<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">08 Temmuz 2005, Cuma Sayı: 25869[/B]

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İŞVERENLERİN ELLİ VEYA DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRDIKLARI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRMALARI GEREKEN ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİNİN (B) FIKRASI KAPSAMINDAKİ TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BKK 2005/9077[/B]

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Karar Sayısı : 2005/9077[/B]

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/6/2005 tarihli ve 39770 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ahmet [/B]<?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:Pers&#111;nName ProductID="Necdet SEZER"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Necdet SEZER[/B]</st1:Pers&#111;nName>
CUMHURBAŞKANI
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">27/6/2005 Tarihli ve 2005/9077 Sayılı Kararnamenin Eki[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KARAR[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Madde 1 —[/B] 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranı %6’dır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 2 —[/B] 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren işyerlerinde oranlar; kamu işyerlerinde özürlüler için %4, eski hükümlüler için %2 olarak; özel sektör işyerlerine özürlüler için %3, eski hükümlüler için %1, terör mağdurları için de %2 olarak belirlenmiştir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 3 —[/B]Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 4 —[/B]Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.