“Eski yıllarda sigortasız geçen günlerin primlerinin sonradan ödenip ödenmeyeceği” konusu çok sayıda okurumun merak ettiği ve sorduğu bir sorudur. OkurumuzFatih Öcebe de; “Geçmişte
ödeyemediğim prim borçlarını tek seferde ödeyerek emekli olabilir
miyim? Böyle bir kanun var mı veya kanun çıkabilir mi?
” diye soruyor.

Gerçekten
de yaşı ilerlemesine rağmen eski yıllarda ya çalıştığı işyerleri
tarafından sigorta primleri ödenmediğinden ya da çalışmadığından dolayı
bir çok kişi emekli olamıyor.

Sosyal güvenlik sistemimizde,
yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması, grev ve lokavtta geçen
sürelerin borçlanması, sanatçı borçlanması gibi borçlanmalar
yapılmaktadır.

Eski yıllardaki gün boşluklarının tamamlanması, diğer bir deyişle boşta geçen sürelerin ödenebilmesi mümkün değildir.

Geçmişteki
gün boşluklarının doldurulabilmesi için özel bir yasa çıkması
gerekmektedir. Bu yönde bir yasa hazırlığı olmadığı gibi, çıkması da şu
an için mümkün değildir.

Sonuç olarak, eski yıllardaki gün
boşluklarına ait primlerinin ne taksitle ne de peşin olarak ödenmesi
suretiyle doldurulması mümkün olmayacaktır.

*** Sağlık yardımı eş

üzerinden mi alınmalı?


Ablam
Bağ-Kur’dan emekli oldu, maaş bağlandı, 5 aydır maaş alıyor. Ancak
öğretmen olan kocasının üzerinden sağlık hizmeti alıyor. Eski
karnesiyle emekli sandığından sağlık yardımı alsa bir sorun olur mu?
Mehmet Özkan

Değerli
okurumuz, emekli olan kişilerin sağlık yardımlarını kendi sosyal
güvenlikleri üzerinden almaları gereklidir. Yani, ablanız emekli
olduğundan dolayı sağlık yardımını kocasından alamaz.

*** 15 yıl çalışan işçinin

kıdem tazminatı


Arkadaşlarımdan
on beş senesini aynı iş yerinde dolduran işçilerin kıdem tazminatını
alabildiklerini duydum. Bu doğru mudur? Ne yapmam lazım?
Zülfikar AygünDeğerli
okurumuz, 15 yıl ve 3600 gün sayısını dolduranların kıdem tazminatları
alabilmelerine ilişkin düzenleme daha önce benim de bu köşeden ele
aldığım bir konudur.

1475 Sayılı İş Kanunu’nda “506 Sayılı
Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b)
alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı
Kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için
öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak
kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde
işçilere kıdem tazminatı ödenir”
hükmü getirilmiştir.

Daha
önce SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını
bekleyen işçilerin kıdem tazminatı alabileceklerine ilişkin yazı
verilmemekteydi. Ancak, 10/07/2008 tarihli 08/09/1999 tarihinden önce
çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında
en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı
koşullarını, 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise
60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt
bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile
prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte,
kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi yönünde uygulamanın
değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Sorunuzda belirttiğiniz gibi
aynı işyerinde 15 yıl çalışma şartı yoktur. Önemli olan ilk sigortalı
olduğunuz tarihten itibaren 15 yıl geçmiş olmasıdır. Yani 15 yıllık
süre farklı işyerlerinde de geçebilir. Son işyerinde bir yıldan fazla
bir zaman geçmiş ise kıdem tazminatı alabileceksiniz.

Artık SGK
tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen
sigortalılara 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’yazısı
verilmektedir. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğüne
başvurarak ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısını almanızı ve bu belgeyle
birlikte işvereninize başvurarak kıdem tazminatınızı talep etmenizi
öneririz.

İşvereniniz bu belgeye dayanarak kıdem tazminatınız ödeyebilir.

Resul Kurt / Star