OTO TAMİRCİLİĞİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

a- Her türlü benzinli ve mazotlu otomobil, kamyonet,kamyon ve benzeri türde kara nakil vasıtaları ile ilgili olarak harice ayrıca yedek parça satışı yapmamak şartı ile;

- Oto Boya ve Kaportacılığı,
- Oto Şase, Damper ve Karoser tamirciliği,
- Oto Motor Yenileme (Rektifiye) işleri,
- Oto Sibop yuva taşlamacılığı ve motor dikişçiliği,
- Oto döşemeciliği,
- Oto elektrik, bobinaj ve kilometre tamirciliği,
- Oto eksiz ve kaynakçılığı,
- Oto fren tamirciliği,canto ve balatacılık işleri,
- Oto makas tamirciliği,
- Oto rot balans tamirciliği ve far ayarcılığı,
- Oto radyatör ve kalorifer tamirciliği,
- Oto mazot pampa ayar ve enjektör tamirciliği,
- Oto camcılığı,
- Oto motor ve karbüratör tamirciliği,
- Oto lastik, jant düzeltme ve kriko tamirciliği,
- Oto devir daim tamirciliği,
- Oto ziftlemeciliği,
- Traktör tamirciliği,
- Motosiklet, Mobilet, ve Triportör tamirciliği,
- Oto nikelajcılığı,
- Oto kilit ve yay tamirciliği,
- Oto plakacılığı,
- Oto mazot ve benzin depoları tamirciliği,
- Oto akü tamirciliği,

b- Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak,

c- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
d- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
e- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
f- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
g- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
h- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,