Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: V Levhası Listesinin geç verilmesi kazanı

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

  ANTALYA

  DAVACI : Rıza Sönmez
  Merkez Mah. Atatürk Cad. Torgay İşh. Kat: 1 No : 22 Kemer / Antalya
  DAVALI : Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü Antalya
  DAVANIN KONUSU : 11.07.2000 gün Cilt No: 19 Sıra No: 46 sayılı Ceza İhbarnamesiyle
  tebliğ olunan Özel Usulsüzlük Cezası kesme işleminin iptalinden ibarettir.

  DAVA KONUSU CEZANIN :

  1 – Türü : Özel Usulsüzlük Cezası
  2 – Miktarı : 300.000.000. TL
  3 – Dönemi : 2000
  4- Tebliğ Tarihi : 21.07.2000
  5- Vergi Numarası : 779 004 7935

  OLAYLAR :

  1 – Ben Rıza Sönmez Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Kemer Vergi Dairesinde 779 004 7935 vergi numarası ile kayıtlı gelir vergisi mükellefiyim.
  2 – 219 sayılı Vergi Usul Kanunun 149. maddesine istinaden 13 Nisan 1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 272 Seri nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde dava konusuna sebep olan uygulama açıklanmıştır. Tebliğin 3. paragrafında 3568 sayılı yasa ile yetki almış Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin, Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 24/a maddesince defterini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalıştıkları mükelleflerin vergi levhalarını tastik edebilecekleri belirtilmiştir.
  Yine aynı tebliğin 4. paragrafında 3. paragrafta sayılan kişilerin her yılın Mayıs ayı
  sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayının 25`ine kadar bunların bağlı oldukları vergi dairelerine Vergi Usul Kanunu`nun 149 uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildirecekleri belirtilmiştir.
  Yine aynı tebliğin 6. paragrafında da aynen “levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı Kanunun
  mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir” denilmektedir.
  3 – 3568 sayılı yasa ile yetki almış meslek mensubu olarak tarafımca 25 Haziran 2000 tarihine kadar Kemer vergi dairesine verilmesi gereken yazı sehven 30 Haziran 2000 tarihinde 12055 kayıt no ile verilmiştir. Kemer Vergi dairesince de Mükellef Listesini süresinde getirmediğimden ötürü VUK Mükerrer 355 maddesine istinaden adıma 300.000.000.TL özel usulsüzlük cezası kesildiği 19 Cilt ve 46 Sıra nolu Ceza ihbarnamesi ile 21.07.2000 tarihinde tebliğ edilmiştir.
  Ceza Kesme işlemi aşağıda açıklayacağım nedenlerle hukuka aykırı bulunmaktadır.

  CEZA KESME İŞLEMİNİ HUKUKA AYKIRI KILAN NEDENLER :

  1 – Adıma tebliğ Edilen ceza ihbarnamesi VUK Mükerrer 355 maddesi gereğince tanzim edilmiştir. İlgili Madde değişiklikten sonra aynen şöyledir :
  “ BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜKERRER 257 NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA
  MÜKERRER MADDE 355 - Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan
  zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 300.000.000 lira,
  2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 150.000.000 lira,
  3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 76.000.000 lira,
  Özel usulsüzlük cezası kesilir.
  Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.”
  2 - Yukarıda aynen ifade edilen VUK Mükerrer 355. Maddesindeki özel usulsüzlük cezasının uygulanabilmesi için ilgiliye, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  3 – Tarafıma VUK Mükerrer 355 madde ile ilgili hiçbir yazılı tebliğ yapılmamıştır. Tarafıma 272 Seri Nolu Tebliğdeki ödev için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda hakkınızda VUK’ nun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceği YAZILI olarak bildirilmemiştir. Madde hükmünde öngörülen yazılı olarak bildirim şartına uyulmadan adıma gönderilen ceza ihbarnamesi hukuka aykırıdır.

  HUKUKSAL NEDENLER :
  Vergi Usul Kanunu mevzuatı ve ilgili yasal düzenlemeler

  MADDİ DELİLLER :
  1- Ceza İhbarnamesi
  2- Mükellef Bildirimini içeren Dilekçe
  3- Diğer deliller

  SONUÇ :

  Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki nedenlerle dava konusu ceza kesme işleminin iptaline ve yargılama giderlerinin davalı vergi dairesi müdürlüğüne yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> DAVACI </H1>
  Rıza Sönmez

  EKLER :
  1- Dava Konusu Ceza İhbarnamesi
  2- Mükellef Bildirimini İçeren Dilekçe Sureti
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  ANTALYA

  İTİRAZA CEVAP VEREN (DAVACI ) : Rıza Sönmez
  Merkez Mah. Atatürk Cad. Torgay İşh. Kat: 1 No : 22
  Kemer / Antalya
  (İTİRAZ EDEN ) DAVALI : Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü Antalya
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">MAHKEME KARARININ TARİHİ : 09.04.2001</H1>
  ESAS NO : 2000/725
  KARAR NO : 2001/212
  KARARA İTİRAZIN TEBLİĞ TARİHİ : 25.05.2001

  DAVANIN KONUSU : Kemer Vergi Dairesinin 11.07.2000 gün Cilt No: 19 Sıra No: 46 sayılı Ceza İhbarnamesinin iptaline ilişkin Antalya Vergi Mahkemesince 09.04.2001 tarihinde verilen 2000/725 Esas ve 2001/212 Nolu kararının onanmasından İbarettir.

  DAVA KONUSU CEZANIN :

  1 – Türü : Özel Usulsüzlük Cezası
  2 – Miktarı : 300.000.000. TL
  3 – Dönemi : 2000
  4- Tebliğ Tarihi : 21.07.2000
  5- Vergi Numarası : 779 004 7935

  İTİRAZA CEVAP :

  13 Nisan 1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 272 Seri nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde dava konusuna sebep olan uygulama açıklanmıştır. Tebliğin 3. paragrafında 3568 sayılı yasa ile yetki almış Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayının 25`ine kadar bunların bağlı oldukları vergi dairelerine bir yazı ekinde bildirecekleri belirtilmiştir. Yine aynı tebliğin 6. paragrafında da aynen “levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir” denilmektedir.
  3568 sayılı yasa ile yetki almış meslek mensubu olarak tarafımca 25 Haziran 2000 tarihine kadar Kemer vergi dairesine verilmesi gereken yazı sehven 30 Haziran 2000 tarihinde 12055 kayıt no ile verilmiştir. Kemer Vergi dairesince de Mükellef Listesini süresinde getirmediğimden ötürü VUK Mükerrer 355 maddesine istinaden adıma 300.000.000.TL özel usulsüzlük cezası kesildiği 19 Cilt ve 46 Sıra nolu Ceza ihbarnamesi ile 21.07.2000 tarihinde tebliğ edilmiştir.
  Tebliğ ile mükerrer 355. madde hükmüne göre ceza kesileceği belirtilmiştir. Maddeye göre özel usulsüzlük cezasının kesilebilmesi için tarafıma, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceği yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ancak Tarafıma VUK Mükerrer 355 madde ile ilgili hiçbir yazılı bildirim yapılmamıştır. Madde hükmünde öngörülen yazılı olarak bildirim şartına uyulmadan adıma gönderilen ceza ihbarnamesi hukuka aykırıdır.
  Vergi mahkemesine yapmış olduğum başvuru üzerine Antalya Vergi Mahkemesi de kararında aynen “davacıdan, süresinde yerine getirilmediği veya eksik yerine getirildiği takdirde V.U.K.’nun mükerrer 355. maddesinin uygulanacağı yönünde bildirimi de içeren bir yazı tebliğ edilerek bilgi istenilmiş olmadığından, Sadece tebliğ ile getirilen düzenleme gerekçe gösterilerek özel usulsüzlük cezası kesilmesi yukarıda anılan yasa hükümlerine uyarlılık taşımamaktadır. Bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet bulunmamıştır.” Denilerek tanzim edilen özel usulsüzlük cezasını iptal etmiştir. Vergi mahkemesi kararı yerinde olup onanması gerekmektedir.


  HUKUKSAL NEDENLER :
  Vergi Usul Kanunu mevzuatı ve ilgili yasal düzenlemeler

  MADDİ DELİLLER :
  1- Ceza İhbarnamesi
  2- Mükellef Bildirimini İçeren Dilekçe
  3- Diğer deliller

  SONUÇ :

  Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki nedenlerle Antalya vergi mahkemesince 09.04.2001 tarihinde verilen 2000/725 Esas ve 2001/212 Nolu kararının onanmasını saygılarımla arz ederim.
  22.06.2001

  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> DAVACI </H1>
  Rıza Sönmez
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 3. #3
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> T.C</H1>
  ANTALYA<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  VERGİ MAHKEMESİ
  ESAS NO:2000/725
  KARAR NO:2001/212

  DAVACI :Rıza Sönmez
  Merkez Mah.Atatürk Cad.Torgay İşhanı
  K:1 N:22 KEMER/ANTALYA

  DAVALI :Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü
  KEMER/ANYALYA

  DAVANIN ÖZETİ:Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı adına,vergi levhalarını tasdik ettiği mükelleflere ilişkin listeyi sureti içinde dairelerine bildirmediği gerekçesiyle kesilen 300.000.000
  TL. özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada,davacı;söz konusu
  bildirimi Haziran ayının 25’ine kadar yapması gerekirken sehven 30 Haziran 2000 tarihinde yaptığını, mükerrer 355. maddenin uygulanması ve ceza kesilebilmesi için kendisine tebliğ yapılması, buna rağmen cevap verilmemesi gerektiğini,tarafına yazı ile yapılmış bir tebligat bulunmadığını ileri sürerek dava konusu özel usulsüzlük cezasının iptalini istemektedir.
  SAVUNMANIN ÖZETİ : Vergi Usul Kanunu ile ilgili 272 seri no’lu genel tebliğ uyarınca bildirim görevini süresinde yapmayan davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasının yasal olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Antalya Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü;
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 149.maddesinde;Kamu İdare ve Müesseseleri ile gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Vergi dairelerince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasıllarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur oldukları hükmü yer almıştır.
  Aynı Kanunun mükerrer 355. maddesinde ise ; bu kanunun 86,148,149,150,256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257.maddede getirilen zorunluluklara uymayanlara belirtilen oranda özel usulsüzlük cezası kesileceği, aynı maddenin devamında ise cezanın kesilebilmesi için yazının tebliğine rağmen süresinde cevap verilmemesi veya eksik cevap verilmesinin ve ceza kesileceğinin bildirilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.
  Dosyanın incelenmesinden ;serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacının 2000 yılı Mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını tasdik ettiği mükelleflerin listesini 272 seri no’lu Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca Haziran ayının 25’ine kadar vergi dairesine bildirmesi gerektiği halde bu bildirimi süresinden sonra 30 Haziran’da yaptığı,bu nedenle anılan 149. madde hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle dava konusu 300.000.000-TL özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmaktadır.
  Bu durumda davacıdan süresinde yerine getirilmediği veya eksik yerine getirildiği taktirde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin uygulanacağı yönünde bildirimi de içeren bir yazı tebliğ edilerek bilgi iştenmiş olmadığından, sadece tebliğle getirilen düzenleme gerekçe gösterilerek özel usulsüzlük cezası kesilmesi yukarıda anılan yasa hükümlerine uyarlık taşımamaktadır.Bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet bulunmamıştır.
  Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE,dava konusu özel usulsüzlük cezasının iptaline,aşağıda dökümü gösterilen 7.330.000.-TL yargılama giderlerinin davalı idareden alınıp
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  18.Kasım.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  1,432
  Sayın Sönmez,

  Biliyorsunuz ki, aksine bir de VDDGK var. Ve vergi daireleri benzeri bilgi isteme ile ilgili ceza davalarında kararı savunmalarında sıkça kullanıyorlar.

  Dava açmak isteyenler daha dikkatli olmalıdırlar.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •