60, 75 ve 90</span>

</span>BAŞLIĞI okuyunca, “90, 60, 90 ölçülerinin başka bir versiyonu mu?” diye düşünmeyin.Bu sayılar, ekonomiyi ilgilendiren çok önemli bir gecikmenin, gün sayıları. </span></span>
İlk kez, 15 Temmuz tarihli yazımızda “15, 30 ve 45 Günlük Önemli Gecikme” başlığı altında, bu gecikmeye dikkati çekmiştik.</span>
O
günden bu yana gecikme ile ilgili bir gelişme olmadı, pardon küçük bir
gelişme oldu ve gecikme gün sayıları 15, 30, 45’ten, sırasıyla 60,75 ve
90 güne yükseldi!</span>
</span>
</span>GECİKME NE?</span>
</span>
</span>Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16 maddesine göre; orta vadeli
çerçeve programın, mali planın ve 2010 yılı bütçe hazırlıklarının
başlaması gerekiyordu.</span>
Bilmeyenler için açıklayalım.</span>
1) 90 Günlük Gecikme:</span></span>
Mayıs ayı sonuna kadar, Bakanlar Kurulu’nun toplanarak 2010-2012 dönemine ilişkin; makro politikaları, ilkeleri ve temel ekonomik büyüklükleri
de kapsayacak şekilde, orta vadeli programı kabul etmesi ve programın
Mayıs 2009 sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu.</span>
Bu gün 1 Eylül 2009, yasanın emredici hükmüne rağmen program hala yayımlanmadı!..</span>
2) 75 Günlük Gecikme:</span>
2010-2012 dönemine ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte, hedef bütçe açığı, borçlanma durumu
ve kamu idarelerinin ödenek tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı
tarafından hazırlanan orta vadeli mali planın, Yüksek Planlama Kurulu
tarafından karara bağlanıp, haziran ayının 15’ine kadar Resmi Gazete’de
yayımlanması gerekiyordu.</span>
Haziran ayının 15’inden bu yana 75 gün geçti hala yayımlanmadı!.</span>
3) 60 Günlük Gecikme:</span>
Kamu idarelerinin, bütçe tekliflerini ve yatırım programını yönlendirmek üzere:</span>
a) Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi’nin, Maliye Bakanlığı’nca,</span>
b) Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin DPT Müsteşarlığı’nca,</span>
hazırlanarak, Haziran 2009 sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu.</span>
Haziran sonundan bu yana iki koca ay geçti, yasanın emredici hükmüne rağmen, bunlar da Resmi Gazete’de yayımlanmadı.</span>
</span>
</span>NE OLACAK ŞİMDİ?</span>
</span>
</span>Yasa açıkça emrediyor, ama yapılması gerekenler ortada yok.</span>
5018 sayılı Kanun’un 17/4. maddesine göre; kamu idarelerinin, bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe
gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayıp, Temmuz 2009
sonuna kadar Maliye Bakanlığı’na göndermesi gerekiyordu.
</span>
Bakıyoruz ortada hiçbir şey yok.</span>
Belli ki hükümet, gelecek yıl ve izleyen yıllarla ilgili hiçbir hesap, kitap, tahmin yapmakta zorlanıyor. Bakanlar
Kurulu önümüzdeki dönemin makro politikalarını, ilkeleri ve temel
ekonomik büyüklükleri belirleyemedikçe, diğer çalışmalar da yapılamıyor.
</span>
Yasa
hazırlanırken, sürelere mutlak uyulacağı düşünüldüğü için, uyulmazsa ne
yapılacağı da belli değil!.. Belli olan ise belirsizliklerin yarattığı
endişeler...</span>
</span>
Temmuz ayı bütçe </span>sonuçları da hâlâ açıklanmadı</font></font></span>
</span>
EYLÜL </span>ayına geldiğimiz halde temmuz ayı sonuçları, bütçe açığının çok yüksek olması nedeniyle açıklanmadı.</span>
Harcamaların
frensiz oluşu ve gelirlerin, özellikle vergi gelirlerinin düşük olması,
mali tatil nedeniyle 5.1 milyar liralık vergi gelirinin Ağustos ayında
tahsil edilmesi, temmuz ayındaki yüksek faiz ödemesi ve Hazine’nin 9.5
milyar TL olarak açıklanan nakit açığı, temmuz ayında, bütçede ciddi
bir açık olduğunun göstergeleri... Görünen o ki temmuz ayı açığı, fazla
vermesi beklenen ağustos ayı ile birlikte açıklanacak.
</span>
</span>Hürriyet / Şükrü Kızılot
</span>