Kaçakçılara müjde gibi olan yasa fark edildi</span>

</span>DÜNKÜ Hürriyet’te Maliye Bakanı’nın vergi kaçıranlara hapis gözüktüğüne dair açıklaması vardı.Açıklamayı okuyunca, “Üç ay gecikmeli de olsa Hürriyet’teki uyarımız fark edilmiş” diye düşündüm.
OLAY NEYDİ?</span>
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hesap Uzmanları Kurulu’nun 64. yıldönümü nedeniyle 29 Mayıs 2009 günü düzenlenen panelde yaptığı konuşmada; </span>
“Vergi kaçakçılığı yapanlar, bundan böyle hapis cezasını paraya çevirtemeyecekler, hapse girecekler”</span> diye açıklama yapmıştı.</span>
Bakan’ın konuşmasını dinlerken “Eyvah, birileri Maliye Bakanı’nı yanıltmış. Bu değişiklik, kaçakçıları üzmeyecek aksine sevindirecek” diye düşünmüş ve ayrıntılarını da 30 Mayıs 2009 tarihli Hürriyet’te “Kaçakçılara Müjde Gibi Yasa” başlığı altında yazmıştım. </span>
“Bakan’ın açıklamasında, teknik anlamda ciddi bir yorum hatası var”</span> diye başlayan yazımda, özetle şunları belirtmiştim:</span>
“1) Sahte fatura <st1:city w:st="&#111;n"><st1lace w:st="&#111;n">alma</st1lace></st1:city>
ve kullanma ve defterleri yok etme ile ilgili kaçakçılık sayılan
fiillere 3 yıldan 5 yıla kadar uygulanan hapis cezası, zaten paraya
çevrilemiyor.
Düzenleme diğer fiillerle ilgili.</span>
2)
Bakan’ın açıkladığı, diğer fiillerle ilgili değişikliğe göre; (muhasebe
hilesi yapanlar, çift defter kullananlar, defter ve belgeleri tahrif
edenler, gizleyenler, kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler
veya bu belgeleri kullananlara) “1 yıldan 3 yıla kadar” uygulanan hapis cezasında, 1 yıla kadar olan hapis cezaları paraya çevrilebiliyordu. Yeni düzenlemede bu ceza “18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası” olarak değiştiriliyor. Taban süre 18 aydan başlayacağı için, hapis cezası paraya çevrilemeyecek.</span>
3) Bu doğru. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesine göre, 2 yıl ve daha az süreli olan hapis cezaları ertelenebiliyor. Böyle olunca, kaçakçılık yapanlar daha önce para ödeyerek hapis cezasından kurtulabiliyordu, şimdi para da ödemeden “erteleme yoluyla” hapis cezasından kurtulabilecekler.</span>
Özetle, “kaçakçılara müjde” gibi bir yasa çıkıyor!..”</span>
diye yazmıştım. Buna rağmen, Bakan’ın belirttiği 5094 sayılı Yasa Meclis’te <st1:city w:st="&#111;n"><st1lace w:st="&#111;n">kabul</st1lace></st1:city> edilerek 3 Temmuz 2009’dan itibaren yürürlüğe girmişti.</span>
</span>
</span>HATA FARK EDİLDİ</span>
</span>
</span>Yasa yürürlüğe girmişti ama kaçakçılar için “müjde gibi bir yasa” olmuştu. </span>
Önceden, 1 yıla kadar olan hapis cezasını paraya çevirtip hapse girmekten kurtulanlar, şimdi para da ödemeden “erteleme yoluyla” hapisten kurtulacaklardı.</span>
Özetle, vergi kaçıranları korkutmak amacıyla çıkartılan yasa, onları sevindiren bir yasaya dönüşmüştü.</span>
Maliye
Bakanı’nın dün Hürriyet’te okuduğunuz açıklamasından; hatanın fark
edildiği anlaşılıyor. Bakan Şimşek’in açıklaması şu şekildeydi, </span>
“Bunlar
1 yıl hapis cezası alıyor ama, bu paraya çevrilebiliyordu. Ben gelir
gelmez para cezasına çevrilme hükmünü kaldırdık. Ama ertelenebiliyor.
Şimdi Adalet Bakanlığı’mızla bir noktaya varırsak, belki hapis
cezalarında ertelemeyi de kaldırırız.”</span>

</span>
</span>ŞİMDİ SIRA DEĞİŞİKLİKTE</span>
</span>
</span>- </span></span>Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, belli bir noktaya varırsa </span>
- </span>Bu noktada vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmolunan 2 yıla kadar hapis cezasının ertelenemeyeceği yönünde, Türk Ceza Yasası’nca özel bir hüküm konulabilirse, </span>
sorun çözümlenebilecek.</span>
Bunlar yapılmadığı sürece, “kaçakçılara müjde gibi uygulama” devam edecek!..

Hürriyet / Şükrü Kızılot
</span>