Ölümü Gösterip Hastalığa razı ettiler...
Sağlık-Hastalık
Bakanı Recep AKDAĞ bir gazetede yayınlanan habere göre özel hastaneye
giden hastaların ödeyeceği katkı payının yüzde 70’lere çıkarılacağını
ifade etmiş. Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Çalışma Bakanlığı
müsteşarı Birol Aydemir limitsiz farka izin vermek için uğraşırken,
yüzde 30’un yüzde 70’e çıkacağını duymaya sevinsem mi üzülsem mi
bilemedim…</span>


Sanki eşeğini kaybetmiş de sonrasında eyersiz bulmuş biri gibiyim…</span>


Eşeğin geldiğine sevinsem mi eyerin gittiğine üzülsem mi diye düşünüyorum…</span></span>


</span>


1-Birol’un SUT’u ile özel hastanelere limitsiz fark ücret verildi</span>


25 Mayıs 2007 günü 26532 sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazetede, zamanın SGK Başkanı Birol Aydemir imzası ile “Sağlık Uygulama Tebliği”
(SUT) yayınlandı. SUT gereğince SGK ile sözleşmeli olan özel
hastaneler, kendilerine gelen hastalardan için hem SGK’dan para
alıyorlar. Hem de hastandan LİMİTSİZ, canları ne kadar isterse fark
isteyebiliyorlardı.</span>


2-Birol gitti Özel Hastanelere farka tavan geldi</span>


Çalışma
Bakanlığı’nda değişim olup Murat Başesgioğlu yerine, Faruk Çelik
gelince SGK Başkanı Birol Aydemir ile bakan Faruk Çelik arasında
çatışmalar başladı. Özellikle de Sosyal Güvenlik Reformu ile 10
katrilyondan, 50 katrilyona çıkarılması planlanan sağlık ve ilaç
ödemelerinin kimlere nasıl paylaştırılacağı konularında epey kavgalar
yaşandı. İşte bu devrede Sağlık-Hastalık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma
Bakanı Faruk Çelik ve SGK Başkanı Birol Aydemir arasında özel
hastanelerin, hastalardan pay istemeleri konusunda yoğun tartışmalar ve
çatışmalar yaşandı. </span>


Bu çatışmalar sonrasında bir gün Birol Aydemir SGK Başkanlığını bırakıp gitti. Aynen çocuk gibi “küstüm ben oynamıyorum”
dedi ve ayrıldı. Akparti’nin ilk Hükümeti Abdullah Gül hükümetinin
(perde arkasında) programını kaleme almasından mütevellit kendisini </span>git biraz dinlen diyerek üç yıllığına Amerika’ya gönderdiler. </span>


Sağlık
Bakanı özel hastanelerin hastalardan yüzde yüzde 25 oranında fark
alabilmesini, Çalışma Bakanı yüzde 100 olmasını savunuyordu. Sonunda
olay Başbakanın önüne gitti ve Başbakan iki bakanını kırmamak için üst
limiti yüzde yüz olmak şartıyla konunun Bakanlar Kurulunun yetkisine
olmasına karar verdi. </span>


Konu
Bakanlar Kuruluna gelince de özel hastanelerin vatandaşlardan en fazla
yüzde 30 oranında fark alabilmesine izin verildi. Şimdi de aynen yüzde
30 oranıyla devam ediyor.</span>


3-Birol’un SUT’u SGK’nın cebindeki deliği patlattı</span>


Birol
Aydemir SGK’nın başına 2006 yılının son aylarında oturdu ve 2006
yılında özel hastanelere ödediğimiz sağlık giderleriniz 2,053 milyar
lira iken, Birol Aydemir etkin 2007 yılı ortasında altına imza attığı
SUT ile 2007 özel hastane sağlık harcamalarımız 2,727 milyar liraya,
çıkarken, 2008 yılında 4,812 milyar liraya çıkmıştır. Artık SGK’nın bu
rakamlardan daha fazla özel hastanelere para aktarması beklenemez hale
getirilmiştir. Yani, Birol Aydemir sayesinde özel hastaneler SGK’dan
(devletin kasasından) alabilecekleri rakamın tavanına ulaşmış oldular.
Bu durumda birinci amaca ulaşılmış oldu. Şimdi sırada ikinci amacın
gerçekleştirilmesi vardı. Bu da ilk SUT’da olduğu gibi özel
hastanelere, vatandaştan dilediği kadar fark isteme yetkisi vermek.</span>


4-Birol Amerikan getirildi ilk düşüncesi farkı kaldırmak oldu</span>


SGK’nın
başına Birol Aydemir getirilince, bire 100 kazanmayı hedefleyen özel
hastanelere Avrupa ve ABD sermayesi Türkiye’de yatırımlar yapmışlardı.
Bir çok Türk Özel Hastane grubunu yabancılar satın almaya başlamış.
Görünüşte yerli sermayedar gösterip, arkasında yabancıların gruplarda
yeni özel Hastaneler zincirlerini kurmaya başlamışlardı. </span>


Fakat, SGK Başkanı Birol Aydemir istedikleri yapılmayınca, SGK’yı bırakınca </span>işleri bozulmaya başlamıştı. İstedikleri kâr oranlarına ulaşamadılar, 1’e 100 kazanmayı hedeflerken bu orana yaklaşamadılar. (Dikkat,
ülkemize yapılan özel sağlık yatırımlarının toplam tutarı 5 milyar lira
değilken, sadece bir yılda sadece SGK’dan aldıklar 5 milyardan
fazladır, vatandaşlardan aldıklarının ise haddi hesabı bile tutulmuyor).
</span>İşte
bu durumda akıllara Amerika’ya üç yıllığına gönderilen Birol Aydemir
geldi. Amerika’da daha bir yılı doldurmadan getirilip bu kere Çalışma
Bakanlığı’na müsteşar yapıldı. </span>


Müsteşar
Birol’un gelir gelmez ilk icraat düşüncesi ise ne hikmetse, “Global
Bütçe” oluverdi. Daha önce söylediğimiz gibi, SGK 2010 yılında özel
hastanelere 6 milyar lirayı verecek ve sonrasında da vatandaştan
dilediğin kadar fark alabilirsin diyecek. </span>


Yani,
devletin kasasından verebileceğimiz rakamların tavanına ulaştık ve bu
rakamı size her yıl vermeyi taahhüt ediyoruz, üstüne bir de vatandaşı
donuna kadar soyabileceğiniz alt yapıyı da hazırlıyoruz diyen bir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarından iyisi Şam’da kayısı…</span></span>


5-Bakan Akdağ fark yüzde 70’e çıkacak demiş</span>


Sağlık-Hastalık
Bakanı Recep Akdağ, özel hastaneleri tıpkı oteller gibi yıldız
vereceklerini yıldızlarına göre de SGK’dan para alınacağı gibi yıldız
sayısına göre de özel hastanelerin vatandaşlardan alacağı ücret
farkının yüzde 70’lere kadar çıkabileceğini açıklamış.</span>


Buna
göre, hastaneler, otellerdeki yıldız sistemi gibi kategorilere
ayrılacak 1 inci grup hastaneye gidenden yüzde 30, 5 inci grup
hastaneye gidenden ise yüzde 70 oranında özel hastaneler katkı payı
isteyebileceklermiş.</span>


Hastanelerin yıldız sayısının da, </span>


*Verdikleri hizmetin kalitesi,</span>


*Risk değerlendirmesi,</span>


*Kullandıkları cihazların kalitesi ve özelliği</span>


*Bünyelerinde bulunan uzman doktor sayısı,</span>


*Bulundukları binanın durumu vb kriterlerle belirleneceğini ifade etmiş.</span>


</span>


</span>

İşçilerinizi kaybetmemek için zam yapınız</span>

Ali
bey, 506 geçici 81/c’ye göre 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az
3600 gün sayısını tamamlayanlar yaş dışındaki diğer emekli koşullarını
tamamlayanlar SSK müdürlüklerinden aldıkları yazı ile işyerlerine
müracaat ederek kıdem tazminatlarını almaktadırlar. İşyerimizde çalışan
kalifiye elemanlarımızı yan fabrika almak istediğinden dolayı
elemanlarımızı bu kanun maddesine göre birer birer kaybetmekteyiz.</span>

</span>

İstanbul
Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne gittiğimde bu konu hakkında bana
verilen bilgi bu kişiler bu maddeye göre işten ayrılıyorlarsa tazminat
vereceksiniz. (ki biz tazminatları ödüyoruz.) Ama daha sonra bu kişiler
çalışamaz dense de çalışmaktalar, bunu takip edemiyoruz. Sayımız buna
yeterli değil dediler. Doğrumudur bu söylem?</span>

Şimdi
kalifiye elemanlarımızın bir kısmı yan fabrikada çalışmaktalar. Tabi ki
bizde zor duruma düşmekteyiz. Yazıyı alan geliyor, fabrikamız
çalışanlarının çoğu bu kanun gereğince ayrılacak bu gidişle. Biz ne
yapabiliriz? İsmi Saklı</span>

</span>

Sayın
okurum, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısını
tamamlayanların, SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak işten
ayrılmaları halinde kıdem tazminatı işverenler tarafından ödenmek
zorundadır. Siz de zaten ödeme yapıyormuşsunuz ama bu tazminatı alan
işçilere daha sonra çalışmak yasaklanmamıştır, yasaklanamaz da. Zira,
çalışma hak ve hürriyeti vardır, bırakınız bu şekilde işten ayrılanları
ülkemizde emeklilerin bile emekli olduktan sonra çalışma hakları
vardır. Bu şekilde çalışmak yasak olmadığından sorduğunuz soruya
cevabım o söylem doğru değil. İkinci olarak işçilerinizi bu şekilde yan
fabrikaya kaptırmak istemiyorsanız, en azından yan fabrikanın verdiği
ücreti teklif ediniz, göreceksiniz işçileri bu kere sizde işe
başlayacaklardır. Hem az ücret verip hem de işçiler gitmesin demek
doğru olmaz.</span>
Ali Tezel / Haber Türk
</span></font>