T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sayı :[/B] B.13.1.SGK.O.BSN.BEB.0-622.02/ 07.01.2009
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Konu :[/B] 31.12.2008 Tarih ve 130393 numaralı başvurunuz,

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sayın: [/B]……………………….

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Soru :[/B]21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde; “MADDE 104 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalının prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/B]Aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, kendileri tarafından beyan edilecek günlük kancının otuz katıdır. Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste on iki ayadan fazla prim ödenmesinde bulunulmaması halinde, bu on iki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar.Beyanda bulunulmayan, beyanın geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen pirime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı,prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.”denilmektedir.Bununla ilgili olarak aşağıdaki hususlar açısından tereddütlerimiz hasıl olmuştur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1[/B].Gerçek kişilerin iş faaliyetinden dolayı elde etmiş olduğu ve beyan ettiği bir gelir bulunmaktadır. Buna göre Bağkura yapılan gelir beyanı kişinin yanında çalıştırdığı personel olmadığı takdirde faaliyetinden dolayı elde ettiği gelir ile kıyaslanacak mı? Yani 2007 yılında vergi levhasında 120.000 YTL (veya 2008 yılı karı 120.000 olsun) matrah beyan etmiş ve yanında çalışanı olmayan bir gerçek kişi eski basamağı 1 oluğunu varsayarsak asgari ücret olan 666 YTL ‘den gelir beyan edebilir mi ?
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2.[/B]Kısaca Bağkura yapılan gelir beyanları; yanında çalışan işçinin maaşından az bir rakam ve önceden ödediği basamaktan da az olmadığında vergi levhasında ki gelirin bir önemi olacak mı?
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3.[/B]Tüzel kişi ortaklıkları gelir beyanında nelere dikkat etmelidirler?
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4[/B].Kısacası bağkura yapılan gelir beyanları kişinin tercihine bırakılmışmıdır? Az ödemek isteyen az ödeye bilir mi? (Beyan ettiği gelir yanında çalışan işçisinden az olmamak kaydıyla)

Saygılarımla,

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Cevap :[/B] Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruyla ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.

YÖNETMELİK MADDESİNDE DE YAZILI OLDUĞU GİBİ BU SİGORTALILARCA PRİME ESAS KAZANÇ BEYAN EDİLECEK OLUP HERHANGİ BİR BELGEYE İSTİNAT ETTİLMEYECEKTİR.

VERGİ LEVHASI VEYA MALİYE İLE İLGİLİ DİĞER BELGELER ESAS ALINMAZ.

YANINDA ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALIDAN DAHA AZ KAZANÇ GÖSTEREMEYECEK OLANLAR GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERDİR.

BUNUN DIŞINDAKİ SİGORTALILAR İSTEDİĞİ TUTARI BEYAN ETMEDE SERBESTTİRLER

Bilgilerinizi rica ederiz.Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Edinme Birimi