Haberler Anında Cebinizde Hürriyet Mobil

  Haberler Anında Bilgisayarınızda Haber Alarmı

  Haber Kaçırmaya Son Hürriyet Mind

  Sitene Haber Ekle Kazan Bumerang

  Maliye Bakanlığı, Doğan Yayın Holding’e bağlı şirketlerin hisse değişim işlemlerini, muafiyetleri tümüyle hiçe sayarak, ortada alım satım varmış gibi değerlendirerek, 3.8 milyar lirayı bulan Maliye tarihinde görülmemiş yeni bir vergi cezası yazdı. DYH Başkan Yardımcısı Soner Gedik, “Bu işlemde kasamıza tek kuruş girmedi. Ceza, kontrolörlerin kişisel yaklaşımından kaynaklanıyor” dedi.


  ALMAN Axel Springer’e hisse satışı işlemleri nedeniyle 1 milyar lirayı aşkın “vergi kaçakçılığı cezası” nedeniyle yargıda hakkını arayan Doğan Yayın Holding (DYH), önceki akşam tebliğ edilen 3 milyar 755 milyon liralık görmemiş tutarda yeni bir vergi cezasıyla şaşıp kaldı. Kamuoyu, vergi uzmanlarını hayrete düşüren cezayı DYH’nin dünkü Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamadan öğrendi. Açıklamada, Doğan TV Holding A.Ş, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş’nin 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait 15 adet vergi inceleme raporunun tebliğ edildiği bildirildi. Açıklamada, “Söz konusu raporlar 1 milyar 877 milyon 454 bin 857 TL vergi aslı, 1 milyar 877 milyon 454 bin 85 TL vergi ziyaı cezası, 60 bin TL usulsüzlük cezası ve 282 bin 173 TL özel usulsüzlük cezası içermektedir” denildi.
  Genel yaklaşımdan öte kişisel değerlendirme
  Doğan Yayın Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı Soner Gedik imzasıyla Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada, 3.8 milyar lirayı bulan vergi cezasını, “Vergi inceleme raporlarında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer almayan şartlar öne sürülüyor ve genel kabul görmüş yaklaşımların ötesine geçilerek kişisel değerlendirmelere ağırlık verildiği gözlemleniyor” saptamasına yer verdi. Gedik, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada da, “Raporlarda, şirketlerimizin yeniden yapılanmasının gerekli kıldığı hisse değişim işlemleriyle ilgili bazı haksız eleştiriler getirilmiş ve Türk Maliye tarihinde emsali görülmemiş tutarlarda vergi ve cezası kesilmesi uygulaması başlatılmıştır. Hiçbir yasaya aykırılık olmayan bu işlemler sonucunda şirketlerimizin kasalarına tek kuruş nakit girişi olmamıştır” dedi.
  Alelade hisse değişim işlemi gibi saydılar
  Açıklamada, cezanın gerekçesine ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Bağlı ortaklıklar arasındaki hisse değişim işlemlerinde yönetim kontrolünün değişmemiş olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle hisse değişim işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine uygun olmadığı, söz konusu işlemlerin sıradan hisse satış işlemi olduğu, bu çerçevede hisse devir işlemlerinin aktife kayıtlı değer yerine ‘Vergi İnceleme Raporu’ ile belirlenen ‘emsal değer’den yapılması gerektiği iddia ediliyor. Saptanan ‘emsal bedelle’ ‘defter değeri’ arasındaki fark üzerinden Kurumlar Vergisi matrah farkı hesaplanarak cezalı Kurumlar Vergisi ile sıradan hisse satışı olduğu iddia edilen söz konusu işlemlerle ilgili olarak ayrıca, ‘Vergi İnceleme Raporu’ ile belirlenen ‘emsal değer’ esas alınmak ve bu değer üzerinden hesaplanmak suretiyle cezalı Katma Değer Vergisi (KDV) talep ediliyor.”
  19 ve 20’nci maddeye uyduk, istisna var
  Vergi inceleme raporlarında yer alan söz konusu iddialara karşı Doğan Yayın Holding’in görüşüne yer verilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “Vergi inceleme raporunda eleştiri konusu yapılan hisse değişimi işlemlerinde iddia edildiğinin aksine, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde yer alan şartlar eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Vergi inceleme raporlarında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer almayan şartların öne sürüldüğü ve genel kabul görmüş yaklaşımların ötesine geçilerek kişisel değerlendirmelere ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde yönetim değişikliği olmayan hisse değişimi işlemlerinin istisnadan yararlanamayacağı yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.”

