Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 23 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: SORU...

 1. #1
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  3,236
  -A ve B ortaklarından oluşan bir limited şirkette, Şirket müdürü A 'dır ,

  -Bahsi geçen limited şirketin yüklü tutarda vergi borcu mevcuttur, ödeme gücü bulunmamaktadır ,

  -B ortağımızın üzerinde kayıtlı menkul ve gayrimenkulu bulunmamaktadır ,

  -B ortagının eşine ait menkul ve gayrimenkul haklar üzerinde vergi borcuna ilişkin 6183 sayılı yasa gereği haciz tedbiri konulabilirmi ?

  -B nin eşinin mirasla intikal eden edinimlerine 6183 uygulanabılırmı şirket borcundan ötürü?

  İyi Çalışmalar .....
  Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

 2. #2
  Moderatör gokhankilicoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  7,129
  <DIV id=post_message_102048 style="MARGIN: 0px 0px 5px">1) 6183 sayılı AATUHK'nun 13 maddesinin 7.bendinde belirtildiği gibi, vergi borçlusunun borcundan dolayı eşinin mal varlığına, aynı yasanın 27, 29 ve 30 uncu maddelerdeki koşulların varlığı halinde ihtiyati haciz uygulanması mümkündür.

  Belirtilen 27,29,30 uncu maddeler, İİK m.277-284 hükümleri benzeri ve iptal davalarını tanımlamaktadır.

  2) AATUHK'nun 30 uncu maddesi çerçevesinde, ancak, amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle, borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazımgelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür.

  3) Bedeli vergi borçlusu tarafından değil, eşi tarafından ödenmek suretiyle ve eşin elde ettiği mallar, doğal olarak iptal davasının ve ihtiyati haczin konusu dışında kalmalıdır.

  Saygılarımla.
  <DIV style="MARGIN: 0px 0px 5px">
  <DIV style="MARGIN: 0px 0px 5px">kaynak : https://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=17446

 3. #3
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  3,236
  Teşekkur ederim ilginize ,

  Peki Mükellefin eşinin Miras Yolu ile İntikal eden edinimlerindede aynı durum geçerlimidir?
  Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

 4. #4
  Moderatör gokhankilicoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  7,129


  aslı hanım sonuçta tapusu üzerine geçmişanladığım kadarıyla öyle bir durum var .miras yada başka bir yolla edinilmiş olan tüm haklara tespit edilmesi halinde haciz konulabilir.

 5. #5
  Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Haziran.2007
  Nereden
  Kartal/İstanbul
  Yaş
  52
  Mesajlar
  14,916
  sayın aslı hanım gerçekten çok güzel bir soru bildiğim kadarı ile cevaplamaya çalışayım ve esasen bu sorunun tam cevabını almak açısından bu işleri iyi bilen bir avukattanda yardım almak lazım onuda belirteyim çünkü sadece 6183 sayılı kanunla alakalı değil miras hukuku ve diğer bazı kanunlarlada alakalı ve burda 2002 yılında yapılan bazı değişikliklerle eşlerin mal edinimi ve mal paylaşımı noktasıda devreye girer ve birde borçlunun amme alacağınının doğ- duğu andan sonra 30.cu maddede anlatılan şekilde mal devri gibi işlemlerde varsa bu du- rumlarda tabi 6183 sayılı kanun noktasında hüküm ifade etmeyeceği için eşe devir varsa bu mallarada el konulur,ama yukarda dediğim kapsamda bir işlem yoksa hiç kimse devlet veya diğer 3.cü şahıslar eşin malına el koyamaz burasıda önemli,ama dediğim gibi özellikle bazı durumlarla ilgili iyi bir avukattan yardım almak lazım,kolay gelsin.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

 6. #6
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  01.Ağustos.2008
  Mesajlar
  1,158
  T.C.
  Danıştay
  Dördüncü Daire
  Esas No: 2003/1733
  Karar No: 2003/2369

  ÖZETİ: Vergi Mükellefi olan davacının vergi borcundan dolayı eşinin adına kayıtlı gayrimenkul üzerine haciz uygulanmayacağı hakkında.

  Temyiz Eden: ................ Vergi Dairesi

  Vekili: .......................Av. ........ - Av. ............

  İstemin Özeti: Eşinin vergi borçlarından dolayı davacının adına kayıtlı olan gayrimenkulü üzerine uygulanan haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Afyon Vergi Mahkemesi 23.7.2003 günlü ve E. 2003/32, K. 2003/213 sayılı kararıyla; olayda davacının tapuda kendi adına kayıtlı bulunan gayrimenkulü üzerine eşi .......................'ın vergi borçları nedeniyle idarece haciz uygulanarak tapu kaydına şerh düşülmüş ise de, haciz işlemi kütüğe şerh verilen gayrimenkulün davacı adına kayıtlı olması ve gayrimenkulün mülkiyeti konusunda bir ihtilaf bulunmaması nedeniyle tapuda kayıtlı olan söz konusu gayrimenkul için tapu iptali gibi herhangi bir dava açılmadan 1.1.2002 tarihinde Medeni Kanunda yapılan değişiklikten önceki edinilmiş malların eşler arasında katılma rejimine tabi olacağı varsayımından hareketle davacıya ait taşınmaz üzerine eşinin vergi borcundan dolayı haciz uygulanamayacağı gerekçesiyle haciz işleminin iptaline karar vermiştir. Davalı idare, uygulanan haczin yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

  Savunmanın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

  Tetkik Hakimi Abdurrahman Gençbay'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu'nun Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği düşünüldü:

  Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

  Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 12.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi

 7. #7
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  3,236
  Sayın Hadisat , yorumunuz benimkine yakın , yalnız benım takıldığım miras konusu , kadının mirasla edindiği haktan eşin şirketinin borcunu ilişkilendirmek borclar hukukuna uygunmudur ,o acıdan paylaşmak istedim.
  Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

 8. #8
  Moderatör hadisat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Haziran.2007
  Nereden
  Kartal/İstanbul
  Yaş
  52
  Mesajlar
  14,916
  sayın aslı hanım yazımın sonunda dediğim gibi yukarda saydıklarım dışında eşin malına mülküne hiç kimse el koyamaz dedim yani eşe mirasla geçenlerin bunu ndışında olduğunu söyledim ama diğerlerinin durumları farklı olabilir ve birde miras hukuku derken bununla ilgili kanunla olan kısımlara bakmak açısından dedim yoksa eşe olan miras açısından değil,kolay gelsin.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  '' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''

 9. #9
  Moderatör gokhankilicoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mayıs.2007
  Nereden
  Ankara
  Mesajlar
  7,129

  <TABLE width="100%" border=0 valign="top"><T><T>
  <T>
  <TR vAlign=top>
  <TD vAlign=top>
  Babam öleli 3 yıl oldu. Mirasçı olarak annem (sağ), ben ve 4 kardeşim var. Bunlardan herhangi birinin borcu olursa miras olacak mallara haciz gelebilir mi? Bunun kanunlarla düzenlenmesi nasıldır . Teşekkür ederim..

  </TD></TR>
  <TR vAlign=top>
  <TD vAlign=top>
  Soruyu Cevaplayan : İdeal Hukuk Bürosu
  Evet gelebilir, şöyleki; eğer mirasçılardan birisi borçlanırsa onun miras payına, payı oranında alacaklı tarafından haciz konabilir. Fakat sadece payı oranında. 4/1 veya 4/ 2 si şeklinde..

  bu araştırmalardan şunu anlayabiliriz ki hukuk sitelerindeki uzmanların yapmış oldukları açıklamala göre onun miras alacağına haciz gelir diyor yoksa borçların karşılanması için tüm ailenin pay oranlarından kesilerek tümalacakları kapatılırdı.</TD></TR></T></T></T></TABLE>
  Edited by: gokhankilicoglu

 10. #10
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2008
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  3,236
  güzel bır ornekleme olmus Gokhan Bey
  Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •