<div id="ctl00_ortayer_haberBaslik" ="haberBaslik">Ramazan paketlerinin vergisine dikkat</div>
<div id="ctl00_ortayer_haberOzet" ="haberOzet">Geçtiğimiz
haftalarda fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde
bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, </div>
giyecek
ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin Gelir ve Kurumlar Vergisi
mükelleflerince gider kaydedilebildiğini belirtmiştik.</span>
Özellikle
Ramazan ayında bağışlar sadece, fakirlere yardım amacıyla gıda
bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar aracılığıyla
gerçekleştirilmiyor. Hayırsever vatandaşlarımız gibi birçok şirket de
birçok gıda ve temizlik maddesinden oluşturdukları "Ramazan paketlerini" ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyorlar. </span>
Ramazan
paketini dağıtanın Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olması
durumunda işin bir de vergi boyutu ortaya çıkıyor. Vergi boyutu ise,
Ramazan paketi dağıtılan kişilerin, paketi dağıtan işletmelerin ücretli
çalışanı olup olmamasına göre değişiyor. </span>
Yani Ramazan paketlerinin içinde vergi de var diyebiliriz!</span>
İşletme/şirket çalışanlarına dağıtılan Ramazan paketleri: </span>Ramazan paketinin işletme çalışanlarına dağıtılması durumunda, dağıtılan paket "ayni ücret"
sayılıyor. Yani çalışanın vermiş olduğu hizmet karşılığında ödenen maaş
nasıl nakdi ücret geliri sayılıyorsa, verilen paket de ücret geliri
sayılıyor ve ayni ücret olarak vergileniyor. </span>
Ayni
ücretin vergilendirilmesinde ise önce bu ayni ücretin nakde çevrilmesi
gerekli. Hizmet erbabına verilen ayinler, verildiği gün ve yerdeki
ortalama perakende fiyatlarına göre değerleniyor. (Bknz: Gelir Vergisi
Kanunu md-63)</span>
Ramazan
paketlerini hazır olarak satın alan firmalar, satın alma bedeli olarak
ödedikleri bedeli ortalama perakende fiyatı olarak dikkate
alabilecekler. İhtiyaç maddelerini toptan alıp paketleri kendileri
hazırlayan mükellefler de ödedikleri toptan tutarı esas alabilirler.
Satın alma bedelleri işletmeler tarafından gider kaydedilebiliyor.</span>
Dolayısıyla
Ramazan paketi için ödenen tutarlar (KDV dahil), çalışanlara ödenmiş
net ücret olarak kabul edilecek. Daha sonra ise bu tutarın
brütleştirilerek çalışanın o ayki ücret matrahına eklenmesi ve ücret
geliri olarak vergilemeye tabi tutulması gerekiyor. Böylece Ramazan
paketi bir yandan ayni ücret olarak vergilenecek diğer taraftan da
gider kaydedilmiş olacaktır. Örneğin 100 TL+18 TL bedelle alınmış bir
paket için net ücret 118 TL kabul edilip brütleştirilecek.</span>
Ramazan
paketlerinin ücret olarak vergilenmesinin yanı sıra, aynı zamanda
paketleri dağıtan işletmelerin bu paketleri satış yapmış gibi işlem
yapmaları gerekli. Yani dağıtılan Ramazan paketinin bedeli dağıtım
sırasında gelir kaydedilip KDV hesaplanmalı. Gene 100 TL bedelle alınan
paket dağıtılıyorsa, 100 TL gelir kaydedilecek ve bu tutar üzerinden
KDV hesaplanacak. Zira bedelsiz teslimlerde emsal bedel üzerinden KDV
hesaplanması gerekiyor. (Bknz: KDV Kanunu md-27) Ramazan paketi için
ödenen tutarlar (KDV hariç) KDV matrahı olarak dikkate alınabilecek. </span>
İşletme/şirket çalışanı olmayanlara dağıtılan Ramazan paketleri: </span>Bu
durumda ayni ücretten bahsedilemeyecek. Fakat gene dağıtılan paketlerin
satışı yapılmış gibi işlem yapılması gerekiyor. Zira bu paketlerin
alımı sırasında ödenen bedeller gider kaydediliyor. İşletmelerin ticari
faaliyeti ile ilgisi bulunmayan paket dağıtımları dolayısıyla kayıtlara
gider yansımaması için gelir kaydı yapılması gerekiyor. Yine alımda
ödenen ve indirilen KDV'nin de telafisi için emsal bedel üzerinden KDV
hesaplanması gerekiyor.

Bugün / İsmail Kökbulut
</span>