<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>KUYUMCULUK <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H1>
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>( İMALAT , ALIM-SATIM , İTHALAT ,İHRACAT )</H1>


<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a- [/B]Her türlü kıymetli madenlerin , hurda haldeki, ham haldeki, mamul ve yarı mamul haldeki , altınların, gümüşlerin ,platinlerin, elmasların, pırlantaların , incilerin , maden cevherlerinin , her türlü mücevheratların , her türlü ziynet eşyalarının, her türlü emitasyon takıların, hurda haldeki kıymetli madenlerin , külçe haldeki kıymetli madenlerin, her türlü kıymetli taşların imal, alım, satım , ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti , her türlü kıymetli madenlerin işlenmek suretiyle mamul ve yarı mamul hale getirilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b- [/B]Sarrafiye , kuyumculuk ve mücevherat merkezlerinin , kuyumcu dükkanlarının , ayar ve analiz labaratuvarlarının , toptan ve perakende satış merkezlerinin , imalathanelerin kurulması, işletilmesi, kiraya verilmesi, kiraya alınması, şirketin bu konu ile ilgili olarak her türlü kuyumculuk ve sarrafiye malzemelerinin , kuyumculukta kullanılan her türlü ayrıştırıcıların , birleştiricilerin, her türlü ayar ve analiz cihazlarının , hassas terazilerin, ölçüm aletlerinin , kıymetli madenlerin ve kıymetli taşların işlenmesinde kullanılan her türlü alet , cihaz ve malzemelerin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması , ticareti,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c- [/B]Her türlü kuyumculuk hizmetlerinin sunulması , kuyumcu dükkanlarının işletilmesi , kuyumcu atölyelerinin işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması , devir edilmesi, her türlü ziynet eşyalarının, her türlü takıların , mücevheratların, kıymetli madenlerden mamul eşyaların bakım, onarım, tamir hizmetlerinin sunulması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d- [/B]Kuyumculukta kullanılan her türlü hassas terazilerin ayar ve analiz cihazlarının yedek parçalarının imal, alım satım ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması , ticareti,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e- [/B]Şirketin bu konu ile ilgili altın borsasına gerekli izin ve müsaadelerin alınarak katılması , faaliyetlerde bulunması , her türlü hurda altınların alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması , ticareti,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f- [/B]Kuyumculuk ve mücevherat sanayiinin gerektirdiği yatırım, tasarruf ve faaliyetlerde bulunması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">i- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">j- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">k- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.