  Kurumlar Vergisi Kanunu aslında nasıl tanımlıyor

  DYH Başkan Yardımcısı Soner Gedik, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesi
  3-c’de hisse değişiminin şöyle tanımlandığına dikkat çekti:
  Devralınan kurumun sermaye şirketi olması,
  İştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye şirketi olması,
  Devralan kurumun tam mükellef olması,
  Devralan kurumun diğer şirketin hisselerini yönetim ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması,
  İştirak hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi,
  Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin ancak yüzde 10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, şartlarını birlikte taşıması halinde, hisse değişiminden kaynaklanan kârların hesaplanma-yacağı ve vergiye tabi olmayacağı KVK 20’nci maddesinde kesin olarak hüküm altına alınmıştır.
  Ayrıca, aynı grup şirketlerinin bu hükümden yararlanama-yacağına ilişkin hiçbir düzenleme mevcut değildir.
  Dolayısıyla vergi inceleme raporlarında yer alan bu konudaki iddiaların kanuni dayanağı bulunma-maktadır.

  Biz yasalara uyduk hakkımızı arayacağız

  DYH Başkan Yardımcısı Soner Gedik, 3.8 milyar lirayı bulan vergi cezasıyla ilgili yasal yollara başvurulacağına dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “Vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan uygulamaların, yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu düşünülmektedir. Tarafımıza sevkedilen raporlardaki konuların ilgili denetim elemanlarının subjektif ve kanuni dayanaklardan yoksun iddiaları olduğuna dair inancımız çerçevesinde Maliye Bakanlığı nezdinde bu raporların yeniden değerlendirilmesi ve düzeltilmesi için resmi olarak başvuruda bulunulacaktır. Hukukun gelişen süreç içinde belirttiğimiz esaslar çerçevesinde işleyeceğine dair güven ve inancımız tamdır.”

  KDV’den istisna olduğu yasada net yer alıyor

  Doğan Yayın Holding’in Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, senede bağlanmış hisselerin satışındaki KDV hesaplanması konusunda şunlara dikkat çekildi: “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi teslimlerinin KDV’den istisna olduğu net olarak hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla tamamen karşılıklı hisse değişimi yapılarak gerçekleştirilen hisse senedi (ilmühaber) teslimi işleminde de KDV uygulanmaması gerektiği açık bir yasa hükmüdür. Maliye Bakanlığı’nın 232 sayılı GVK Genel Tebliği’nin 5. bölümünde, ‘Geçici İlmühaberler’ ile ilgili olarak; ‘bilindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir’ denilmektedir.
  Söz konusu tebliğde ilmühaberler, sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kâr payı almak ve benzeri pay sahipliği haklarını kazandıran hisse senedi hükmünde menkul kıymetler olarak tanımlanmaktadır.
  Oysa Vergi inceleme raporunda ilmühaberlerin kıyas yoluyla hisse senedi hükmünde sayılmayacağı iddia edilerek, hisse değişimi işlemi sıradan bir satış işlemi olarak değerlendirilmek suretiyle KDV’ye tabi tutulmuştur.”

  Axel Springer’e devri yanlış hesaplamışlar

  DYH Başkan Yardımcısı Soner Gedik, vergi inceleme elemanlarının subjektif yorumlar yapıp, kanun koyucu yerine geçerek hesaplamalar yaptıklarına dikkat çekerek, şu örneği verdi: “Denetim elemanları, 2 Ocak 2007 tarihinde Axel Springer Grubu’na yapılan hisse satışındaki değeri esas alarak, Kurumlar Vergisi hesaplama yoluna gitmişlerdir. Oysa hisse değişimi işlemleri yapılırken devredilecek hisselerin değeri mahkemelerce ve kayıtlı değer üzerinden tayin ve tespit edilmiştir.”

  Böyle bir yorumu ilk kez görüyoruz

  DYH’nin KAP’a yaptığı açıklamada, ilmühabere bağlanmış hisselerin KDV hesabıyla ilgili şunlar dile getirildi: “Genel kabul görmüş ve yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, ilmühabere bağlanmış hisselerin değişiminde KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla bilgimiz dahilinde ilk kez karşı karşıya kalınmaktadır.”

  Hisse alan yabancılar aynısını yaptı, hepsine ceza yazılabilir

  DYH’nin KAP’a açıklamasında, son yıllardaki uygulamalar hatırlatılarak, şu noktalara vurgu yapıldı: “Köklü bir şirketleşme kültürüne ve gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip ülkemizde, senede/ilmühabere bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması yönünde yapılacak yorumların, özellikle dış finansman ve kaynak ihtiyacının arttığı bir dönemde ülkemiz için olumsuz sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Yurt dışında yerleşik yabancı yatırımcıların özellikle son 5 yılda ülkemize önemli yatırımlar yaptığı ve bu kapsamda iştirak hissesi satın almak suretiyle birçok şirketimize iştirak ettiği bilinmektedir. Vergi inceleme raporundaki iddia kabul gördüğü takdirde son 5 yılda iştirak hissesini satmış birçok gerçek ve tüzel kişi için vergi matrah farkı ve vergi ziyaı cezası hesaplanması gündeme gelecektir.”

  Edited by: ferhatsertel
  [b]Ferhat Sertel
  Smmm[b]

  ***Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette....! Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir.***

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  25.Kasım.2008
  Nereden
  TEKİRDAĞ
  Mesajlar
  736
  SENMİSİN MUHALEFET YAPAN. SEN MİSİN YANDAŞ MEDYA OLMAYAN. AL SANA İŞTE)) MİTİNG DÜZENLEYENLER (Cumhuriyet Mitingi ne zararı varsa) İÇERDE. ŞİMDİ DOĞAN GRUBU ÖDEYEMEYECEK O DA BORCUNDAN DOLAYI İÇERİ ALINACAK.

  YAŞASIN PADİŞAHLIK DÜZENİ))
  HATIRALAR SARMIŞTI 4-1 YANIMI.
  ŞİMDİ NESCAFE 3\'ü-1 ARADA İÇİYORUM.

 3. #3
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  10.Nisan.2009
  Nereden
  TÜRKİYE
  Mesajlar
  244
  Yuh artık hepinize bu mesleği ve kurumu bilipte maliye gibi istisna kurumların siyasete bulaşmadığını bilerek nasıl böyle siyasi militarist yorumlar yapıyorsunuz şaşıyorum.....

  Maliye gariban esnafa işletmeye ceza yazınca siyasi olmuyorda doğana mı yazınca siyasi oluyor?

  EĞER CEZA HAKSIZ İSE MAHKEMEYE GİDER VE ÇÖZER?YASA HERKESE AÇIK VE EŞİT.....
  MESLEĞE DEĞER KATMAK İÇİN VARIZ

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  25.Kasım.2008
  Nereden
  TEKİRDAĞ
  Mesajlar
  736
  SAYIN EZE GARİBAN ESNAFA KESİLEN CEZALARDA KASIT YOK. AMA BUNDA VAR. BİRAZ GENİŞ DÜŞÜNELİM. TABİ Kİ SİYASİ BİR OLAY. DENİZ FENERİ NERDE NERDE ORDAKİ USULSÜZLÜKLER
  HATIRALAR SARMIŞTI 4-1 YANIMI.
  ŞİMDİ NESCAFE 3\'ü-1 ARADA İÇİYORUM.

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  28.Ağustos.2007
  Mesajlar
  1,788
  DENETMENLERİN KORKTUĞU ŞİRKETLERE İNCELEME... GEÇ BİLE KALINMIŞ BİR OLAY,, TABİ HAKSIZLIK VARSA KANUN ÖNÜNDE DÜZELTİLİR.
  SMMM

 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  10.Nisan.2009
  Nereden
  TÜRKİYE
  Mesajlar
  244
  SYN KENAN ;

  Siz o zmaan size kesilen 355 maddeyi kasda sokmanız gerekir yarin size bir ceza gelse (Allah vermesin) siz bunu da siyasi olduğunu farklı partiye oy verdiğinizden veya düşüncenizden kaynaklanbdığınızı söylersiniz.....

  Ne güzel o zaman.....

  EGER HAKLI BİR İŞLEM DEĞİLSE YARGI YOLU AÇIKTIR HA DİYORSANIZ BU CEZALAR İÇİN YARGI YOLU UZLAŞMA KAPALI İSE ZATEN YASA GEREĞİDİR....
  BU SİZİN İÇİNDE BENİM İÇİNDE DOGAN İÇİNDE AYNIDIR.....

  BİRDE BİRİLERİNİN ÇIKIP BURDA DOĞANIN AVUKATLIĞINI YAPMASI KRALDAN ÇOK KRALCI OLMASINI ANLAMIYORUM.......

  SIKIŞLINCA OLAY SİYASİ DEĞİN DURUN
  MESLEĞE DEĞER KATMAK İÇİN VARIZ

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  25.Kasım.2008
  Nereden
  TEKİRDAĞ
  Mesajlar
  736
  Alıntı EZE Nickli Üyeden Alıntı
  SYN KENAN ;
  <div>*</div>
  <div>Siz o zmaan size kesilen 355 maddeyi kasda sokmanız gerekir yarin size bir ceza* gelse (Allah vermesin) siz bunu da siyasi olduğunu farklı partiye oy verdiğinizden veya düşüncenizden kaynaklanbdığınızı söylersiniz.....</div>
  <div>*</div>
  <div>Ne güzel o zaman.....</div>
  <div>*</div>
  <div>EGER HAKLI BİR İŞLEM DEĞİLSE YARGI YOLU AÇIKTIR HA DİYORSANIZ BU CEZALAR İÇİN YARGI YOLU UZLAŞMA KAPALI İSE ZATEN YASA GEREĞİDİR....</div>
  <div>BU SİZİN İÇİNDE BENİM İÇİNDE DOGAN İÇİNDE AYNIDIR.....</div>
  <div>*</div>
  <div>BİRDE BİRİLERİNİN ÇIKIP BURDA DOĞANIN AVUKATLIĞINI YAPMASI KRALDAN ÇOK KRALCI OLMASINI ANLAMIYORUM.......</div>
  <div>*</div>
  <div>SIKIŞLINCA OLAY SİYASİ DEĞİN DURUN </div>
  SAYIN EZE AVUKATLIK YAPMIYORUM. AMA OLAYIN SİYASİ BOYUTUNUDA GÖRMEZDEN GELEMEYİZ. DEDİĞİNİZ GİBİ CEZA KESİLMİŞ. HAKSIZ İSE İTİRAZ EDER. FAKAAT BU OLAYDA KASIT YOK. SİYASİ DEĞİL DEMEKTE OLMAZ. BİRBAŞKA ARKADAŞIN DEDİĞİ GİBİ DENETMENLERİN DAHA ÖNCE GİREMEDİĞİ YERE GİRİLDİ VE İNCELEME YAPILDI. HARİKA BİR OLAY. AMA AYNI KAPSAMLI AYNI GÖRÜŞLE AZİMLE AYNI AÇIK ARAYIP BULMA ÇABASI İLE TÜM YERLERE GİRİLSİN. AÇIKÇASI AYNI HASSASİYETİ DENİZ FENERİNDE DE GÖRMEK BİR VATANDAŞ OLARAK BENİMDE HAKKIM.

  BU KONU HAKKINDA SON YORUMUMDUR. HERKESİN DÜŞÜNCESİNE SAYGI DUYULMASI DİLEĞİ İLE İYİ ÇALIŞMALAR
  HATIRALAR SARMIŞTI 4-1 YANIMI.
  ŞİMDİ NESCAFE 3\'ü-1 ARADA İÇİYORUM.

 8. #8
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  22.Kasım.2007
  Mesajlar
  104
  formda siyasete hayır...Edited by: GURCU
  SMMM.GS.

 9. #9
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  22.Kasım.2007
  Mesajlar
  104
  Alıntı EZE Nickli Üyeden Alıntı
  Yuh artık hepinize bu mesleği ve kurumu bilipte maliye gibi istisna kurumların siyasete bulaşmadığını bilerek nasıl böyle siyasi militarist yorumlar yapıyorsunuz şaşıyorum.....

  Maliye gariban esnafa işletmeye ceza yazınca siyasi olmuyorda doğana mı yazınca siyasi oluyor?

  EĞER CEZA HAKSIZ İSE MAHKEMEYE GİDER VE ÇÖZER?YASA HERKESE AÇIK VE EŞİT.....
  SMMM.GS.

 10. #10
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610


  Hukuka güvenimiz tam. Suçluysa cezasını çekmelidir, değilse zaten sorun yok. Konunun gidişatı siyasi eğilimli olduğundan konuyu izninizle kapatıyorum.Edited by: Mustafa Gülşen
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •