FATURADÜZENLEMESÜRESİ
( MADDE:231/5)
FATURA, MALIN TESLİMİVEYA HİZMETİNİN YAPILDIĞI TARİHTENİTİBAREN AZAMİ YEDİ GÜN İÇİNDE DÜZENLENİR. BU SÜRE İÇERİSİNDE DÜZENLENMEMİŞ FATURALAR HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILIR.