DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
13.07.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>
Dünya Muhasebeciler Kongresi<O:P> </O:P>
Mustafa Aysan <O:P></O:P>
17. Dünya Muhasebeciler Kongresi, 13-16 Kasım 2006'da İstanbul'da toplanacak ve Türk muhasebecilerinin 40 yıllık özlemi gerçekleşmiş olacaktır. Yıllardır ülkemizde de toplanmasını sağlamaya çalıştığımız ve 19'uncu yüzyıl sonundan başlayarak, 4 yıllık aralarla dünya muhasebecilerini bir araya getiren 'Muhasebe Olimpiyatı' bize konuk olmak üzeredir. Yaklaşık 10-15 bin katılımcı ve beraberindekiler, kentimizde yan eğlence etkinlikleriyle birlikte coşkulu bir bayram yaşayacaklardır. Bu kongrenin, mesleğimizin geliştirilmesi ve ilerletilmesi, uluslararası meslek ölçütlerine yaklaştırılması konusunda bizlere de yol göstereceğini umuyoruz. Bu büyük hayalimizin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutlar, hepimize büyük başarılar dileriz. <O:P></O:P>

XVII. kongrenin, 'Dünya Çapında Ekonomik Kalkınma ve İstikrar için Muhasebe Mesleği' (Accountants Generating Economic Growth and Stability-Worldwide) olan teması, bu önemli kalkınma sorununa muhasebecilerin aktif rol almasını öngörmektedir. <O:P></O:P>

Kongrenin genel toplantılarının başlıkları, şunlardır: 1) Ekonomik Büyüme, Sermaye Piyasasında İstikrar ve Muhasebe Mesleği, (Economic Growth Capital Market Stability and the Accounting Profession): 2) Muhasebe Mesleği, Muhasebeciler ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma (The Accounting Profession, Accountants and Economie Development in Developing Countries): 3) Değer Yaratmada Profesyonel Muhasebeciler (Professional Accountants for Value Creation). Bütün katılımcıların izleyeceği genel toplantılarda sunulacak konferanslarla çerçevesi çizilecek bu konuların altbaşlıkları, kongrenin küçük çalışma gruplarında sunulacak araştırma bulguları yardımıyla incelenecek ve öneriler geliştirilecektir. Son genel toplantıda, küçük çalışma gruplarında ulaşılacak sonuçlar ve geliştirilen öneriler katılımcılara açıklanacak ve görüş alışverişinde bulunulacaktır. Hükümet desteğinde, Türkiye Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) tarafından düzenlenecek ve yönetilecek olan kongrenin hazırlıkları, sürdürülmektedir. Hazırlıklar sırasında, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC) da düzenleme ve yönetim işlerine katılmaktadır. <O:P></O:P>

Bir önceki on altıncı kongre, 18-21 Kasım 2002'de Hong Kong'da, 'Bilgi-tabanlı Ekonomi ve Muhasebeci' temasıyla toplanmış ve muhasebecilerin bilgi çağına uyumu sorunlarını incelemişti. Dünyanın en büyük doğalgaz şirketi Enron'un iflasından (2 Aralık 2001) ve dünyanın beşinci en büyük, ünlü Arthur Andersen şirketinin dağılmasından (Ağustos 2002) sonra toplanan önceki kongre, daha çok mesleğe önceki itibarının kazandırılması için yapılması gerekenlerin görüşmeleri ve tartışmaları ile geçmişti. 1998 Uzakdoğu bunalımını izleyen büyük şirket iflaslarında erken teşhis ve tedavinin yapılamamış olmasından kendilerini sorumlu tutan muhasebeciler, buna benzer bunalımlardan toplumları sonsuzca dek korumanın yollarını araştırmışlardı. O kongreden sonra geçen 3 yıl boyunca, dünya ülkelerinde bu konuda pek çok önlem alınmış, yeni kanunlar çıkarılmış ve işletmelerin daha sıkı risk yönetimi ve kurumsal yönetim kurallarına bağlanması, mesleğin de denetlenmesinin yolları araştırılmış, bulunmuş ve uygulamaya konmuştur. <O:P></O:P>

Ülkemizde mesleğin pek çok eksikleri vardır; mesleğimiz, dünya standartlarının altındaki kurallarla yönetilmeye çalışılmaktadır.
1989'daki temel meslek kanununun çıkmasından 15 yıl sonra mesleğimiz, gerekli meslek eğitimi ve staj konusunda hâlâ uluslararasında genel kabul görmüş standartlara kavuşturulamamıştır. 3568 sayılı temel meslek yasasının değiştirilmesi gereken pek çok yönü vardır. Önümüzdeki yılda bu eksiklerin tamamlanması, mesleğimize dünya kongresinin en önemli katkısı olacaktır. Belki de dünya muhasebecileri, bunu bizden bekleyeceklerdir.<O:P> </O:P>
<O:P></O:P>