ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan, ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretlilerin yararlanacağı özel gider indiriminin uygulanması usul ve esaslarına ilişkin Gelir Vergisi Kanun Maddesi ile Gelir Vergisi Genel Tebliğleri aşağıdadır.


<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR vAlign=top>
<TD>
<UL>
<LI>Gelir Vergisi Kanunu Madde 63 </LI>[/list]</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD>
<UL>
<LI>176 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği </LI>[/list]</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD>
<UL>
<LI>178 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği </LI>[/list]</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD>
<UL>
<LI>182 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği </LI>[/list]</TD></TR></T></TABLE>2005 YILI HARCAMALARINA UYGULANMAK ÜZERE

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alman tarife 2005yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.3.300 Yeni Türk Lirasına kadar %8'i 6.600 Yeni Türk Lirasının 3.300Yeni Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı 6.600Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600Yeni Türk Lirası için %7'si, aşan kısmı için %4'ü.

2004 YILI HARCAMALARINA UYGULANMAK ÜZERE

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alman tarife 2004 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 3.000.000.000 Türk Lirasına kadar %8'i6.000.000.000 Türk Lirasının 3.000.000.000 Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı 6.000.000.000 Türk Lirasından fazlasının, 6.000.000.000 Türk Lirası için %7'si, aşan kısmı için %4'ü.