Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: SM Faaliyetin Çalışanların cep tel.gid.

 1. #1
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610


  Serbest meslek faaliyeti ile iştigal edenlerin kendilerinin ve personelinin kullandığı cep telefonlarına ait giderler ile personele verilen yemek bedellerinin kazancın elde edilmesinde gider olarak indirilip indirilmeyeceği hk.(06/2001)


  <CENTER>T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  DEFTERDARLIĞI

  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
  </CENTER>
  SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-68
  KONU :  İLGİ : Bila tarihli dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde; ................ Vergi Dairesi Müdürlüğünün ................ vergi numarasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyeti işi ile iştigal etmekte olduğunuzu belirterek, söz konusu işinizin yürütülmesi sırasında kendinizin ve personelinizin kullandığı (2) adet cep telefonuna ait giderler ile personele verilen yemek giderlerinin kazancın elde edilmesinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda görüşümüz talep edilmiştir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  Yine aynı Kanunun 68’inci maddesinin 2’inci bendinde; Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücretleri, meslek, ilan ve reklam vergileri ile işyeriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçların mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, cep telefonlarınızın işyerinize kayıtlı olması, söz konusu cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin serbest meslek kazancınızın işin ehemmiyetine uygun olması ve iş hacminizle mütenasip bulunması halinde serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
  Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 23’üncü maddesinde ise “ücretlerde müteferrik istisnalar” sayılmış olup, söz konusu maddenin 8 inci bendinde; “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin(4369 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle artırılan tutar, Yürürlük: 29.7.1998) 800.000 (228 Seri Nolu G.T. ile 1.1.2000’den itibaren 2.100.000.-) lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)” hükmü yer almıştır.

  Ancak, söz konusu yemek bedeli tutarı 2000/1689 sayılı Kararın 2 nci maddesiyle 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere 2.350.000 TL. olarak değiştirilmiştir.
  Diğer taraftan, 26.7.1995 tarih ve 22355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 186 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1/b bölümünde; “Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesinin 2 numaralı bendinde, “Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri,....” nin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği, 57.maddesinin 4 numaralı bendinde, “işçilerin iaşe .... gideri....” nin zirai kazancın gerçek usulde tespitinde zirai hasılattan indirileceği, 68.maddesinin 2 numaralı bendinde de “Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen .... müstahdem ücretleri....” nin serbest meslek kazancının tespitinde, mesleki hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

  Yukarıda açıklanan şekilde işverenler tarafından; işyerinde veya işyerinin müştemilatında, hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler, ticari, zirai ve mesleki kazancın gerçek usulde tespitinde, hasılattan gider olarak indirilebilecektir.

  Bu uygulamada sözü edilen giderlerin, Vergi Usul Kanunu ve bu Kanunla ilgili olarak yayımlanan Genel Tebliğlerde belirtilen esaslara göre tevsik edileceği tabiidir. Ancak, ücret sayılarak vergiden istisna edilen bu menfaat için işverenlerce ayrıca ücret bordrosu düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.” denilmiştir.
  Aynı tebliğin 2/b bölümünün son paragrafında da: “Bu hükümlere göre işverenler, civar lokantalardan veya yemek verme hizmeti sağlayan diğer kuruluşlardan hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağladıkları menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmı ile vergiye tabi olacak kısmını belirlemeleri bakımından, ücret bordrosunda bu hususu göstermek zorundadırlar. İşverenler yaptıkları bu ücret ödemelerini ücret bordrosuna dayandırarak, genel hükümlere göre gider yazacaklardır. Lokantalar veya yemek verme hizmetini sağlayanlardan alınan faturalar (götürü mükellefler için gider pusulası), bu bordronun eki niteliğinde gider belgesi kabul edilecektir.” şeklinde belirtilmiştir.

  Bu itibarla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri ve tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda;

  - İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatin tamamının hasılattan gider olarak indirilmesi,
  - İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmı ile vergiye tabi olacak kısmını belirlemeleri bakımından, ücret bordrosuna dayandırarak genel hükümler çerçevesinde gider olarak indirilebilecektir. Diğer bir anlatımla bu şekilde sağlanan menfaatin Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin 8’inci bendine göre belirlenen miktarı aşan kısmının aynı Kanunun 61’inci maddesine göre ücret olarak değerlendirilerek genel hükümler çerçevesinde yine aynı Kanunun 68’inci maddesinin 2’nci bendine göre gider olarak indirilmesi,
  mümkün bulunmaktadır.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  03.Eylül.2005
  Nereden
  İSTANBUL
  Mesajlar
  323
  Teşekkürler Üstat... Sonunda cep telefonunun gider olarak yazabileceğini öğrene bildik. Çok kişiye sormama rağmen olumlu cevap alamamıştım

 3. #3
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,610

  Bu olay yanlız mükteza talebinde bulunan için geçerlidir. Genelde görüş bu yöndedir. Ancak ihtilafda bu mükteza örnek teşkil etmez. Buraya dikkat edelim.
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  08.Şubat.2005
  Nereden
  Avanos
  Mesajlar
  896


  Bundan iki yıl önceki defterlerimizin incelenmesinde yemek giderlerimizin tamamı incelem elemanlarınca red edildi.


  Bu konuda ne kadar ısrar cı olduysata olmadı.


  Özüm sözüm
  sözüm TÜRKÇE

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •