<TABLE style="WIDTH: 713pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=949 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=91>
<COL style="WIDTH: 75pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3657" width=100>
<COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150>
<COL style="WIDTH: 137pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 6656" width=182>
<COL style="WIDTH: 80pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3913" width=107>
<COL style="WIDTH: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4315" width=118>
<COL style="WIDTH: 73pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3547" width=97>
<COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3803" width=104><T>
<T>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset" height=15>
<TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 713pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 23.25pt" width=949 colSpan=8 height=31 rowSpan=2 ="xl34">KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRYENEN TABLO (01.01.2005)</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12pt" height=16></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset" height=15>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 45.75pt" width=91 height=61 rowSpan=4 ="xl40">İade Hakkı Doğuran İşlem</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=100 rowSpan=4 ="xl40">Teminatsız ve Raporsuz Nakit İade Sınırı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=150 rowSpan=4 ="xl40">Kendi Borçlarına Mahsup Sınırı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=182 rowSpan=4 ="xl40">Mal veya Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin Vergi Borçlarına Mahsup İmkanı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=107 rowSpan=4 ="xl40">YMM Tasdik Raporu ile İade Alma Hakkı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=118 rowSpan=4 ="xl40">YMM Tasdik Raporu İle İade Sınırı ( Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamayanlar için )</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=97 rowSpan=4 ="xl40">İndirimli Teminattan Faydalanma Hakkı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8" width=104 rowSpan=4 ="xl40">Teyit Yapılan Belgeler</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 12pt" height=16></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset" height=15>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 43.5pt" width=91 height=58 rowSpan=3 ="xl43">11 / 1 - a Mal İhracı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl44">4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl44">Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28, 84, 86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl46">Sınırsız ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28,84,86 No.lu Tebliğ)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl44">Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl44">209.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl44">84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl47">G.B. Teyidi Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 21pt; mso-height-source: userset" height=28></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset" height=14>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 43.5pt" width=91 height=58 rowSpan=3 ="xl24">11 / 1 - a Hizmet İhracı</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl44">4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28, 84,86 No.lu Tebliğ)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl44">209.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">DAB Teyidi Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset" height=15>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 44.25pt" width=91 height=59 rowSpan=3 ="xl24">11 / 1 - b Yolcu Beraberi</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl44">4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28,84,86 No.lu Tebliğ)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Var 1,15,23,31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl25">53.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">DAB Teyidi Özel Fatura</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29></TR>
<TR style="HEIGHT: 28.5pt; mso-height-source: userset" height=38>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 28.5pt" width=91 height=38 ="xl24">11 / 1 - b (90)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 ="xl25">1.000.YTL 90 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" ="xl27">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" ="xl27">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" ="xl27">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" ="xl27">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" ="xl27">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 ="xl26">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset" height=14>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 42.75pt" width=91 height=57 rowSpan=3 ="xl24" x:str="11 / 1 - c ">11 / 1 - c </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl44">4.000.YTL 84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu ) 28,84,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28,84 No.lu Tebliğ)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Var 1, 23,31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl44">209.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">84 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">G.B. Teyidi Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 21pt; mso-height-source: userset" height=28></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset" height=14>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 41.25pt" width=91 height=55 rowSpan=3 ="xl24">13 / a</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl25">200.YTL 73 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25" x:str="Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) ">Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81, 83,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Var 8, 23,31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl44">209.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset" height=14>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 39pt" width=91 height=52 rowSpan=3 ="xl24"> 13 / b</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl25">200.YTL 73 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25" x:str="Sınırsız 81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)l ">Sınırsız 81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)l</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81, 83,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Var 8, 23No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl44">209.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset" height=15>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 42pt" width=91 height=56 rowSpan=3 ="xl24">13 / c</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl25">200.YTL 73 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25" x:str="Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)l ">Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)l</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81, 83,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.5pt; mso-height-source: userset" height=26></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-height-source: userset" height=14>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 39pt" width=91 height=52 rowSpan=3 ="xl24">13 / d</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl25">4.000.YTL 72, 73 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25" x:str="Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) ">Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81, 83 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">Var 72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 rowSpan=3 ="xl44">209.000.YTL 31 No.lu YMMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 rowSpan=3 ="xl25">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 rowSpan=3 ="xl26">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.25pt; mso-height-source: userset" height=23></TR>
<TR style="HEIGHT: 21pt; mso-height-source: userset" height=28>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 21pt" width=91 height=28 ="xl24">13 / e</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 645pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=858 colSpan=7 ="xl25">BAKANLIKÇA USUL VE ESASLAR HENÜZ BELİRLENMEDİ</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 43.5pt; mso-height-source: userset" height=58>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 43.5pt" height=58 ="xl28" x:num>14</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 ="xl29">1.000.YTL 81 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 ="xl29">Sınırsız 50,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 ="xl29">Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81,82,83,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 ="xl29">Var 6, 23, 31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 ="xl29">209.000.YTL 31 No.lu YMM Tebliği</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 ="xl29">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 ="xl30">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 45pt; mso-height-source: userset" height=60>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 45pt" height=60 ="xl28">15 / 1-a</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=100 ="xl29">200.YTL 73 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=150 ="xl29">Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=182 ="xl29">Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81,82,83,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=107 ="xl29">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=118 ="xl29">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 73pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=97 ="xl29">Yok</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 78pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid" width=104 ="xl30">Teminat Mektubu</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-height-source: userset" height=15>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; HEIGHT: 39pt" width=91 height=52 rowSpan=3 ="xl24">15 / 1 - b</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 75pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid" width=100 rowSpan=3 ="xl25">200.YTL 73 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid" width=150 rowSpan=3 ="xl25" x:str="Sınırsız 10,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) ">Sınırsız 10,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 137pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid" width=182 rowSpan=3 ="xl25">Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu) 81, 82, 83,86 No.lu Tebliğ</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 80pt; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid" width=107 rowSpan=3 ="xl25">[b]Var<SPAN sty