Bugün bölgemizdeki SSK Müdürlüğüne gittim. E-bildirge şifresi almış işverenlerin e-bildirge sözleşmesinin Sayfa 1-2 (Bu kısımda değişiklik yapılmış) imzalayarak (varsa yetkili kişi) tekrar yeniden vermeleri gerektiği söylendi. Yeni değişikliklerle ilgili Sözleşmelerin 1-2 no.lu sayfaları SSK Müdürlüğünce tarafıma verildi.


Bütün SSK Müdürlüklerinin bu uygulamayı yapacağını zannediyorum.


E-Bildirge şifresi alanların dikkatine.
Edited by: kaya