TAHSİLAT PROBLEMİNE YASAL ÇÖZÜM ÖNERİM
1.Adım-İlk olarak Bakanlığın,213 sayılı VUK.mükerrer 227.maddesinde belirtilen yetkilerini devreye sokarak.5 sıra nolu SM ve SMMM lerin beyanname imzalama zorunluluğunu belirten ve hadleri belirleyen tebliğ kaldırılacak ve tüm mükellefler hiçbir had gözetilmeden kapsam içine alınacak.

2.Adım-Yine 227.madde yetkisiyle Biz meslek mensuplarının Pos makinasıyla tahsilat yapması zorunluluğu getirilecek.Aynı 379 nolu tebliğle Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler, Diş hekimleri ve veterinerler?e getirilen tebliğ gibi.
Yalnız bizim için çıkan tebliğde,Tahsilatın Pos cihazıyla yada Banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu özellikle belirtilecek.Bankadan yapılan ödemeninde Banka tarafından sanki pos cihazıyla tahsilat yapılmış gibi vedop sisteminin beyanname kontrolünü sağladığı kod ile girişi sağlanmalıdır.

3.Adım ? diğer adımlarla eş zamanlı olarak meslek yönetmeliğimiz de zaten var olan Müşteri listesi verme zorunluluğu,272 nolu VUK tebliğinde Tasdik edilen Vergi levhalarının listesinin verilme zorunluluğu gibi,Odamız tarafından yada biz meslek mensuplarınca, odamıza verdiğimiz listelerin ister elektronik ortamda isterse elden verilme zorunluluğunu içeren bir VUK tebliğinin çıkarılması sağlanmalı,

4.Adım -Muhtasar Beyanname ve Katma Değer Beyannamesi verilme usul ve esaslarında değişiklik adı altında çıkarılacak bir tebliğle,KDV si beyannamesinin 45.satırı şu anda yapıldığı gibi kontrole tabi tutulacak, yalnız bizlerin beyannamelerinde bu rakamın içinde bankadan yapılan tahsilatlar da yer almalıdır.Her ay tahsilat yapılan müşterilerin listeleri beyannamenin bir bölümünde liste olarak aynı anda verilmeli.
Mükelleflerin Beyannamelerinde de 46.satır olarak tebliğde SMMM ücretinden doğan KDV adı altında bir satır olacak.Sistem anında bizimle mükelleflerimizi çapraz kontrole tabi tutacak ve uyumsuz olan mükellef beyannamesi kabul edilmeyecek.Cezalı duruma düşecek.Çapraz kontrol için öncelikle kendi beyannamelerimizin gönderilmesi şart koşulacak.

Aynı işlem Muhtasar beyannamesi için de söz konusu olmalı. 022 kodu karşısına yazılan rakamın vedop sistemi tarafından karşılaştırılması sağlanma lıdır.Uyumsuzluk olması durumunda beyanname kabul edilmemelidir.

5.Adım-Aynı tebliğ de; Düzenlenen beyannamelerle vedop sisteminin Banka kayıtlarından aldığı rakamlarda uyumsuzluk olması halinde sistem beyannameyi kabul etmemeli.

Bu değişikliklerin basın yoluyla duyurulması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak;Bu yasal düzenlemeyle;Kurum açısından kayıt dışı çözülecek,Herkes gerçek aldığı ücreti beyan edecek,vergi gelirleri artacak,bizler mükelleflerle olan ?beyannamemi niye göndermedin? tartışması içinde olmayacağız.193 sayılı GVK 67.maddesinde belirtilen tahsilat esası ve 3065 sayılı Katma değer kanunun 10.maddesinde belirtilen hizmetin yapılmasıyla verginin doğacağı hususlarındaki sıkıntı da ortadan kalkacaktır.

BURSA ODASINDAN
SMMM ALİ ÖZBEK