Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: bankadan maaş avansı ve damga vergisi

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  16.Ağustos.2007
  Mesajlar
  65
  herkese kolay gelsin
  personele bankadan verilecek temmuz ayı maaşının hepsi verilmeyip,maaşın iki parçada yada üç parçada verilmesi düşünülüyor. burada verilenler avans olarak mı değerlendirilir ve damga vergisi kesintisi yapılacak mı.uygulama nasıldır.
  şimdiden teşekkürler

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,158
  avans olarak değerlendirilir,avans ödemelerininde bankadan geçmesi gerekir ve damga vergisi kesintisi yapılmalı

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2008
  Nereden
  TARSUS
  Yaş
  42
  Mesajlar
  342
  Alıntı BOZOĞLANLI Nickli Üyeden Alıntı
  avans olarak değerlendirilir,avans ödemelerininde bankadan geçmesi gerekir ve damga vergisi kesintisi yapılmalı
  Nasıl Yani avans yatırıkende damga vergisimi hesaplayacağız???

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  19.Aralık.2008
  Mesajlar
  95
  avansta kesilmez

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,158
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AVANS MAAŞ ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ [/B]”<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri, 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka aracılığı ile ödemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan işyerlerine cezai müeyyide uygulanacaktır.
  Maaşların bankadan yatacak olması bir başka sorunu daha gündeme getirdi. O da çalışan işçilere yapılan avans ödemelerinin hangi şekilde ödeneceği konusudur. Avans maaş ödemeleri de ücret ödemeleri gibi bankadan yatırılmak zorundadır.
  Avans maaş ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususu ise uygulamada duraksama yaratan bir başka konudur.
  Ticari hayatta damga vergisinin en çok uygulandığı senetlerden damga vergisini kaldıran idare, 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (ç) bendiyle 06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere avans olarak ödenen ücretlere damga vergisi uygulamasını getirmiştir.
  Damga Vergisi Kanunu"na EKLİ 1 Sayılı Tablo"nun, “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı
  “b) Maaş, ücret, gündelik … (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (ç) bendiyle eklenen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) <B style="mso-bidi-font-weight: normal">AVANS OLARAK ÖDENENLER DAHİL[/B])” hükmüne göre binde 6 oranında damga vergisine tabidir.

  Söz konusu değişikliğin gerekçesindeki
  “Madde 10- ... 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun istihkaktan kesinti şekliyle ödemeyi düzenleyen 19 uncu madde hükmü gereğince işverenlerce çalışanlarına hizmet karşılığı olarak yapılan avans ödemelerinin de damga vergisine tabi olduğu hususu net bir biçimde belirlenerek uygulamada bu hususta meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.” hükmünden de anlaşılacağı üzere, amaç avans olarak yapılan ücret ödemelerinin damga vergisine tabi olduğu hususunu netleştirmektir.
  <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  Yukarıdaki gerekçeden anlaşılacağı üzere işçinin ücretine mahsuben yapılan avans ödemeleri damga vergisine tabi olacaktır. Yapılan avans ödemesi daha sonra yapılan ücret üzerinden ödenen damga vergisinden mahsup edilecektir.
  Yani,<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/B]avansın verildiği tarihte damga vergisi kesilmeli, maaşın ödendiği zamanda mükerrerliği önlemek için ödenen avans kadar ücret matrahı düşürülmeli ve bu şekilde işlemler kayıt altına alınmalıdır.
  Gelir İdaresi başkanlığı bu konuda verdiği bir görüşte şu düşüncelere yer vermiştir.
  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02
  Konu: Damga Vergisi
  ...
  Bu durumda, şirketiniz bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilen personelinize ödenecek ücretten mahsup edilmek üzere yapılan avans ödemesi nedeniyle düzenlenen kağıtların binde 6 nispetinde damga vergisinde tabi tutulması, ücretin ödenmesi esnasında düzenlenen kağıtlar bakımından ise, avans miktarının mahsup edilmesinden sonra kalan kısmına binde 6 nispetinde damga vergisi uygulanması gerekmektedir.
  ...
  Bu itibarla şirketiniz tarafından çalışanlarınıza yapılan ücret ödemeleri üzerinden (avans olarak ödenenler dahil) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir denilmektedir.


  İlgili Kanun : Damga Vergisi Kanunu


  İlgili Madde : 1,3,8


  İlgili Birim : Diğer Vergiler Müdürlüğü


  Özelge Tarihi : 17.02.2009


  Özelge Sayısı : DMG:031-1099/476


  Özelge Konusu :


  Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesi kapsamında görev alan şahıslara ücret ve ücret niteliğinde yapılan ödemeler, mal ve hizmet alımı dolayısıyla yapılan ödemeler, yolluk ödemeleri, proje teşvik ikramiyesi ödemeleri, proje yürütücülerine yapılan ek ders ödemeleri ve proje kapsamında çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı yapılan ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.


  Özelge Özeti :

  …………. ÜNİVERSİTESİ
  ……………………..İZMİR  İlgi : …..2009 tarih ve … sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınızda; ''Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik'' kapsamında izlenen projelerde görev alan şahıslara ücret ve ücret niteliğinde yapılan ödemeler, mal ve hizmet alımı dolayısıyla yapılan ödemeler, yolluk ödemeleri, proje teşvik ikramiyesi ödemeleri, proje yürütücülerine yapılan ek ders ödemeleri ve proje kapsamında çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı yapılan ödemelerin Damga Vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde; ''Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.'' 3’üncü maddesinde de; ''Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.'' Hükümlerine yer verilmiştir

  8 inci maddesinde (6/6/2008 tarih ve 26898 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin (a) fıkrası ile değişen hüküm) ise; bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, Hüküm altına alınmıştır.

