SM, SMMM VE YMM’LİK MEVZUATI AÇISINDAN RAKAMSAL HADLER


<TABLE =MsoTableGrid id=table2 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#cc0033>
<T>
<TR>
<TD =Normal vAlign=center align=middle height=30>İMZALATMA KAPSAMINDA MÜKELLEFLER </TD></TR></T></TABLE>
<TABLE =MsoTableGrid id=table3 cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal> </TD>
<TD =Normal>1997 </TD>
<TD =Normal>1998 </TD>
<TD =Normal>1999 </TD>
<TD =Normal>2000 </TD>
<TD =Normal>2001 </TD>
<TD =Normal vAlign=top>2002 </TD>
<TD =Normal vAlign=top>2003 </TD>
<TD =Normal vAlign=top>2004 </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =Normal>AKTİF TOPLAM </TD>
<TD =Normal>200.000.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>355.600.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>540.867.600.000.TL </TD>
<TD =Normal>843.753.456.000.TL </TD>
<TD =Normal>1.292.630.294.592.TL </TD>
<TD =Normal>2.055.282.168.401. TL. </TD>
<TD =Normal vAlign=top>2.641.037.586.395. TL. </TD>
<TD =Normal>2.936.833,79YTL. </TD></TR>
<TR bgColor=#ffffff>
<TD =Normal>NET SATIŞLAR TOPLAMI </TD>
<TD =Normal>400.000.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>711.200.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>1.081.735.200.000.TL </TD>
<TD =Normal>1.687.506.912.000.TL </TD>
<TD =Normal>2.585.260.589.184.TL </TD>
<TD =Normal>4.110.564.336.802. TL. </TD>
<TD =Normal vAlign=top>5.282.075.172.790.TL. </TD>
<TD =Normal>5.873.667,59YTL </TD></TR></T></TABLE>
4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğe Göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları
çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.
<TABLE =MsoTableGrid id=table4 height=30 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#cc0033>
<T>
<TR>
<TD =Normal align=middle width=901>İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER </TD></TR></T></TABLE>
<TABLE =MsoTableGrid id=table5 cellSpacing=1 cellPadding=3>
<T>
<TR>
<TD =Normal width=20 bgColor=#cccccc>1</TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>II. SINIF TACİRLERDEN </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>1997 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>1998 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>1999 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>2000 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>2001 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>2002 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>2003 </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>2004 </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal width=20 bgColor=#cccccc>a</TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>
Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>7.000.000.000.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>12.446.000.000.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>18.930.366.000.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>29.531.370.960.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>45.242.060.310,72.TL. </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>71.934.875.994. TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>92.436.315.652.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>102.789,18YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal width=20 bgColor=#cccccc>b</TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>
Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>3.500.000.000.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>6.223.000.000.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>9.465.183.000.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>14.765.685.480.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>22.621.030.155,36.TL. </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>35.967.437.947. TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>46.218.157.761.TL </TD>
<TD =Normal bgColor=#cccccc>51.394,59YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal width=20>2 </TD>
<TD =Normal>
Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı </TD>
<TD =Normal>7.000.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>12.446.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>18.930.366.000.TL </TD>
<TD =Normal>29.531.370.960.TL </TD>
<TD =Normal>45.242.060.310,72.TL. </TD>
<TD =Normal>71.934.875.994. TL </TD>
<TD =Normal>92.436.315.652.TL </TD>
<TD =Normal>102.789,18YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal width=20>3 </TD>
<TD =Normal>
Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı </TD>
<TD =Normal>5.000.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>8.890.000.000.TL </TD>
<TD =Normal>13.521.690.000.TL </TD>
<TD =Normal>21.093.836.400.TL </TD>
<TD =Normal>32.315.757.364,8.TL. </TD>
<TD =Normal>51.382.054.210. TL </TD>
<TD =Normal>66.025.939.659.TL. </TD>
<TD =Normal>73.420,84YTL. </TD></TR></T></TABLE>
Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Yeniden Değerleme, Kurumlar Vergisi İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnasına ilişkin işlemlerle ilgili aşağıda yıllar itibariyle belirlenen hadlerin aşılması halinde söz konusu işlemlerin
yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi zorunludur.
<TABLE =MsoTableGrid id=table6 cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR align=middle bgColor=#cc0033>
<TD =Normal height=30>İŞLEMLER </TD>
<TD =Normal height=30>1998-1999 YILI 20 SIRA NO.LU TEBLİĞ </TD>
<TD =Normal height=30>2000-2001 YILI 25 SIRA NO.LU TEBLİĞ </TD>
<TD =Normal height=30>2002 32 SIRA NO.LU TEBLİĞ </TD>
<TD =Normal height=30>2003 (*) 32 SIRA NO.LU TEBLİĞ </TD>
<TD =Normal height=30>2004 (*) 32 SIRA NO.LU TEBLİĞ </TD>
<TD =Normal height=30>2005 (*) 32 SIRA NO.LU TEBLİĞ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal>
YENİDEN DEĞERLEME </TD>
<TD =Normal>25 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>200 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>500 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>795 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>1.021 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>1.135.000.YTL </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal>
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI </TD>
<TD =Normal>2,5 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>20 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>50 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>79 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>101 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>112.000.YTL </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal>
YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI </TD>
<TD =Normal>12 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>100 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>250 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>397 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>510 MİLYAR </TD>
<TD =Normal>567.000.YTL </TD></TR></T></TABLE>
* 2004 ve takip eden yıllar için Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde sözkonusu hadler, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.
NOT :
1998 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 77,8
1999 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 52,2
2000 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 56
2001 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 53,2
2002 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 59
2003 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 28,5
2004 Yılı yeniden değerleme oranı& nbsp; % 11,2