FATURA DÜZENLEME MECBURİYETİ
(V.U.K. MADDE:232)


<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR bgColor=#bb0000>
<TD width=274 height=40>MİKTAR </TD>
<TD width=293 height=40>UYGULAMA DÖNEMİ </TD>
<TD width=293 height=40>DAYANAĞI </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274>5.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293>01/01/1995-31/12/1995 </TD>
<TD width=293>1994/6296 SAYILI B.K.K. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274 bgColor=#cccccc>10.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293 bgColor=#cccccc>01/01/1996-28/07/1998 </TD>
<TD width=293 bgColor=#cccccc>1995/7595 SAYILI B.K.K. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274>15.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293>29/07/1998-31/12/1998 </TD>
<TD width=293>4369 S.K. 19. MAD. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274 bgColor=#cccccc>30.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293 bgColor=#cccccc>01/01/1999-13/08/1999 </TD>
<TD width=293 bgColor=#cccccc>1998/12044 SAYILI B.K.K. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274>50.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293>14/08/1999-31/12/1999 </TD>
<TD width=293>4444 SAYILI KANUN </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274 bgColor=#cccccc>76.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293 bgColor=#cccccc>01/01/2000-31/12/2000 </TD>
<TD width=293 bgColor=#cccccc>YENİDEN DEĞ. ORANI </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274>150.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293>01/01/2001-31/12/2001 </TD>
<TD width=293>2000/1697 SAYILI B.K.K. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274 bgColor=#cccccc>250.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293 bgColor=#cccccc>01/01/2002-31/12/2002 </TD>
<TD width=293 bgColor=#cccccc>2001/3398 S.BKK. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274>350.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293>01/01/2003-31/12/2003 </TD>
<TD width=293>2002/4983 S. B.K.K. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274 bgColor=#cccccc>440.000.000.- </TD>
<TD vAlign=top width=293 bgColor=#cccccc>01/01/2004 </TD>
<TD width=293 bgColor=#cccccc>VUK-326 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=274 bgColor=#ffffcc>480.-YTL </TD>
<TD vAlign=top width=293 bgColor=#ffffcc>01/01/2005-31/12/2005 </TD>
<TD width=293 bgColor=#ffffcc>VUK-342 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ</TD></TR></T></TABLE>
NOT:
FATURA BU LİMİTLERİN ÜZERİNDEKİ MİKTARLAR İÇİN DÜZENLENİR, ANCAK MÜŞTERİNİN İSTEMESİ HALİNDE MİKTAR NE OLURSA OLSUN FATURA DÜZENLENMESİ ŞARTTIR.