<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>MOBİLYA <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H1>
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>( İMALAT , ALIM-SATIM , İTHALAT ,İHRACAT )</H1>


a- Mobilya sanayinin gerektirdiği yatırım tasarruf faaliyetlerinde bulunmak; ağaç metal, metal dışı element plastikten üretilen her türlü mobilyaların, mobilya aksam ve teferruatları ile yedek parçalarının, mobilya iskeletlerinin, hazır mutfakların, dekoratif mobilyaların ve aksamlarının üretimi, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması ticareti, her türlü mobilyaların tamir bakım onarımı ve montajı;
b- Mobilya yapımında kullanılan her türlü kumaşların, astarların, süngerlerin, ağaç kaplamaların, ağaç ve metal, metal dışı element, plastik aksamların, menteşelerin, çıt çıtların, kilitlerin,dekoratif çelik kapıların, dekoratif ağaç kapıların, dekoratif pencerelerin alımı ve satımı, ithal ve ihracı, her türlü mobilya ürünlerinin imalathanelerinin, fabrikaların tesislerin, Show-room’ların, toptan ve perakende satış yerlerinin kurulması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi.
c- Ormanlardan elde edilen ham veya işlenmiş haldeki her türlü ağaçların, tomrukların, odunların, her türlü orman ürünlerinin alım satım, imal, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması ticareti,
ç- Devlet tarafından işletilen orman müdürlüklerinin, özel orman idarelerinin açmış olduğu veya açacağı her türlü orman ürünlerinin ihalelerine katılmak,
d- Her türlü ağaçların, tomrukların işlenmek suretiyle mamul hale getirilmesi, her türlü kerestelerin, mobilyalık kerestelerin, doğramalık kerestelerin, her tür ağaç kaplamaların, ağaçtan mamul sunta, duralit, kontraplak, suntalam, MDF, formika gibi ürünlerin alımı, satımı, ithal ve ihracı
e- Şirketin mobilya orman ürünleri ile ilgili, imalat mobilya, orman ürünleri ve diğer konularla ilgili alım satım, ithalat ihracat, toptancılık perakendecilik, acentelik bayilik, distribütörlük , mümessillik, müşavirlik, şirketin konusu ile ilgili komisyonculuk, ihalelere katılmak, danışmanlık
f- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
g- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkuller, menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil taşıtları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
h- Şirketin gerekli borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının sağlanması için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
i- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
j- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunulması, mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,
k- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.