Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Dairede yapılan tebliğ hk.( 04/2005 )

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609
  <DIV =Secti&#111;n1>
  Dairede yapılan tebliğ hk.( 04/2005 )  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Usul Gelir Müdürlüğü

  SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/ 32093-
  KONU : Dilekçeniz.
  İLGİ : a) gün ve sayılı yazımız.
  b) gün ve sayılı yazınız.

  İlgi (a) yazımız ekinde gönderilen, Dairenizinhesap numaralı mükellefi tarafından Defterdarlığımıza verilen dilekçede;

  -09.11.2004 tarih ve 12/22 sayılı vergi/ceza ihbarnamesi ile tarh edilendamga vergisi ve kesilen vergi zıyaı cezasının şirketi temsile yetkili olmayanisimli çalışanadairede tebligat yapıldığını,

  -Şirketin yetkilisi olmadığı bahisle yapılan tebligat nedeniyle, kanuni haklarından yararlanamadığını,

  -Dilekçe ekinde, TicaretSicil Gazetesi veİmza sirkülerini ibraz ederek, Yönetim Kurulu Başkanı’in şirketin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğunu,

  -belirterek, adına düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesine ilişkin dairede yapılan tebliğ işleminin geçersiz sayılarak tebligatın yenilenmesi gerektiği hususunda görüş talep edilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak, İlgi (b) yazınızda;

  -Anılan mükellefin yapmış olduğu alımı ihalesinin firmalarının uhdesinde kalması nedeniyle söz konusu ihaleden doğan damga vergisinin tahsil edilmesi için ihale makamı tarafından dairenize hitaben yazılan 08.11.2004 gün ve 15628 sayılı yazıyı dairenize getirerek damga vergisini ödemek istediğini,

  Söz konusu, yazının incelenmesi sonucunda damga vergisinin ödeme süresinin geçtiği anlaşıldığından, anılan mükellef adına 09.11.2004 gün ve 12/22 no’lu vergi/ceza ihbarnamesi ile17.733.05. - YTL(17.733.050.000.-TL)damga vergisi tarh edilip, 17.733.05.-YTL (17.733.050.000.-TL) vergi zıyaı cezası kesilerekevrakı dairenize getiren, şirketin kurumsal satış temsilcisi aynı gün tebliğ edildiğini,

  -İlgili evrakı elden getiren’in ihale kararından doğan damga vergisini 09.11.2004 gün ve 069579 no’lu makbuzla aynı gün dairenizeödediğini, vergi ziyaı cezasıiçin ise uzlaşma talebinde bulunacağını belirtmiş ise de uzlaşma talebinde bulunmadığını,

  - ’in şirketin çalışanı olduğu, söz konusu tebligatı isteği üzerine şirketin kaşesini kullanmak suretiyle tebellüğ ettiği belirtilmektedir.


  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tebliğ esasları“ başlıklı 93 üncü maddesinde; “ Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.

  Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.“ hükmü yer almaktadır..

  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise; “ Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.

  Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.

  (2365 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle eklenen fıkra) Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir.)” hükmü mevcuttur.

  Bu itibarla, yukarıda ki açıklamalarda da belirtildiği gibi tebliğ, prensip olarak posta veya memur vasıtası ile muhatabın bilinen adresinde yapılır. Ancak, ilgilinin kabul etmesi şartı ile tebligat daire veya komisyonda yapılabilir.

  Burada ilgiliden kasıt, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 94 üncü maddesi gereğince, mükellefler ve bunların kanuni temsilcileri, umumi vekilleri veya vergi cezası kesilenler , tüzel kişilerde ise; bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcileridir.

  Buna göre, adı geçen şirketin çalışanı ’e Dairenizde yapılan tebligatın geçersiz sayılarak tebliğ işleminin yenilenmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesi ile gereğinin yapılarak, sonucundan Mükellefe ve Defterdarlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

  Tezcan ATAY
  Defterdar a.
  Defterdar Yardımcısı V.
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  21.Kasım.2005
  Nereden
  Türkiye
  Mesajlar
  5
  usul gelir müdürlüğü çok yerinde bir karar almış.Vergi dairelerinin daha dikkatli ve bilinçli davranması zaman ve para kaybını en aza indirecektir.

 3. #3
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609

  Keşke tüm sorunlar böyle çözümlense. Malesef dava açmadan maliye tavrını değiştirmiyor. İlla zorla...

  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •