XYisimli gerçek kişi mükellefim, iş merkezi olan ve GELİR VR. mükellefi olarak bağlı olduğu A vergi dairesi kapsamında 4 işçi, B vergi dairesi kapsamında 1 işçi ve C vergi dairesi kapsamında 1 işçi çalıştırıyor. Ücret ödemeleri işçinin çalıştığı işyerinde ödeniyor ve bugüne kadar muhtasarbeyannameleri üç aylık olarak herbir VD için ayrı ayrı veriyordum. Fakat 1 temmuz dan itibaren C vergi dairesi kapsamında 6 işçi daha çalıştırmaya başladı. Bu mükellefin üç aylık stopaj beyanname verme durumu kanun ve yorumlu kitaplardan anladığım kadarıyla toplam işçi sayısı dikkate alınacağı şeklinde ve bundan böyle herbir VD için aylık verileceği şeklindedir.


Sizler bu konuda ne diyorsunuz? Farklı bir bilgi kaynağı olan var mı?


Teşekkürler