<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
08.07.2005, CUMA<O:P> </O:P>
SSK e-bildirge projesinde hatalı sicil kayıtları<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul KURT <O:P></O:P>[/B]


Sosyal Sigortalar Kurumu, yaklaşık bir yıl önce uygulamaya koyduğu e-bildirge projesi ile sosyal güvenlik sistemimizde önemli bir adım atmıştı. Geçmişte primlerin yanlış sicil numaralarına yatırıldığı, farklı ve yanlış isimler yazıldığı sıkça görülmekteydi. Bu da emekli olunacağı zaman sigortalıların büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktaydı. SSK e-bildirge projesinde bu hataların önlenmesinin amaçlanmasına rağmen, bugüne kadar SSK kayıtlarındaki sicil bilgilerinde yer alan ve tescil esnasındaki yanlış bilgi verilmesinden dolayı yapılan yanlışlıkların düzeltilmediği görülmektedir. <O:P></O:P>


Halen farklı isimlere, e-bildirge kapsamında aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında alınmasında; sigortalıların "Adı", "Soyadı" ve "TC Kimlik Numarası" alanlarına girilen bilgilerin doğru bilgiler olması hususunda herhangi bir kontrol bulunmamakta, bu alanlara girilen bilgilerin SSK tescil kütüğündeki kayıtlardan farklı olması durumunda, söz konusu alanlar kırmızı renkte gösterilerek uyarı mesajı verilmekte, ancak aylık prim ve hizmet belgesi onaylanmaktadır. <O:P></O:P>


Ancak, bir yıldan beri devam eden uygulama neticesinde, hatalı bilgileri içerir aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmeye devam edilmesi ve hatalı kayıtların düzeltilmemesi, SSK'nın bazı önlemler almasını gerektirmiştir. <O:P></O:P>


2005/Kasım ayından itibaren (Kasım ayı dahil) internet ortamında hatalı bilgi içerir aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacağından, işverenlerin herhangi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmaması için sigortalıların nüfus cüzdanı sureti ve TC kimlik numarası bilgileri ile ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvurarak hatalı kayıtların düzelttirilmesi gerekmektedir. <O:P></O:P>


Askerlik hizmeti yapanların sigortalılığı <O:P></O:P>


Sayın Kurt, önümüzdeki ağustos ayında askerlik görevim nedeniyle halihazırda çalışmakta olduğum şirketten ayrılıp askerlik görevimi yerine getireceğim. Çalıştığım şirket benimle sözleşme yapmak istiyor ve bu sözleşmeye göre; askere gidecek olmama rağmen işten çıkışımı yapmayacak-sigortalılık halim devam edecek- ve askerde bulunduğum sürede şirket bana belli bir maaş ödemesi yapacak. İşten çıkışım yapılmadığı için kıdem tazminat ve izin haklarım saklı kalacak. Aynı sözleşmede askerlik süresinin bitiminden sonra 2 yıl şirketten ayrılmayacağıma dair bir hüküm de mevcut. Sözleşmenin şartına uymazsam askerlik süresinde ödenen toplam maaş tutarının dolar karşılığının 2 katı kadar tazminat ödeyeceğim maddesi de sözleşmede mevcut. <O:P></O:P>


Sormak istediklerim: <O:P></O:P>


- Aynı anda hem askerde olup hem de sigortalı görünmek yasal yönden sakıncalar içerir mi? <O:P></O:P>


- Böyle bir sözleşme herhangi bir uyuşmazlık durumunda kanunen ne kadar geçerlilik arz eder? <O:P></O:P>


- Şirket bu sözleşmeye rağmen ben askere gittikten sonra işe gelmediğimi öne sürerek tazminatsız vb. diğer haklarımı vermeden beni işten çıkarabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim. Mahir Yanık <O:P></O:P>


Sayın Yanık, askerlik hizmetini yapmakta olan yükümlüler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 3. maddesinin I/E fıkrası hükmü uyarınca sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, Yargıtay, askerlik süresinde iznini kullanırken veya terhislerinden önce izinli sayılmak suretiyle askerlikle ilişkileri fiilen kesilmiş durumdayken hizmet sözleşmesi ile bir işyerinde çalışanların sigortalı sayılmaları gerektiği görüşündedir (Yargıtay 10.HD. E.2859, K.3124, T.10.6.1983). Bu nedenle, askerlik nedeniyle işten ayrıldığınız tarihten sonra sigortalılığınızın devam etmesi mümkün değildir. Ancak, askerlik hizmetini tamamlamanızı müteakip isterseniz askerlik borçlanması yapabilirsiniz. <O:P></O:P>


4857 sayılı yasada askerlik hizmetini yapanlara ücret ödeneceğine ilişkin bulunmamaktadır. Fakat, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 16. maddesine göre, talim veya manevra dolayısıyla silah altına alınan gazeteci, bu müddet zarfında ücret ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. <O:P></O:P>


İşverenle aranızda bu şekilde bir sözleşme yapmanız halinde sigortalı olamazsınız ancak ücret almaya devam edebilirsiniz. Askerlik nedeniyle iş sözleşmeniz tazminatsız feshedilemez. Askere gittiğinize ilişkin bir yazıyı işverene vermeniz gerekmektedir. Dilerseniz, askerlik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirebilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>