  Aynı kanuna ekli (1) sayılı tablonun''I Akitlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 bendinde, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı, (5766 sayılı Kanun ile değişen) IV/ 1-(b) fıkrasında da; Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların binde 6 nispetinde Damga Vergisine tabi olduğu, belirtilmiştir.

  Yine kanuna ekli (II) sayılı tablonun ''IV-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar'' başlıklı bölümünün 27’nci bendinde, ''Yüksek öğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar''ın damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

  Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması uyarınca Avrupa Birliği tarafından veya Türkiye Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen projeler, faaliyetler ve eylemler kapsamındaki mal ve hizmet teslimleri, işler ve işlemlerde katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ile veraset ve intikal vergisi istisnalarının uygulaması ile ilgili olarak, 20/05/2005 tarih ve 25820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin ''Damga Vergisi İstisnasının Uygulanması'' başlıklı IV üncü bölümünde; ''Anlaşmaya ek İşbirliğinin Genel Esasları başlıklı EK A metnin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; ''AT sözleşmeleri, Türkiye’de damga vergisine veya tescil harcına, mevcut veya getirilecek olan bunlara eşdeğer diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır.'' hükmü yer almaktadır.

  Buna göre hibe ve muhtemel ortak finansman ile finansmanı sağlanan sözleşmede yer alan tutarla sınırlı olmak üzere, AT veya Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) veya bir Uygulayıcı Kuruluş veya hibe yararlanıcısı tarafından imzalanan hukuki bağlayıcılığı olan AT sözleşmeleri, damga vergisinden ve tescil harcından müstesna tutulacaktır.'' Açıklamasına yer verilmiştir.

  Yukarıda yer alan Tebliğde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Damga Vergisi istisnasının Türkiye ile Avrupa Topluluğu(AT) sözleşmelerini kapsadığı görülmüştür.

  Öte yandan 27.11.2007 tarih ve 26713 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik'' in Harcamalar ve Sorumluluk başlıklı (4)’üncü maddesinde '' Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlara, diğer kamu görevlilerine ve iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretlerden kesilen damga vergisi ve gelir vergisi tutarları, proje özel hesaplarını tutan muhasebe yetkilisi tarafından beyan edilerek kanuni süresi içinde ödenir.'' Denilmektedir.

  Ayrıca ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen 488 Sayılı kanuna ekli (II) sayılı tablonun ''IV-27’nci bendindeki Damga Vergisi istisnasının da Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtları kapsamakta olup, söz konusu yönetmeliğe ilişkin olarak yapılan ödemeleri kapsamamaktadır.

  Bu nedenle, ''Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik'' kapsamında izlenen projelerde görev alan şahıslara ücret ve ücret niteliğinde yapılan ödemeler, mal ve hizmet alımı dolayısıyla yapılan ödemeler, yolluk ödemeleri, proje teşvik ikramiyesi ödemeleri, proje yürütücülerine yapılan ek ders ödemeleri ve proje kapsamında çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı yapılan ödemelerin Damga Vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Mük.Hiz. KDV ve Diğer Vergiler
  Grup Müdür V.


 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  22.Ağustos.2008
  Nereden
  ANKARA
  Mesajlar
  3,765
  Soruda temmuz ayı ücretinden bahsediliyor ki zaten bunun damga vergisi kesilmiş ve tahakkukunun şu ana kadar yapılmış olması lazımdır, bu sebepten ödemelerde tekrar damga vergisi kesmeye gerek yoktur.

  Diğer konuya gelince, eğer avans ödemesini hakedilmiş ücrete mahsuben yapıyorsanız kanunen damga vergisi kesilmesi gerekirsede zaten siz bunu ay sonunda yapacağınızdan işi uzatmaktan başka bir işe yaramaz.


  Yok avans ödemesini gelecekteki hak edilecek ücretlerden mahsup etmek için yapıyorsanız bunun damga vergisi olmaz. Şöyleki Ağustos ayı içinde Eylül-Ekim aylarına mahsup etmek üzere personele 1.000 tl verdiniz ve personel ertesi gün işakdini fesheden yazıyı gönderdi.
  Siz ücret karşılığı olarak verdiğinizi düşündüğünüz ve damga vergisi kesintisini yaptığınız 1.000 tl artık bir ücret avansı değil. Şimdi bu kestiğiniz damga vergisini nereden ve hangi bordrodan mahsup edeceksiniz ?
  Edited by: Koray SÜGÜR
  Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet\'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

 7. #7
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  08.Eylül.2008
  Nereden
  TARSUS
  Yaş
  42
  Mesajlar
  342
  Sayın Bozoğlanlı paylaşım için teşekkür ederiz. bizim yaptığımızda nispeten doğru sayılır diye düşünüyorum öncelikli olarak avans için herhangi bir belge düzenlemiyoruz bankaya talimat verip istisnasız herkesin hesabına belirli bir miktar avans yatırttırıyoruz ay sonuda tüm bordrodan binde altı damga vergisi kesintisi yapıp beyan ediyoruz.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •