<H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>FOTOĞRAFÇILIK<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1- [/B]Muhtelif negatif film slayt (dia pozitif) banyo yapılması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2- [/B]Her marka ve çeşit filmden standart baskı, her ebatta agrandisman baskı, vesikalık fotoğraf baskısı, duratrans ve süper parlak baskı yapılması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3- [/B]Slayttan slayt çoğaltma, negatif ve slayt re prodüksiyon, slayttan direkt baskı, slayttan ara negatif ve her ebatta baskı yapılması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4- [/B]Sergi ve fotoğraf panoları hazırlanması,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5- [/B]Her türlü film, pil, fotoğraf makinaları, fotoğrafla ilgili makinalar, fotoğrafla ilgili makine malzemeleri ve bunlara ait aksesuarların alım, satımı, pazarlaması, ithal ve ihracını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6- [/B]Kamu ve özel kesim, kişi ve kuruluşları için tanıtım ürünleri ile tanıtım amacı ile ilgili her türlü basılı yayın tasarımı hazırlanması, pazarlama ve dağıtımı, gerektiğinde bu ürünlerin ithal ve ihracını yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7- [/B]Türkiye’nin tarihi , turistik, doğal ve kültürel güzelliklerini, yurt içi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla slaytlar, fotoğraflar çekerek broşür ve kitaplar hazırlamak, sergiler açmak, fuar ve panayırlara katılmak, yaptığı faaliyetlerle Türk fotoğraf sanayiine katkıda bulunmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">8- [/B]Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">9- [/B]Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">11- [/B]Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">12- [/B]Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13- [/B]Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,